top of page

Zen 2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม

The Thailand television Program name Zen 2010 From Suan Mok to Plumvillage. It was broadcast from July to September 2010.
สารคดีคุณภาพ 9 ตอนจบ ชีพจรโลก กับสุทธิชัย หยุ่น "ZEN 2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม" - เปิดโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ และ พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สารคดีที่ได้รับเลือกเป็นสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2553

ตอนที่ 1 (พ. 21/07/2553)
ช่วงที่ 1 :เปิดโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ และ พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 2 :เปิด โลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ และ พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง ปราบดา หยุ่น และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พาเยี่ยมบ้านในวัยเด็ก พระพุทธทาสภิกขุ
ช่วงที่ 3 :เปิดโลกธรรมะ พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง ผู้ปฏิบัติธรรมในแนวทาง พระติช นัท ฮันห์
ช่วงที่ 4 :เปิดโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ และ พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง ปราบดา หยุ่น - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี - ผู้ปฏิบัติธรรม๐

ตอนที่ 2 (พ. 28/07/2553)
ช่วงที่ 1 :เยือนสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, ย้อนดูบ้านเกิดวัยเยาว์ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ
ช่วงที่ 2 :ย้อนดูเส้นทางโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ กับ พระครูใบฎีกามณเฑียร มัณฑิโร พระอุปฐาก
ช่วงที่ 3 :ย้อนดูเส้นทางโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ กับ ประชา หุตานุวัตร และ นพ.บัญชา พงษ์พานิช
ช่วงที่ 4 :ย้อนดูเส้นทางโลกธรรมะ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ สู่สถานที่ฌาปนกิจสรีระ 28 กันยายน 2536๐

ตอนที่ 3 (พ. 04/08/2553)
ช่วงที่ 1 :เยี่ยมชมเรือนดับลมหายใจสุดท้าย กับธรรมะบทสุดท้าย พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ
ช่วงที่ 2 :เยือนหมู่บ้านพลัม(ฝรั่งเศส) พร้อมเปิดมุมมองธรรมะ พระติช นัท ฮันห์ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 3 :เปิดมุมมองบทกวี ธรรมะ พระติช นัท ฮันห์ และ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, รสนา โตสิตระกูล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ช่วงที่ 4 :แนะนำผลงานหนังสือระดับคัมภีร์ฉบับคลาสสิก พร้อมเยี่ยมร้านหนังสือของท่าน พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ๐

ตอนที่ 4 (พ. 11/08/2553)
ช่วงที่ 1 :บทธรรมะ และปริศนาธรรม พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ
ช่วงที่ 2 :ศาลาโรงธรรม กับ ปริศนาธรรม, มุมมองความอมตะจาก พระติช นัท ฮันห์, มุมมองเรื่องเกิด - ความตาย จาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 3 :มองธรรมชาติ กับ ธรรมะในแบบเซน พระติช นัท ฮันห์, วิธีรับมือกับความตาย จาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 4 :บทวิวาทะ ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช - พุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ๐

ตอนที่ 5 (พ. 18/08/2553)
ช่วงที่ 1 :ย้อนจุดเริ่มต้นหมู่บ้านพลัม กับ พระติช นัท ฮันห์ และเรียนรู้ลมหายใจ ด้วยการปฏิบัติธรรมในวิถีแห่งการเจริญสติ
ช่วงที่ 2 :เรียนรู้ธรรมะจุดยืนหมู่บ้านพลัม กับ พระติช นัท ฮันห์ พระเซนชาวเวียดนาม
ช่วงที่ 3 :พระติช นัท ฮันห์ เปิดมุมมองบทสวดมนต์ในแบบฉบับภาษาสมัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจธรรมะง่ายขึ้น
ช่วงที่ 4 :เยือนสวนโมกข์นานาชาติ กับ ท่านอาจารย์โพธิ์ จันทสโร เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล พร้อมมุมมองผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ๐

ตอนที่ 6 (พ. 25/08/2553)
ช่วงที่ 1 :แนวคิดธรรมะเจริญสติ พระติช นัท ฮันห์ - พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ และมุมมองธรรมะ กับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 2 :แนวการสอนธรรมะเจริญสติ พระติช นัท ฮันห์
ช่วงที่ 3 :แนวการสอนธรรมะเจริญสติ และกิจกรรมการเดินสมาธิ พระติช นัท ฮันห์, สนทนาธรรมกับ พระครูใบฎีกาพิทยา ฐานิสสโร พระที่บวชตามเถรวาทแต่มาปฏิบัติที่หมู่บ้านพลัม
ช่วงที่ 4 :ธรรมต้อนรับผู้มาเยือน พระติช นัท ฮันห์ กับมุมมอง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และ สุทธิชัย หยุ่น๐

ตอนที่ 7 (พ. 01/09/2553)
ช่วงที่ 1 :มุมมองทางออกในปัญหาทางโลก และ แนวคิดการประยุกต์พุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน กับ พระติช นัท ฮันห์, วิเคราะห์แนวการสอนธรรมะ พระติช นัท ฮันห์
ช่วงที่ 2 :คำสอนพุทธศาสนา กับแนวทางแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันในแบบฉบับของ พระติช นัท ฮันห์, วิเคราะห์แนวการสอนธรรมะ พระติช นัท ฮันห์ กับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ช่วงที่ 3 :วิเคราะห์ธรรมะเซน พระติช นัท ฮันห์ กับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และ ปราบดา หยุ่น, มุมมองธรรมะเซน กับ พระไพศาล วิสาโล พระนักเขียน-นักเทศน์
ช่วงที่ 4 :ย้อนแนวคิดพระพุทธทาสภิกขุ กับ ภาพปริศนาธรรมโรงมหสพทางวิญญาณ, มุมมองภาพปริศนาธรรมในแบบเซน กับ พระอาจารย์นุ้ย ผู้ดูแลโรงมหสพทางวิญญาณ๐

ตอนที่ 8 (พ. 08/09/2553)
ช่วงที่ 1 :ย้อนอดีต 40 ปี กับเบื้องหลังการเดินทางกลับบ้านเกิด ประเทศเวียดนาม หลังอพยพหนีสงครามของ ติช นัท ฮันห์ พระเซนชาวเวียดนาม และเหล่าลูกศิษย์
ช่วงที่ 2 :ย้อนอดีตเส้นทางอพยพชาวเวียดนามหนีสงครามทางเรือ กับ ภิกษุณี เจิง คอม ผู้ช่วยท่านติช นัท ฮันห์
ช่วงที่ 3 :เปิดประสบการณ์ชีวิตหนีภัยสงครามในเวียดนาม กับ อดีตผู้อพยพทางเรือ ภิกษุณี ซิน งิม, เหวียน ฮัน เฮีอง
ช่วงที่ 4 :มุมมองผู้ปฏิบัติธรรมในแบบ ติช นัท ฮันห์ กับ อาเคมิ อูชิดะ ผู้เตรียมบวชชาวญี่ปุ่น, ภิกษุณีนิรามิศา เจ้าอาวาสวัดใหม่(New Hamlet), พระครูใบฎีกาพิทยา ฐานิสสโร๐

ตอนที่ 9 (ตอนจบ) (พ. 15/09/2553)
ช่วงที่ 1 :ปราบดา หยุ่น เปิดมุมมองการเรียนรู้หลักคำสอน และวิถีแห่งการปฏิบัติธรรม ติช นัท ฮันห์ พระเซน ชาวเวียดนาม
ช่วงที่ 2 :เสวนามุมมองความเชื่อเรื่องของพระเจ้า กับ ภิกษุณีนิรามิศา เจ้าอาวาส วัดใหม่(New Hamlet) - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี - ปราบดา หยุ่น - พระติช นัท ฮันห์
ช่วงที่ 3 :เปิดมุมมองเรื่องของพระเจ้า และแก่นพระพุทธศาสนา จากหลักคำสอนของ ติช นัท ฮันห์ พระเซน ชาวเวียดนาม และ พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ
ช่วงที่ 4 :สุทธิชัย หยุ่น เปิดมุมมองพระพุทธศาสนา วิถีแห่งเซน วิถีชีวิตหมู่บ้านพลัม และหลักคำสอนธรรมะ ติช นัท ฮันห์ พระเซนชาวเวียดนาม - พระพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ

Comentarios


bottom of page