top of page

สังฆะ

สังฆะ

... การถือเอาสังฆะเป็นที่พึ่ง หมายความว่า เธอวางใจชุมชน ซึ่งสมาชิกมีความหนักแน่น มั่นคงในการ
จะปฏิบัติเจริญสติ ด้วยกัน เธอไม่จำเป็นต้อง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ แค่อยู่ใน สังฆะที่ผู้คนมีความสุข มีชีวิต อย่างลึกซึ้ง อยู่กับปัจจุบัน ในทุกขณะจิต แค่นี้ก็พอแล้ว วิธีเดิน นั่ง กิน วิธีทำงาน และ วิธียิ้มของแต่ละคน ล้วนเป็น แรงบัันดาลใจ ให้แก่เราได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ โดยเธอไม่ต้องใช้ความ พยายามแต่อย่างใด ..

                                                                                                                    จากหนังสือ "ปลูกรัก"

เข้าร่วมสังฆะ

สังฆะพุทธสาม

กรุงเทพ ภาษาไทย

Sangha beginning from "Peace in oneself, peace in the world" Retreat 2007.
Practicing every the third Wednesday of the month.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 081-345-4849

Ink3_edited.png

สังฆะ 8 ค่ำ

กรุงเทพ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Sangha start from friend in the "Peace in oneself, peace in the world" Retreat 2007.

Practicing every half-moon-day (Or nearly) or the month; Half-moon-waning, Half-moon-raising. 

ติดต่อ

อีเมลล์ : c_meijen@yahoo.com , cnartsupha@gmail.com

Ink3_edited.png

สังฆะส้มตำ

เชียงใหม่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

We sit in the tradition of Vietnamese Zen Master Thich Nhat Hanh. We also often host Theravada, Zen and Vajrayana speakers.
All are welcome!

ติดต่อ

Ink3_edited.png

สังฆะจากทั่วโลก

Worldwide

Connect to your Local Sangha

ติดต่อ

Ink3_edited.png

เวคอัพ

"Wake Up: ake Up – กลุ่มเยาวชนชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธ
เพื่อสังคมสุขภาวะและเปี่ยมด้วยความกรุณา"

         Wake Up – กลุ่มเยาวชนชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธเพื่อสังคมสุขภาวะและเปี่ยมด้วยความกรุณา (Young Buddhists and non-Buddhists for a Healthy and Compassionate Society) เป็นเครือข่ายเยาวชนนานาชาติที่
ฝึกศิลปะการใช้สติ เราต่างมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในวิถีแห่งการตื่นรู้ โดยนำข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการในแบบศตวรรษที่ 21 เป็นแสงนำทาง

         เครือข่าย Wake Up เริ่มต้นและเติบโตออกมาจากศูนย์ปฎิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมในตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ภายใต้คำแนะนำของปรมาจารย์เซน หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ หมู่บ้านพลัมได้จัดงานภาวนาสำหรับเยาวชนมานานกว่า 20 ปี และเครือข่าย Wake Up ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฤดูร้อน ปี 2008  นักบวชหนุ่มสาวและเยาวชนฆราวาสหลายสัญชาติช่วยกันประสานงานกลุ่มและกิจกรรมของสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมที่มีอยู่ทั่วโลก -
ที่ Deer Park monastery ในแคลิฟอร์เนีย, Blue Cliff monastery ในนิวยอร์ค, La Maison de L'Inspir' ในปารีส, European Institute for Applied Buddhism ในเยอรมนี, Asian Institute for Applied Buddhism ในฮ่องกง,
และที่หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

         เราประกอบไปด้วยทุกสัญชาติและทุกความเชื่อ (หรือแม้แต่ไม่มีความเชื่อ) เราไม่ “เชื่อ” คำสอนเกี่ยวกับสติของพระพุทธเจ้าอย่างมืดบอด แต่เราต่างสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าการเจริญสติด้วยวิถีของ    หมู่บ้านพลัมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเราฝึกที่จะเดิน หายใจ ยิ้ม นั่ง รับประทานอาหาร พูดคุย รับฟัง และอยู่ร่วมกันอย่างมีสติ เราจะรู้สึกถึงความเป็นสุขและศานติภายใน ซึ่งเป็นดั่งโอเอซิสท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชีวิต ในที่สุดเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ทุกขณะอย่างลึกซึ้ง  มีความสุข และมีความหมาย มีทั้งความเบิกบาน ความผ่อนคลาย และการเยียวยาไปด้วยกัน

         เรารู้ว่าการได้พบปะเพื่อปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเย็นของวันหนึ่ง วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในงานภาวนาสั้นๆ จะสามารถสร้างพลังแห่งสติร่วมกันที่แข็งแรง ซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงความเบิกบาน เยียวยาความเจ็บปวด และเพิ่มพูนความเข้าใจและความรักของเรากับโลกใบนี้ได้ เรายังเกื้อกูลการปฏิบัติของกันและกันทางออนไลน์อีกด้วย ด้วยวิธีนี้เราจะได้ช่วยเหลือกันและกันในการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการแปรเปลี่ยนเพื่อการเยียวยาตนเองและโลก

เข้าร่วมกลุ่มเวคอัพ

เวคอัพ ประเทศไทย

ออนไลน์และงานภาวนา

Wake Up retreat in Thailand every year

ติดต่อโดย
Ink3_edited.png

เวคอัพ กรุงเทพ

กรุงเทพ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Meeting On-line every month
And Meeting On-site in Bangkok

ติดต่อ
Ink3_edited.png

เวคอัพจากทั่วโลก

Worldwide

Connect and join the wake up movement in your local area

ติดต่อ
Ink3_edited.png
wakeup_8.jpg
bottom of page