top of page

วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัมเสาร์ 22 เมษายน 2566


วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม

เสาร์ 22 เมษายน 2566

ณ สวนโมกข์กรุงเทพ


เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการกลับมาดูแลกายและใจกับกิจกรรมเจริญสติใน 1 วันตามแนวทางหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ในวิถีมหายาน นิกายเซ็น


ตารางกิจกรรม

7:00

ตักบาตรอาหารแห้ง มังสวิรัติ

รับพร

รับประทานอาหารเช้าในความเงียบ *นำอาหารมาเอง*


08:45

นั่งสมาธิ

อ่านบทอธิษฐานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พิธีสรงน้ำพระพุทธ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย


09:45

ภาวนาด้วยบทเพลง


10:00

ธรรมบรรยายเรื่อง "การฟังอย่างลึกซึ้งและวาจาแห่งความรัก" โดยพระธรรมาจารย์อาวุโส ภิกษุณีนิรามิสา

มีไลฟ์ทางเพจกิจกรรมสวนโมกข์และหมู่บ้านพลัม


11:30

รับฟังบทพิจารณาอาหาร 5 ประการ/ รับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ


13.00

ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์


14.00

สนทนาธรรม


15.30

เดินสมาธิ


16.30

สิ้นสุดกิจกรรม


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ


หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่จะมาตักบาตรในช่วงเช้า แต่ไม่สะดวกอยู่ร่วมกิจกรรม สามารถมาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

Comentários


bottom of page