top of page

วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาว

"ความสำเร็จอยู่ในชีวิตประจำวัน"


ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

สําหรับบุคคลทั่วไปอายุ 18-40 ปี (กิจกรรมสำหรับกลุ่มคนหนุ่มสาว) ณ สวนโมกข์กรุงเทพธรรมสวัสดีเพื่อน ๆ ที่รัก


ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังเฝ้าหาอยู่ในชีวิต แท้จริงแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เกิดจากเหตุปัจจัยเล็กๆ ที่ค่อยๆ บ่มเพาะในแต่ละวัน การสร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้ช่วยทำให้ความสำเร็จค่อยๆ ปรากฏขึ้น เช่นเดียวกัน ไม่ว่าเราจะอ้อนวอนหรืออยากได้ความสำเร็จมากแค่ไหน ความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากเหตุปัจจัยของมัน


พวกเราเลยอยากชวนทุกคนในวัยหนุ่มสาวมารวมกันในวันนี้ เพื่อลองเฝ้ามองอย่างลึกซึ้งและทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเรามักจะเรียกมันว่าเป็นความสำเร็จ ด้วยมุมมองจากการใช้ความสงบนิ่ง สติ สมาธิ สันติภายในตนเอง และความชัดเจนจากการฝึกปฏิบัติในวิถีแห่งสติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม


ในหัวข้อ “ความสำเร็จอยู่ในชีวิตประจำวัน”

ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566


สําหรับบุคคลทั่วไปอายุ 18-40 ปี (กิจกรรมสำหรับกลุ่มคนหนุ่มสาว)


ตารางกิจกรรม

7:00 ตักบาตรอาหารแห้ง มังสวิรัติ

7:45 รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

08:45 ภาวนาด้วยบทเพลง

09:15 ธรรมบรรยาย

10:15 แบ่งปันประสบการณ์จากนักบวชวัยเวคอัพในโครงการ “ก้าวย่างสู่ความเป็นอิสระ”

11:30 รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

13.00 กิจกรรมผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14.00 สนทนาธรรมกลุ่มย่อย

15.30 เดินสมาธิ

16.30 สิ้นสุดกิจกรรม


การเตรียมตัว

1. โปรดเตรียมอาหารเช้ามังสวิรัติมาจากที่บ้านเพื่อรับประทานอาหารเช้าร่วมกันกับนักบวช

2. โปรดนําหูฟังชนิดมีสายมาด้วยสําหรับระบบแปลเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. โปรดสวมหน้ากากตลอดเวลาในห้องประชุมและรักษาระยะห่างขณะร่วมกิจกรรม

4. ร่วมบริจาคสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อาหารกลางวัน และการเดินทางของคณะนักบวชใน

วันจัดกิจกรรม


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ


หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่จะมาตักบาตรในช่วงเช้าอย่างเดียว แต่ไม่สะดวกอยู่ร่วมกิจกรรมที่เหลือใดๆ สามารถมาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนComments


bottom of page