• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06

กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม
กิจกรรมจัด ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

กลุ่มสังฆะพุทธสาม

ขอให้ทุกท่านเบิกบานกับการปฏิบัติในทุกที่

กลุ่มสังฆะแปดค่ำหมู่บ้านพลัมขอเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในวัด 1 สัปดาห์
กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าแรก
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย - ThaiPlumVillage.org