top of page
< กลับ

งานภาวนาสงกรานต์ 2565

มาและไปในความเป็นอิสระ

Ink3_edited.png

10 - 14 เมษายน 2565

วันที่

Ink3_edited.png

หมู่บ้านพลัม

สถานที่

ปิดรับลงทะเบียน

Ink3_edited.png

การลงทะเบียน

เราขอเชื้อเชิญเธอสมัครเข้าร่วมปฏิบัติภาวนา ใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความศานติ
ร่วมกับนักบวชชาย นักบวชหญิง และเพื่อนๆ นักปฏิบัติในวิถีหมู่บ้านพลัม
เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตภายในและรอบๆ ตัวเธอ

ตารางปฏิบัติ 4.00 ตื่นนอน 4.45 นั่งสมาธิ อ่านพระสูตร สวดมนต์ เดินสมาธิ 7.00 อาหารเช้า 8.00 ทำงานเพื่อชุมชนและตนเอง 9.00 ธรรมบรรยาย 11.30 อาหารกลางวัน 13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 15.00 สนทนาธรรม 16.30 ออกกำลัง 17.30 อาหารเย็น 19:30 นั่งสมาธิยามเย็น 21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ 21.30 ปิดไฟ


รายละเอียดวิถีปกติใหม่ ที่พัก ชายหญิงแยกพัก ผู้หญิงพัก 2 คน/ ห้อง ผู้ชายพัก 4 คน/ ห้อง (ขนาดห้องใหญ่กว่าห้องพักหญิง)

อาหารมังสวิรัติ
ไม่มีเนื้อสัตว์ ไข่และนม

มาตรการสุขภาพ
ได้แก่ ตรวจ ATK ในวันที่เดินทางมาถึงและวันที่ 3 ของงานภาวนา
สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างเมื่อเข้าปฏิบัติและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
บริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรม อายุ 12-17 ปี: 1,500 บาท อายุ 17 ปีขึ้นไป: 2,500 บาท

กรุณาเดินทางมาถึงหมู่บ้านพลัมในเวลา 15.00-16.30 น. ของวันที่ 10 เม.ย.
เพื่อคัดกรองโควิดและลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ขออภัยอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถรับผู้ปฏิบัตินอกเวลาที่กำหนดข้างต้น
เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานภาวนาทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับฟัง ‘ปฐมนิเทศ’ ในยามค่ำพร้อมกัน


ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/V9UhgQhqtTbVK8F96
ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 6 เมษายน เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบ 40 คน

เป็นความคิดที่ดีนะ! ถ้าเธอจะชวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อนๆ คนที่เธอรัก หรือเพื่อนร่วมงาน มาด้วยกันกับเธอ
เมื่อเธอตระหนักว่า เธอและผู้คนรอบข้างต่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
งานภาวนานี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในบรรยากาศแห่งความศานติและเบิกบาน

เรายังคงปฏิบัติตามวิถีปกติใหม่ในยุคโควิด-19
และมีมาตรการสาธารณสุขเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของเธอและชุมชน

ด้วยความรักและเชื่อมั่น หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

 ข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page