top of page
< กลับ

งานภาวนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเรื่องการเยียวยา

การเยียวยานั้นเป็นไปได้

Ink3_edited.png

2-5 ธันวาคม 2565

วันที่

Ink3_edited.png

หมู่บ้านพลัม

สถานที่

ปิดรับลงทะเบียน

Ink3_edited.png

การลงทะเบียน

Healing is possible การเยียวยานั้นเป็นไปได้

งานภาวนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเรื่องการเยียวยา

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


 

สติคือยา! ช่วยนำพากายและใจของเราให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะ เพื่อให้เรามีความสามารถที่จะดูแลตนเองและผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น ในช่วงวันหยุดยาวนี้ สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทยขอชวนคุณหมอ คุณพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยาและผู้สนใจเรื่องการเยียวยาใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภาวนาตามแนวทางหลวงปู่ติช นัท ฮันห์


 

ตารางกิจกรรม ศุกร์ 2 ธันวาคม 10.00 เดินทางถึงหมู่บ้านพลัม/ เก็บกระเป๋าเข้าที่พัก 11.30 อาหารกลางวัน 13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 15.00 ปฐมนิเทศ/ กลุ่มสนทนาธรรม 16.30 ออกกำลังกาย 17.30 อาหารเย็น 19.30 นั่งสมาธิแบบมีบทนำ/ กราบสัมผัสพื้นดิน 21.30 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ

เสาร์ 3 4.00 ตื่นนอน 4.45 นั่งสมาธิ/ อ่านพระสูตร/ เดินสมาธิ 7.00 อาหารเช้า 9.00 ฟังธรรมบรรยาย 11.30 อาหารกลางวัน 13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 15.00 กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 16.30 เยี่ยมร้านค้าแห่งสติ 17.30 อาหารเย็นในกลุ่มสนทนาธรรม 19.30 นั่งสมาธิ/ กราบสัมผัสพื้นดิน 21.30 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ

อาทิตย์ 4 4.00 ตื่นนอน 4.45 นั่งสมาธิ/ อ่านพระสูตร/ เดินสมาธิ 7.00 อาหารเช้าแบบพิธีการ 9.00 ฟังธรรมบรรยาย 11.30 อาหารกลางวัน 13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 15.00 สนทนาธรรม 16.30 ออกกำลังกายตามอัธยาศัย 17.30 อาหารเย็นเบิกบานกับความขี้เกียจ

จันทร์ 5 5.30 นั่งด้วยกันรับอรุณ 7.00 อาหารเช้า 8.00 ทำความสะอาดห้อง/ เดินทางกลับ


 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการภาวนา จำนวน 1,500 บาท

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าภาวนาและต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กรุณาเขียนอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับทุนมาที่ thaiplumvillage@plumvillage.org โดยระบุรายละเอียดดังนี้- ชื่ออีเมล: ‘ขอรับทุนค่าลงทะเบียน’- ระบุจำนวนเงินที่ขอรับทุนบางส่วน- บอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติในวิถีหมู่บ้านพลัม การเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา

หลังจากนั้น กรุณารอรับอีเมลตอบกลับจากทีมลงทะเบียน เพื่อแจ้งวิธีการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/kppgtAqALeeWkAiE9

*ปิดรับวันที่ 28 พ.ย.เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน*


สอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox

เยียวยาเรา เยียวยาโลกสังฆะหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

 ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนหน้า
ถัดไป
bottom of page