• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม
21 มีนาคม / สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
กลุ่มสังฆะพุทธสาม
18 กุมภาพันธ์ / ตึกอมรินทร์ ชิดลม
กลุ่มสังฆะแปดค่ำ

11 กุมภาพันธ์ / ศูนย์ Horizon รพ.บำรุงราษฎร์ 18:30-20:30น
25 กุมภาพันธ์ / Tower Park Condoหน้าแรก
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย - ThaiPlumVillage.org
Listen deeply to truly love PDF Print
alt

งานภาวนาครอบครัว

ฟังอย่างลึกซึ้ง...เข้าถึงรักแท้ / Listen Deeply to Truly Love retreat

12-15 เมษายน 2558/ 12-15 April 2015

ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

At Phukaongam Resort, Pak Chong, Nakornratchasima


Read more...
 
งานบวช Baby Buddha (พิธีบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี) PDF Print

งานบวช Baby Buddha (พิธีบรรพชาสามเณร และศีลจาริณี)

28 มี.ค. - 19 เม.ย. 58

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


Read more...
 
สภาวะของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ PDF Print

สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มองอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจอย่างชัดเจน

ฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าถึงรักแท้


Read more...
 
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ PDF Print

สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๘

"ภายในสังฆะที่แท้จริงจะมีพลังแห่งความรัก พลังแห่งความเป็นพี่น้อง พลังแห่งความหวังและความกรุณาอยู่เสมอ

สังฆะคือบ้านของเรา สังฆะคือความหวังของเรา"Read more...
 
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ PDF Print

สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

"เราสามารถสัมผัสชั่วนิรันดรได้ในปัจจุบันขณะ

และจักรวาลก็อยู่ในฝ่ามือของเรา"
Read more...
 
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ PDF Print

สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

"เนื่องด้วยความทุกข์เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  เราจึงสามารถแปรเปลี่ยนความทุกข์นั้นได้

เนื่องด้วยความสุขเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  เราจึงต้องบำรุง หล่อเลี้ยงความสุขนั้น"Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4