top of page

ข้อมูลการเยี่ยมเยือน

Ink3 2.png

ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

การเข้าร่วมงานภาวนาและกิจกรรมที่หมู่บ้านพลัมนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เบิกบานกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข นอกจากนั้นเรายังได้เรียนรู้การบ่มเพาะพลังแห่งสติ เพื่อให้เรามีอิสระ มีศานติ และมีความสุขมากขึ้นในชีวิตของเรา ในช่วงเวลาเหล่านี้ เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้มองลงไปอย่างลึกซึ้งภายในตัวเรา เพื่อที่จะได้แปรเปลี่ยนความยากลำบากทั้งในตะวเราเองและในสังคมของเรา

ที่หมู่บ้านพลัมนั้น เราได้ประยุกต์นำการใช้ชีวิตอย่างมีสติเข้ากับกิจกรรมประจำวันทั้งหมด และใช้ชีวิตอยู่กับ ทุกๆ วินาทีของชีวิตอย่างลึกซึ้ง พวกเราฝึกปฏิบัติกันตลอดทั้งวัน ไไม่ว่าจะเป็นขณะรับประทานอาหาร ระหว่างการเดิน การทำงาน  การนั่งหรือเพียงแค่ดื่มชาด้วยกันอย่างมีเบิกบาน

17

วิถีชีวิตแบบชุมชน

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพลัมนั้นจะร่วมกันฝึกปฏิบัติร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเดินอย่างมีสติ การนั่งสมาธิ รวมทั้งการทำงานต่างๆร่วมกัน เช่นก ารจัดหอสมาธิ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว และงานเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างกิจวัติประจำวันพร้อมกับการฝึกสติ

เราเน้นการปฏิบัติร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อเกื้อกูลกันและกัน ได้รับประโยชน์จากพลังของชุมชน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์กลมกลืน ทางหมู่บ้านพลัมจึงขอความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ทุกท่านให้มีสร้างพลังแห่งการปฏิบัติร่วมกัน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ทั้งหมด

 

ชุมชนนักบวช

หมู่บ้านพลัมนั้นเป็นชุมชนที่มีศูนย์กลางคือนักบวชชายและนักบวชหญิง จำนวนประมาณ 200 รูป เราจึงขอความร่วมมือจากท่านในการฝึกปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมแห่งสติ 5 ปรการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนอย่างศานติ โดยข้อฝึกอบรมปห่งสติ 5 ประการนี้เป็นพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านพลัม ที่จะนำความสุขและความหมายในทุกสิ่งที่เราทำ โดยเราขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ละเว้นจากการประพฤติเหล่านี้ คือ งดเว้นจากกิจกรรมทางเพศ ไม่ดื่มสิ่งมึนเมา บุหรี่ รวมทั้งสิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย และหมู่บ้านพลัมของเรารับประทานอาหารเจ (ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่และนม)เราจึงขอความเกื้อกูลจากท่านไม่นำอาหารไม่ใช่อาหารเจเข้ามา

ใครที่เข้าร่วมงานได้บ้าง

หมู่บ้านพลัมยินดีต้อนรับผู้ปฏิบัติทุกท่าน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากศาสนา วัฒนธรรม แนวคิดทางการเมือง เพศ และการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างกัน เรายังตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางร่างกายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ โดยกรุณาติดต่อเราในระบบลงทะเบียนเข้าพักเพื่อให้เราทราบความต้องการของคุณและสามารถดูแลท่านได้อย่างเหมาะสม 

สุขภาพ

เพื่อนหลายท่านที่ได้มาเข้าร่วมงานภาวนาของหมู่บ้านพลัมนั้นได้รับรู้ถึงความกังวลที่ลดลง ความเคลียดที่น้อยลง และสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงรับประทานยาหรือการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ผู้ดูแลของท่านต่อไประหว่างการเข้าร่วมงานภาวนาหรือกิจกรรมของหมู่บ้านพลัม 
หากท่านมีโรคประจำตัวทางร่างกายหรือจิตใจแบบเรื้อรัง กรุณาแจ้งให้เราทราบและขอคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวของคุณว่า เหมาะสมหรือไม่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้การดูแลทางด้านการแพทย์ได้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาสอบถามเราเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม 

การเข้าเยี่ยมแบบไม่ได้ลงทะเบียน

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรองรับผู้เข้าพักที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียน  นอกจากนี้เราไม่สามารถรองรับผู้เข้าพักที่ประสงค์จะพักค้างคืนนอกเหนือจากวันที่จัดกิจกรรมอีกด้วย ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจของทุกท่าน

ลงทะเบียนอย่างไร

         กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรม โดยศึกษารายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในเว็บไซต์นี้ ในหัวข้อ งานภาวนา  วันแห่งสติ กิจกรรม และฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์ โดยหลังจากท่านลงทะเบียนจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานอีกครั้ง 

          ติดต่อผ่านอีเมล : Visitus@thaiplumvillage.org

          Trang Web tiếng Việt: www.langmaithailan.org

ภาษา

ภาาาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย

โดยจะมีการแปลภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

ขอความร่วมมือให้ท่านใส่ชุดสุภาพตลอดเวลาที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมเข่า ที่สะดวกต่อการนั่งบนพื้นเพื่อนั่งสมาธิหรือฟังธรรมบรรยาย

อาหาร

อาหารทุกมื้อที่หมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปรุงด้วยความรักและความตั้งใจโดยนักบวชและจิตอาสา ทุกมื้อเป็นอาหารเจ โดยไม่ใช้นม ไข่ และอาหารหลักของเรา คือ ข้าว เส้น ก๋วยเตี๋ยว และขนมปัง เรารับประทานอาหารนี้เพื่อบ่มเพาะความกรุณา และเพื่อปกป้องผืนโลกของเรา

 

พวกเรารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีสติ โดยจะฝึกรับประทานอาหารในความเงียบเป็นเวลา 20 นาที ในช่วงต้นของมื้อกลางวันและมื้อเย็น ส่วนมื้อเช้าจะรับประทานในกิจกรรมความเงียบอันประเสริฐอยู่แล้ว ซึ่งการรับประทานอาหารในความเงียบนี้ช่วยให้เรารับรู้ถึงอาหารได้อย่างลึกซึ้ง และเห็นคุณค่าของเพื่อน ๆ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

หมายเหตุ เราไม่สามารถรองรับความต้องการอาหารเฉพาะบุคคลหรือความต้องการทางด้านการแพทย์ รวมถึงไม่มีบริการครัวหรือตู้เย็นให้ผู้เข้าพักใช้ โปรดนำอาหารทดแทนที่จำเป็นมาด้วยตนเอง

สิ่งที่นำควรมา

●      บัตรประชาชน

●      อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผ้าขนหนู

●      ยากันยุง หรือยากันแมล

●      ไฟฉาย หมวก กระติกน้ำ ร่ม เนื่องจากเรามีกิจกรรมนอกอาคารด้วย

●      เสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันลม

●      ถุงเท้า หมวกอุ่นในฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์)

●      รองเท้าที่สะดวกต่อการเดินสมาธินอกอาคาร

●      ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว หรืออาหารเสริมของท่าน

●      รองเท้าออกกำลังกาย หากท่านต้องการออกกำลังในช่วงเวลาออกกำลัง

●      หากท่านสะดวกกรุณานำถุงนอน หรือผ้าห่มส่วนตัวมาด้วย
        เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากการซักผ้าโดยจะมีหมอน ผ้าห่ม และผ้าปูเตรียมสำรองไว้ให้ด้วย

●     กรุณาเตรียมหูฟังแบบสาย แจ็ค 3.5มิลลิเมตร เพื่อฟังในระบบแปล

วิธีการเดินทาง

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทยตั้งอยู่ที่ บ้านสระน้ำใส ต. โป่งตาลอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมาห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 4 ชั่วโมง

ท่านสามารถเดินทางมาได้ด้วยยานพาหนะของตนเอง รถตู้สาธารณะ รถไฟ รถแทกซี่ 

ศึกษาวิธีการเดินทางต่อได้โดย กดที่นี่

วันที่มาถึงและเดินทางกลับ

วันและเวลาที่เดินทางมาถึงจะแตกต่างกันในแต่ละงานภาวนาและกิจกรรม กรุณาอ่านข้อมูลจากงานภาวนาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเกื้อกูลการฝึกปฏิบัติในชุมชนของเรา เราขอความร่วมมือจากทุกท่านในการเดินทางมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก เนื่องจากชุมชนของเราฝึกสมาธิและสัมผัสความเงียบอันประเสริฐ ตั้งแต่ยามค่ำจนถึงเช้าวันใหม่ (ตั้งแต่ 18:00 น. จนถึงเช้าของวันใหม่)

เพื่อปกป้องผืนโลกอันมีค่าของเรา ในวันอาทิตย์ หมู่บ้านพลัมจะร่วมกันฝึกปฏิบัติ วันไม่ใช้รถ (No car day) เราจึงเชิญชวนเพื่อน ๆ ทุกท่านร่วมฝึกปฏิบัติด้วย จึงขอความร่วมมือท่านไม่เดินทางมาถึงในวันอาทิตย์ ​

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาด้วยในการลงทะเบียนเมื่อถึงสถานปฏิบัติธรรม

ข้อกำหนดในการอยู่ร่วมกัน

●     เพื่อน ๆ ทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและรอรับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนของท่านก่อนเข้าปฏิบัติ

●     กรุณาอยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม ยกเว้นกรณีทางด้านสุขภาพ

●     เราไม่สามารถต้อนรับสัตว์เลี้ยงของท่านได้ ขอบคุณในการเกื้อกูลของท่าน

●     หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย
        และกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านพลัมสามารถต้อนรับเด็ก ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป

●     กรุณาช่วยทำความสะอาดที่พักในระหว่างที่ท่านพักอาศัย

●     หากท่านรกำลังรักษาตัวอยู่ กรุณานำยาของท่านมาด้วย 

●     เนื่องจากเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่บ้านพลัมจึงไม่มีอินเตอร์เน็ท ไวไฟ
        จึงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวก่อนมาร่วมงานภาวนา เพื่อท่านจะได้เบิกบานกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย  โดยการบริจาคที่จุดลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นักบวชผู้ดูแลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรืออาสาสมัคร

ช่องทางการสนับสนุน ติดตามได้ที่นี่

อาคารที่พัก

ที่พักที่หมู่บ้านพลัมเป็นห้องพักรวม (พักได้หลายคน) มีห้องน้ำรวม และเตียงนอนแบบสองชั้น ผู้ชายและผู้หญิงแยกที่พักกัน
เตียงนอนเป็นเตียงสองชั้น ห้องพักของผู้หญิงอยู่ร่วมกัน 8 คน และห้องพักของผู้ชายอยู่ร่วมกัน 16 คน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฝึกปฏิบัติการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ดั่งครอบครัวทางจิตวิญญาณของกันและกัน โดยเราใช้ห้องนั่งเล่นร่วมกัน มีน้ำดื่มไว้บริการในทุกอาคาร

เนื่องจากที่พักมีจำนวนจำกัด ในงานภาวนาบางงาน จึงมีการจัดที่นอนแบบเต็นท์มาพักไว้ให้ด้วย

bottom of page