top of page

หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

หมู่บ้านพลัม

        หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้สร้าง "สังฆะ" ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท 4

ด้วยความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก สังฆะแห่งแรกตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2518 ชื่อว่า

อาศรมมันเทศ (Sweet Potato Hermitage) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นได้ย้ายลงไปทางตอนใต้และตั้งชื่อสังฆะแห่งใหม่นี้ว่า หมู่บ้านพลัม  (Plum Village)  ตามชื่อต้นพลัมที่ปลูกอยู่ทั่วผืนดินแห่งนี้

         ปัจจุบัน มีชุมชนการปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัมกระจายอยู่ในหลายประเทศ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง ออสเตรเลีย และในไทย จำนวน 13 แห่ง โดยมีนักบวชกว่า 700 รูป จาก ทั่วโลก และมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัม หรือ “สังฆะ” เกือบหนึ่งพันกลุ่ม กระจายอยู่ใน 33 ประเทศทั่วโลก

         ชุมชนการปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง มีวิถีการฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตในวิถีที่จะช่วยลด

ภาวะโลกร้อน โดยเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติ งดนมและผลิตภัณฑ์จากนม งดบริโภคไข่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และลดมลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติ  ‘วันงดใช้รถ’ การฝึกปฏิบัติเช่นนี้

เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไป เพื่อช่วยกันเยียวยาโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความรุนแรงในสังคม โดยเริ่มจากการฝึกสติตระหนักรู้ มีสันติในตนเอง ผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผ่านการกระทำ

ในชีวิตประจำวัน

หมู่บ้านพลัม
Frence_facebook_3.jpg

หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

   ปี พ.ศ.2553 กลุ่มพี่น้องทางธรรมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดระดมทุนซื้อที่ดินเตรียมสร้างสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ณ บ้านสระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคณะนักบวชได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ สถานที่ใหม่แห่งนี้แล้ว

walking_med30.jpg
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย
สังฆะ

สังฆะ

... การถือเอาสังฆะเป็นที่พึ่ง หมายความว่า เธอวางใจชุมชน ซึ่งสมาชิกมีความหนักแน่น มั่นคงในการ
จะปฏิบัติเจริญสติ ด้วยกัน เธอไม่จำเป็นต้อง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ แค่อยู่ใน สังฆะที่ผู้คนมีความสุข มีชีวิต อย่างลึกซึ้ง อยู่กับปัจจุบัน ในทุกขณะจิต แค่นี้ก็พอแล้ว วิธีเดิน นั่ง กิน วิธีทำงาน และ วิธียิ้มของแต่ละคน ล้วนเป็น แรงบัันดาลใจ ให้แก่เราได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ โดยเธอไม่ต้องใช้ความ พยายามแต่อย่างใด ..

                                                                                                                    จากหนังสือ "ปลูกรัก"

เข้าร่วมสังฆะ

สังฆะพุทธสาม

กรุงเทพ , ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กลุ่มสังฆะพุทธสาม เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่ไปร่วมงานภาวนา "สู่ศานติ สมานฉันท์" ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2550 จ.เชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจ ที่จะสืบเนื่องการปฎิบัติตามแนวของหมู่บ้านพลัมต่อไป จึงรวมกลุ่มจัดตั้งสังฆะน้องใหม่ ขึ้นมา เนื่องจากเวลาที่สมาชิกในกลุ่มสะดวกที่จะมาพบปะ เพื่อเกื้อกูลและหล่อเลี้ยง จิตวิญญาณซึ่งกันและกัน จะเป็นวันธรรมดาหลังเลิกงานมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์ จึงได้ ตกลงนัดหมายให้เย็นวันพุธที่ 3 ของทุกๆ เดือน เป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติภาวนาร่วมกัน และด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มสังฆะน้องใหม่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า "กลุ่มสังฆะพุทธสาม" คือ มาจาก "วันพุธที่ 3" นั่นเอง

ติดต่อ

คุณปล้อง: 081-345-4849

Ink3_edited.png

สังฆะแปดค่ำ

กรุงเทพ, ภาษาไทยและอังกฤษ

กลุ่มสังฆะขึ้นแปดค่ำ เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนสมาชิกกลุ่มหนึ่ง ที่มีโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนา "สู่ศานติสมานฉันท์" คราวที่หลวงปู่ติช นัท ฮันท์ เดินทาง มาเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ด้วยความประทับใจและอยากสืบต่อ การปฎิบัติตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมให้ต่อเนื่อง

เนื่องจากกลุ่มของเรามีเพื่อนชาวต่างชาติร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นกลุ่มสังฆะของเราจึงเป็นแบบ Bilingual (Thai/Eng) โดยใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงาน ของวันขึ้นและแรม 8 ค่ำ (วันพระ) ของทุกเดือน มาร่วมหล่อเลี้ยงและเกื้อกูลการปฎิบัติให้แก่กันและกัน

ติดต่อ

อีเมลล์ : c_meijen@yahoo.com , cnartsupha@gmail.com

Ink3_edited.png

สังฆะกรีนพาพาย่า 

เชียงใหม่ , ภาษาไทนและอังกฤษ

พวกเราฝึกปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ รวมทั้งในบางโอกาสจะมีพระเถรวาท พระเซน และพระวัชรยาน มาร่วมด้วย
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ติดต่อ

Ink3_edited.png

สังฆะจากทั่วโลก

ทั่วโลก

ร่วมฝึกปฏิบัติกับเพื่อน ๆ จากทั่วโลก

ติดต่อ

Ink3_edited.png
เวคอัพ

เวคอัพ

"Wake Up: ake Up – กลุ่มเยาวชนชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธ
เพื่อสังคมสุขภาวะและเปี่ยมด้วยความกรุณา"

         Wake Up – กลุ่มเยาวชนชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธเพื่อสังคมสุขภาวะและเปี่ยมด้วยความกรุณา (Young Buddhists and non-Buddhists for a Healthy and Compassionate Society) เป็นเครือข่ายเยาวชนนานาชาติที่
ฝึกศิลปะการใช้สติ เราต่างมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในวิถีแห่งการตื่นรู้ โดยนำข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการในแบบศตวรรษที่ 21 เป็นแสงนำทาง

         เครือข่าย Wake Up เริ่มต้นและเติบโตออกมาจากศูนย์ปฎิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมในตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ภายใต้คำแนะนำของปรมาจารย์เซน หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ หมู่บ้านพลัมได้จัดงานภาวนาสำหรับเยาวชนมานานกว่า 20 ปี และเครือข่าย Wake Up ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฤดูร้อน ปี 2008  นักบวชหนุ่มสาวและเยาวชนฆราวาสหลายสัญชาติช่วยกันประสานงานกลุ่มและกิจกรรมของสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมที่มีอยู่ทั่วโลก -
ที่ Deer Park monastery ในแคลิฟอร์เนีย, Blue Cliff monastery ในนิวยอร์ค, La Maison de L'Inspir' ในปารีส, European Institute for Applied Buddhism ในเยอรมนี, Asian Institute for Applied Buddhism ในฮ่องกง,
และที่หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

         เราประกอบไปด้วยทุกสัญชาติและทุกความเชื่อ (หรือแม้แต่ไม่มีความเชื่อ) เราไม่ “เชื่อ” คำสอนเกี่ยวกับสติของพระพุทธเจ้าอย่างมืดบอด แต่เราต่างสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าการเจริญสติด้วยวิถีของ    หมู่บ้านพลัมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเราฝึกที่จะเดิน หายใจ ยิ้ม นั่ง รับประทานอาหาร พูดคุย รับฟัง และอยู่ร่วมกันอย่างมีสติ เราจะรู้สึกถึงความเป็นสุขและศานติภายใน ซึ่งเป็นดั่งโอเอซิสท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชีวิต ในที่สุดเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ทุกขณะอย่างลึกซึ้ง  มีความสุข และมีความหมาย มีทั้งความเบิกบาน ความผ่อนคลาย และการเยียวยาไปด้วยกัน

         เรารู้ว่าการได้พบปะเพื่อปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเย็นของวันหนึ่ง วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในงานภาวนาสั้นๆ จะสามารถสร้างพลังแห่งสติร่วมกันที่แข็งแรง ซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงความเบิกบาน เยียวยาความเจ็บปวด และเพิ่มพูนความเข้าใจและความรักของเรากับโลกใบนี้ได้ เรายังเกื้อกูลการปฏิบัติของกันและกันทางออนไลน์อีกด้วย ด้วยวิธีนี้เราจะได้ช่วยเหลือกันและกันในการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการแปรเปลี่ยนเพื่อการเยียวยาตนเองและโลก

เข้าร่วมกลุ่มเวคอัพ

เวคอัพ ประเทศไทย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งานภาวนาเวคอัพ สำหรับคนหนุ่มสาว จะจัดขึ้นทุกๆ ปี
สามาถติดตามได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ติดต่อ

Ink3_edited.png

เวคอัพ กรุงเทพ

กรุงเทพ , ภาษาไทยและอังกฤษ

พบกันแบบออนไลน์ทุกเดือน
และทำกิจกรรม พบปะ พูดคุย สนทนาธรรม นั่งเล่น ดื่มชากันร่วมกันในกรุงเทพตามโอกาส

ติดต่อ

Ink3_edited.png

กลุ่มเวคอัพจากทั่วโลก

ชุมชนจากทั่วโลก

ฝึกปฏิบัติร่วมกับเพื่อน ๆ เวคอัพทั่วโลก

ติดต่อ

Ink3_edited.png
wakeup_8.jpg

  ศูนย์ปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัม

11 ศูนย์ปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัม
โดยแนวทางการปฏิบัติตามหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเรานั้นเปิดตลอดทั้งปี  เพื่อที่จะเรียนรู้และฝึกฝนการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

ศูน์ปฏิบัติธรม
 • หมู่บ้านพลัม ฝรั่งเศส

 • Maison de l’Inspir, Paris, ฝรั่งเศส

  • ​8 Rue des Fans 77510 Villeneuve-sur-Bellot France

 • Healing Spring Monastery , ฝรั่งเศส

 • European Institute of Applied Buddhism (EIAB), เยอรมันนี

 • Blue Cliff Monastery, นิวยอร์ค

 • Deer Park Monastery, แคลิฟอร์เนีย

 • Magnolia Grove Monastery, มิซิซิปปี้

 • Stream Entering Monastery, ออสเตรเลีย

 • ​Mountain Spring Monastery, ออสเตรเลีย

 • หมู่บ้านพลัม ฮ่องกง

  • Asian Institute of Applied Buddhism 

  • ​Lotus Pond Temple  Ngong Ping Lantau Island , Hong Kong

  • https://www.pvfhk.org

 • หมู่บ้านพลัมประทศไทย

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

©2022 Thaiplumvillage

ภาพลายพู่กัน ©2022 Sister Trang Tyute Hao All Right Reserved

bottom of page