top of page

วันแห่งสติ 27 กรกฎาคม 2567

ธรรมสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่าน


ขอเชื้อเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมภาวนากับคณะนักบวชหมู่บ้านพลัมประเทศไทย และเพื่อนพี่น้องทางธรรม ในวันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม

เสาร์ 27 กรกฎาคม 2567

เวลา 7.00 - 16.00 น.

ณ สวนโมกข์กรุงเทพ


ตารางกิจกรรม

7.00

ตักบาตรอาหารแห้ง มังสวิรัติ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่ นม

7.30

รับประทานอาหารเช้าในวิถีแห่งสติ(นำอาหารมาเอง)

8.30 เดินสมาธิ

9.30

ภาวนากับบทเพลง

09.45

ภิกษุณีนิรามิสา พระธรรมาจารย์​อาสุโส หมู่บ้านพลัม​ ให้ธรรมบรรยาย

หัวข้อ ‘ดั่งกันและกัน’ (Interbeing)

11.30

อาหารกลางวันในวิถีแห่งสติ(คณะผู้จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ลงทะเบียน)

13.00

ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

13.50

กราบสัมผัสพื้นดิน 3 ประการ

14.30

สนทนาธรรม

16.00

สิ้นสุดกิจกรรม


ลงทะเบียนได้ที่


สอบถามเพิ่มเติม

Inbox เพจหมู่บ้านพลัมประเทศไทย


หายใจและยิ้มComments


bottom of page