top of page

ใช่ ความสุข อยู่ ณ ที่นี่และขณะนี้

25 December 2021

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม : ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ โดย หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

.

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

เวลา 07.00 - 16.30 น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

.

กำหนดการ

07.00 น. ตักบาตรอาหารมังสวิรัติแห้ง

07.45 น. รับประทานอาหารเช้า (นำอาหารของท่านมาเอง)

08.45 น. พิธีสวดทบทวนข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ

09.45 น. ภาวนากับบทเพลง

.

10.00 น. ธรรมบรรยาย โดย พระภิกษุ เจิน ฟับ คัม (Brother Phap Kham) พระธรรมาจารย์อาวุโส หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

(ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ และ Youtube หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

.

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (แจกอาหารกล่อง)

13.00 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14.00 น. แบ่งกลุ่มสนทนาธรรม

15.30 น. เดินในวิถีแห่งสติ

16.30 น. จบกิจกรรม

.

ลงทะเบียนเข้าร่วมในพื้นที่ https://bit.ly/3v1U1iO

(โปรดแนบและแสดงผลวัคซีน 2 เข็ม)

.

เวลา 10.00 - 11.30 น. รับชมถ่ายทอดสดฟังธรรมบรรยาย

ได้ทาง Facebook กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ ได้ที่ https://bit.ly/3DV7GfK

และ Youtube หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ https://bit.ly/3jzK6vH

.

หมายเหตุ วันกิจกรรม เปิดให้ ยืนยัน การเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 06.15 - 09.30 น. เท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

Comments


bottom of page