top of page

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์, 11.10.1926–22.01.2022

หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส
22:30 น 21 มกราคม 2565ถึง ชุมชนแห่งการปฏิบัติที่รัก

เราขอประกาศด้วยลมหายใจอย่างลึกซึ้งและเปี่ยมสติว่า ครูที่รักของพวกเรา หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 1.30 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ วัดตื่อเฮี้ยวในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ในขณะที่ท่านมีอายุ 95 ปี

หลวงปู่เป็นครูที่พิเศษสุด ความสงบศานติ ความกรุณาอันอ่อนโยน และปัญญาที่เฉียบแหลมของท่านตราตรึงใจผู้คนนับล้าน ไม่ว่าเราจะได้พบหลวงปู่ในงานภาวนา ในงานปาฐกถาธรรม หรือพบท่านผ่านหนังสือหรือคำสอนออนไลน์ หรือเพียงแค่ได้รู้จักหลวงปู่ผ่านเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งของท่าน เราจะตระหนักได้ว่า หลวงปู่คือพระโพธิสัตว์ที่แท้ ท่านเป็นขุมพลังแห่งศานติและการเยียวยาอันยิ่งใหญ่ของโลก หลวงปู่คือนักปฏิวัติ ผู้ปรับปรุงพระพุทธศาสนาให้สดใหม่อยู่เสมอ ท่านไม่เคยเหนื่อยล้า และมักจะขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าของพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนาได้เปล่งประกายอันจริงแท้เสมอ

หลวงปู่เปิดหนทางอันงดงามสู่พุทธศาสนาประยุกต์และการนำพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กับพวกเรา ผ่านคำสอนเรื่องข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ และข้อฝึกอบรมสติ 14 ประการของคณะดั่งกันและกัน ดังที่หลวงปู่ได้กล่าวว่า “เพราะเราได้เห็นหนทางแห่งการปฏิบัติ จึงไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไป” เรารู้ทิศทางในการดำเนินชีวิต เรารู้ว่าจะต้องทำสิ่งใดและไม่ทำสิ่งใดเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ในตัวเรา ในผู้อื่น และในโลก และเราได้รู้จักศิลปะแห่งการหยุด การมองอย่างลึกซึ้ง การสร้างความเบิกบานและความสุขที่แท้จริง

ชั่วขณะนี้คือเวลาที่เราจะได้กลับมาหายใจและเดินอย่างมีสติ เพื่อที่จะส่งพลังแห่งศานติ ความกรุณา และความระลึกรู้บุญคุณไปยังครูที่รักของเรา นี่คือเวลาที่เราจะได้เข้าพึ่งกัลยาณมิตรทางจิตวิญญาณ ชุมชนผู้ปฏิบัติ สังฆะของเรา และเข้าพึ่งกันและกัน

หมู่บ้านพลัมขอเชื้อเชิญท่านให้ร่วมรำลึกถึงชีวิตและมรดกของหลวงปู่ไปกับชุมชนผู้ปฏิบัติทั่วโลกทางออนไลน์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการปฏิบัติและพิธีการจากเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม และจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ตลอด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มกราคม ขอเชิญท่านติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.plumvillage.org/memorial

ในระยะเวลานี้ ขอให้พวกเราแต่ละคนตั้งใจบ่มเพาะพลังแห่งสติ ศานติ และความกรุณาอย่างดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับครูที่รักของเรา

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า หมู่บ้านพลัมจะเผยแพร่บทสวด คำสอนที่สร้างแรงบันดาลใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกเจริญสติทางเว็บไซต์ของหมู่บ้านพลัมเพื่อเกื้อกูลให้ท่านรวมตัวกับสังฆะท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังร่วมแห่งสติและความกรุณา และจัดพิธีหรือจัดช่วงเวลาในสังฆะเพื่ออุทิศให้กับครูของเรา ดังที่หลวงปู่สอนพวกเราเสมอว่า ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความรักฉันพี่น้องในชุมชนผู้ปฏิบัติ และพวกเราต่างทราบดีถึงอำนาจของพลังร่วม

โปรดลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติร่วมกันในระยะนี้ทางอีเมล์นานาชาติของเราที่ https://bit.ly/3fJx7pd

หมู่บ้านพลัมขอเชื้อเชิญให้ท่านส่งสาส์นแสดงความระลึกรู้บุญคุณต่อหลวงปู่หรือแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนและการเยียวยาของตนเองที่เว็บไซต์ plumvillage.org/gratitude-for-thich-nhat-hanh/

ด้วยความรัก เชื่อมั่น และภราดรภาพ
คณะภิกษุ และภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัม ฝรั่งเศส

Bình luận


bottom of page