top of page

วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาว

Wake Up Day วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาว ที่ สวนโมกข์กรุงเทพ (BIA) 16 กย. 2023


ที่สังฆะหมู่บ้านพลัม เรามีกลุ่มคนหนุ่มสาววัยเรียนและทำงาน ซึ่งเรียกว่า กลุ่มเวคอัพ (Wake Up) หรือกลุ่มคนหนุ่มสาววัยตื่นรู้ที่มาปฏิบัติวิถีแห่งสติร่วมกัน


เมื่อปีที่ผ่านมานี้ เราได้จัดกิจกรรมวันเวคอัพ เดย์ (Wake Up Day) ที่สวนโมกข์ เพื่อให้เพื่อนๆ ทั้งไทยและต่างชาติในกรุงเทพมาพบปะเจอกันกับหลวงพี่วัยเวคอัพจากหมู่บ้านพลัม ปากช่อง ประเทศไทย เพื่อเบิกบานกับโอกาสแห่งการฝึกเจริญสติร่วมกัน


ในวัน Wake Up Day นี้ เพื่อนๆ ได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย เดินสมาธิ รับประทานอาหารอย่างมีสติเล่นเกมส์แบบพลัมๆ ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง และสนทนาธรรมแลกเปลี่ยน นำกิจกรรมโดยเหล่าภิกษุและภิกษุณีจากหมู่บ้านพลัม เป็นภาษาไทย อังกฤษ และเวียดนาม เพื่อให้เพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกคนสามารถเข้าใจและสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึง


พวกเราอาสาสมัครกลุ่มเวคอัพขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาเบิกบานกับชั่วขณะอันงดงามในวัน Wake Up Day ที่เพิ่งผ่านมา โดยในปี 2567 ที่จะถึงนี้ เราก็จะมีจัดกิจกรรมนี้อีกเช่นเคยให้เพื่อนๆ ได้จัดสรรเวลาในวันหยุดมาพบเจอเพื่อฝึกปฏิบัติร่วมกัน แล้วอย่าลืมชวนคนในครอบครัว ชวนเพื่อน ชวนคนรัก มาปฏิบัติด้วยกันนะ :)

จาก Wake Up Thailand Community

(นักบวชและอาสาสมัครเวคอัพ :)

Comments


bottom of page