top of page

งานภาวนาสงกรานต์ 2567

ธรรมสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รัก

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย หมู่บ้านพลัมประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานภาวนาสงกรานต์ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ในงานภาวนานี้เราขอเชิญชวนให้ทั้งครอบครัว ผู้ใหญ่ วัยหนุ่มสาว วัยรุ่น เด็กๆ มาเข้าร่วมฝึกสติในชิวติประจำวัน รวมถึงเชิญชวน เพื่อน ๆ คนที่เรารักก้าวเดินด้วยอย่างเป็นอิสระ ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันอย่างเบิกบานด้วยกัน ณ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับกิจกรรมขึ้นปีใหม่ร่วมกันในงานภาวนานี้ด้วย

 

 

วันที่ 12-16 เมษายน 2567

ภาษา ในงานภาวนาจะใช้ภาษาไทยและอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน

วิธีการลงทะเบียน กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยลิงก์ด้านล่างนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2567 (ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

เพื่อนคนไทยกรุณาลงทะเบียนฉบับภาษาไทย และติดต่อทางอีเมลเท่านั้น

วันเดินทางมาถึง: วันที่ 12 เมษายน 2567  

วันเดินทางกลับ: วันที่ 16 เมษายน 2567

หมายเหตุ:กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ตัวอย่างตารางปฏิบัติ 

4.00 ตื่นนอน 

4.45 นั่งสมาธิ อ่านพระสูตร สวดมนต์

6:00 เดินสมาธิ 

7.00 อาหารเช้า

8.00 ทำงานอย่างมีสติ 

9.00 ธรรมบรรยาย 

11.30 อาหารกลางวัน 

13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ 

15.00 สนทนาธรรม 

16.30 ออกกำลังกาย 

17.30 อาหารเย็น 

19:30 นั่งสมาธิยามเย็น 

21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ 

21.30 ปิดไฟ

* มีกิจกรรมพิเศษสำหรับงานสงกรานต์

 

 

ก. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

ในการมาเยือนหมู่บ้านพลัม ขอความเกื้อกูลทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ลงทะเบียนผ่านลิงก์สำหรับการลงทะเบียนต่อไปนี้ : https://forms.gle/ffLyysUnYuMB7NRH8

ระบบลงทะเบียนจะเปิดในวันที่ 1 มีนาคมเวลา 15:00 น.

2. ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการลงทะเบียนสำเร็จ เนื่องจากเราจะติดต่อท่านได้ทางอีเมลเป็นหลัก ขอความกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อรับรายละเอียดการเข้าร่วมจะจัดส่งให้ก่อนเริ่มงาน

 

ข. จุดนัดพบสำหรับบริการรับ-ส่ง

1.         วันเดินทางมาถึง:

 • สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะ “ขึ้นรถที่สนามบิน”

 • ที่หมู่บ้านพลัมจัดเตรียมไว้ จะไปรับที่สนามบินดอนเมือง ประตู 2 กรุณารอด้านใน ใน วันที่  12 เมษายน  2567  ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. -  11.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดในวันหยุดยาว เราจะจอดรถเพื่อให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

 • สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะ “เดินทางมายังหมู่บ้านพลัม ด้วยตนเอง”

 • ขอให้ท่านเดินทางมาถึงหมู่บ้านพลัม ภายใน วันที่  12 เมษายน  2567   ตั้งแต่ เวลา 14.30 น. -  18.00 น. โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนด หรือเดินทางมาถึงก่อนหรือหลังวันดังกล่าว

 • กรุณาดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเอง อัตราค่าบริการรถรับส่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเที่ยว (หรือประมาณ 1,200 บาทต่อคนสำหรับการเดินทางไปและกลับ)

 • หากเราจำเป็นต้องจัดหารถแท็กซี่ให้กับท่าน ค่าบริการรถจะอยู่ที่ประมาณ 2,300-2,400 บาทต่อคัน ซึ่งหากท่านโดยสารมากับเพื่อนคนอื่นๆ ก็สามารถหารค่าแท็กซี่กันได้

 

2.         วันที่เดินทางกลับ

 • ออกเดินทางจากหมู่บ้านพลัมวันที่ 16 เมษายน เวลา 13:00 น. จอดรถ ณ สนามบินดอนเมือง และ BTS รถไฟฟ้าสถานีจัตุจักร MRT รถไฟใต้ดินสถานีจักตุจักร เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวรถอาจจะติด ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงในการเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง

 

ค.  รายละเอียดเกี่ยวกับงานภาวนา

 • ขอความกรุณาทุกท่านไม่ออกไปนอกหมู่บ้านพลัมตลอดงานภาวนา ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น

 •  ที่พัก ผู้ปฎิบัติธรรมจะพักอยู่ร่วมกันในห้องพักรวม และใช้ห้องน้ำร่วมกัน สามารถดูรูปภาพได้จากที่นี่ เตียงสองชั้นโดยแยกที่พักชายและหญิง โดยเราจัดที่นอน ผ้าห่มและหมอนให้ ท่านสามารถระบุชื่อบุคคลที่ต้องการพักด้วยกันในใบสมัคร 

 • อาหารมังสวิรัติ ไม่มีเนื้อสัตว์ ไข่และนม หากท่านแพ้อาหารกรุณาแจ้งในใบสมัคร

 • เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านเชิญชวนเด็ก ๆ วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุมาร่วมงานภาวนาด้วย โดยเราแนะนำว่าเด็กควรมีอายุ 5 ขวบขึ้นไป เพื่อสามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติกับชุมชนได้ หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองและผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย

 • หากท่านมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาส่วนตัวของท่าน 

 • เราเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ลดหรืองดใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่านจะได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่

 

ง. บริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

 

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนั้นมาจากเงินบริจาค  ขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาของท่าน เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงสถานปฏิบัติธรรม


 โดยในงานภาวนานี้ประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่านอยู่ที่ 1,500 บาทต่อคืน (4 คืน = 6,000 บาท) สำหรับเด็ก ๆ อายุ 6-12 ปี 1,125 บาทต่อคืน (4 คืน = 4,500) 


นอกจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเองแล้ว ท่านยังสามารถบริจาคเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายวันของเหล่านักบวช เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อีกด้วย ขอขอบคุณในโพธิจิตของท่านและขออวยพรให้ท่านมีความสุขศานติตลอดงานภาวนาและสืบเนื่องการปฏิบัติต่อไปในทุกขณะของชีวิต


หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการบริจาค กรุณาติดต่อ website@thaiplumvillage.orขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานภาวนา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันในงานภาวนานี้

หมู่บ้านพลัมประเทศไทย
 

Bình luận


bottom of page