• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม
งดกิจกรรมเดือนตุลาคม / สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
กลุ่มสังฆะพุทธสาม
15 ตุลาคม / ตึกอมรินทร์ ชิดลม
กลุ่มสังฆะแปดค่ำ

1 ตุลาคม / ร.พ. บำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ
16 ตุลาคม / Tower Park Condo

งานภาวนาเวคอัพ "สดใสจากภายใน เบิกบานกับภายนอก"

Wake Up Retreat "Joy within, Joy all around"

1-5 พ.ย. 2557/ 1-5 Nov 2014

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

At Thai Plum Village International Practice Center

งานภาวนาเวคอัพ "มีเธอ จึงมีฉัน"

Wake Up Retreat "You are therefore I am"

5-9 ธันวาคม/December ; งานภาวนาเวคอัพ WakeUp Retreat 

ที่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม่ 

@Chiang Dao Youth Camp, Chiang Mai, Thailand


หน้าแรก
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย - ThaiPlumVillage.org
Wake Up - You are therefore I am PDF Print

งานภาวนาเวคอัพ มีเธอ จึงมีฉัน

Wake Up Retreat - You are therefore I am 

5-9 ธ.ค. 2557/ 5-9 Dec 2014

ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม่

@Chiang Dao Youth Camp, Chiang Mai, ThailandRead more...
 
Wake Up; Joy within, Joy all around PDF Print

งานภาวนาเวคอัพ สดใสจากภายใน เบิกบานกับภายนอก

Wake Up Retreat; Joy within, Joy all around

1-5 พ.ย. 2557/ 1-5 Nov 2014

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

At Thai Plum Village International Practice Center


Read more...
 
The way out is in retreat PDF Print

  งานภาวนาเพื่อค้นหาทางออกภายในใจตน / The way out is in retreat

  22-26 ตุลาคม 2557/ 22-26 October 2014

  ณ เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  At Khaoyai Kirithantip Resort, Pak Chong, Nakornratchasima 


Read more...
 
สู่อนาคตที่เป็นไปได้ PDF Print

"อนาคตประเภทไหนที่เธออยากจะมุ่งไปหา อนาคตของสันติสุข อนาคตของสงคราม อนาคตที่เต็มไปด้วยทุกข์ อนาคตที่เราจะอยู่ร่วมกัน หรืออนาคตที่แบ่งแยก เธอมีเป้าหมายของอนาคตแบบไหน ? "

ธรรมบรรยายงานภาวนาคนหนุ่มสาว

๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

Read more...
 
สังฆะสวนธรรม PDF Print


alt

ทุกวันเสาร์ที่สามของทุกเดือนคี่ (มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน)
เวลา ๗.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

Every 3rd Saturday of the odd month (March, May, July, Sep, Nov)
7.00 am - 4.30 pm
At Buddhagasa Indapano Archieves

Read more...
 
สู่การปฏิบัติอันลึกซึ้ง PDF Print

"ผู้ที่ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งก็คือผู้ที่สามารถใช้เวลาใดๆ ก็ได้เพื่อปฏิบัติ
 ผู้ที่สามารถเห็นพระธรรมของพระพุทธองค์ในทุกๆ ขณะของชีวิต
 ผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งในทุกๆขณะ
"

พระภิกษุตรุ่งหาย

ธรรมบรรยาย สู่การปฏิบัติอันลึกซึ้ง
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3