top of page

ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์ 17 - 24 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

ธรรมสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รัก

พวกเราเหล่านักบวชชายหญิงและผู้ฝึกปฏิบัติจากสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเรากำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานภาวนาในสัปดาห์แห่งสติที่จะถึงนี้ โดยงานภาวนาครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่  17 พฤษภาคม 2567  ไปจนถึง วันที่  24 พฤษภาคม 2567 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

เปิดลงทะเบียนวันที่ 26 มีนาคม 2567

สำหรับเพื่อนพี่น้องที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาวนา ต่อไปนี้รายละเอียดบางส่วนที่เราอยากให้ท่านได้ทราบ:


  • ภาษา: งานภาวนาในครั้งนี้จะใช้ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีแปลภาษาไทย

  • จำนวนผู้เข้าร่วมงานภาวนา: ประมาณ 150 คน

  • วิธีการลงทะเบียน: กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยลิงก์ด้านล่างนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 (ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

  • เพื่อนคนไทยกรุณาลงทะเบียนฉบับภาษาไทย และติดต่อทางอีเมลเท่านั้น

  • วันเดินทางมาถึง: วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 

  • วันเดินทางกลับ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2567


หมายเหตุ:

  • ทางหมู่บ้านพลัมไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางของท่าน ในกรณีที่ท่านตัดสินใจซื้อตั๋วเดินทางก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย

  • เราขอแนะนำให้ท่านเดินทางมาถึงหมู่บ้านพลัมและเดินทางกลับตามวันที่กำหนดไว้  โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงในวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ช้ากว่าเวลาที่กำหนด หรือเดินทางมาถึงก่อนหรือหลังวันดังกล่าว

  • เพื่อเป็นการรับประกันว่าเพื่อนพี่น้องทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ ทางเราจึงขอเปิดรับผู้ปฏิบัติที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเท่านั้น

  • กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน 


ก. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

ในการมาเยือนหมู่บ้านพลัม ขอความเกื้อกูลทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียน ลิงก์ลงทะเบียนเปิดวันที่ 26 มีนาคม2. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการลงทะเบียนสำเร็จ เนื่องจากเราจะติดต่อท่านได้ทางอีเมลเป็นหลัก ขอความกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อรับรายละเอียดการเข้าร่วมจะจัดส่งให้ก่อนเริ่มงาน

ข. จุดนัดพบสำหรับบริการรับ-ส่ง

ค. ข้อควรปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันในสถานปฏิบัติธรรม

ง. การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

 จ. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ


 หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานภาวนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถานปฏิบัติธรรมฯ โปรดติดต่อเราได้ที่อีเมล retreat@thaiplumvillage.org 


ด้วยขอบคุณ

ขอให้ท่านมีความสุขและเบิกบานตลอดงานภาวนา

 

ทีมลงทะเบียน หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

ด้วยลมหายใจและรอยยิ้ม


Comentarios


bottom of page