top of page

คาถากลอนคู่สำหรับปีใหม่ทางจันทรคติ (ตรุษเวียดนาม)

ศานติ ทุกย่างก้าว

อิสระ ทุกรอยยิ้ม
Plum Village offers these parallel verses to mark Tết, the Lunar New Year. Read English version here


คาถากลอนคู่สำหรับปีใหม่ทางจันทรคติ (ตรุษเวียดนาม)

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ได้กำหนดประเพณีในวันก่อนวันปีใหม่ทางจันทรคติ ด้วยการมอบภาพลายพู่กันบทกลอนเรียบง่ายให้แก่สังฆะ ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะการเจริญสติของเราตลอดปีใหม่

นวัตกรรมของหลวงปู่คือ การเขียนลายพู่กันคาถากลอนคู่ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนาม (แทนที่จะเป็นตัวอักษรจีน) ชุมชนหมู่บ้านพลัมมีความสุขมากที่ได้สืบเนื่องประเพณีอันงดงามนี้

ในสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทั่วโลก เราพิมพ์ภาพลายพู่กันเหล่านี้ (คงรูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) ติดลงบนกระดาษสี และติดไว้รอบๆ หอฉัน หอสมาธิ และในอาคารที่พักเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวันตรุษ - ขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ พวกเราแขวนกระดาษคาถานี้บนกิ่งต้นพลัมที่เต็มไปด้วยดอกใหม่ที่เริ่มแย้มบานเพื่อนำความสดใสเข้ามาสู่ห้องของเรา

ในขณะที่กล่าวคาถานี้ เราสามารถผสานแต่ละบรรทัดเข้ากับการหายใจของเราได้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถพิจารณา "ศานติ ทุกย่างก้าว" เมื่อเราหายใจเข้า และพิจารณา "อิสระ ทุกรอยยิ้ม" เมื่อเราหายใจออก ถ้อยคำเหล่านี้ไม่ใช่การประกาศ แต่เป็นความปรารถนาที่มีชีวิตซึ่งเราต้องการที่จะบำรุงหล่อเลี้ยง

เราติดภาพคาถารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในลักษณะเป็นคู่ - ใกล้กัน(บน/ ล่าง หรือซ้าย/ ขวา) เธอสามารถพิมพ์ออกมาและติดเป็นคู่ไว้ที่ตู้เย็น ประตู หรือใกล้สวิตช์ไฟ เหมือนดังสิ่งมงคลที่ช่วยเตือนความจำให้เรามีสติกับคำสอนเหล่านี้ และเพื่อให้ตัวเราเองได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เธอสามารถสร้างสรรค์วิธีและบริเวณที่ติดและฝึกฝนคาถากลอนคู่นี้ ดาวน์โหลดภาพคาถากลอนคู่ได้ที่นี่ https://plumvillage.org/.../freedom-in-every-smile.../

คำแนะนำในการปฏิบัติ คาถากลอนคู่ ปีนี้ เรากำลังสืบเนื่องหลวงปู่ในทุกก้าวที่เราเดินในปีใหม่นี้ ศานติในทุกย่างก้าวและมีศานติในใจของเรา เมื่อเราเดินอย่างมีสติบนพระแม่ธรณีอันแสนงดงาม

หลวงปู่ให้แรงบันดาลใจแก่เราด้วยปัญญาญาณของท่านที่ว่า “ศานติในตัวเรา ศานติในโลก” แล้วเหตุใดเล่า เราจึงไม่มีศานติในทุกก้าวที่เราเดิน เพื่อถวายแด่หลวงปู่ เพื่อมอบให้บรรดาบรรพบุรุษของเราและสรรพชีวีทั้งปวง

ความเป็นอิสระนั้นมีพร้อมให้เราอยู่แล้วในปัจจุบันขณะ หากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติ ด้วยความตระหนักรู้และระลึกรู้บุญคุณของความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่ยังคงมีให้เราเสมอ

เรายังจำได้ถึงเรื่องการปฏิบัติของหลวงปู่ที่ท่านเคยแบ่งปันกับพวกเราเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ และแม้กระทั่งรับมือกับความยากลำบากที่เราพบเจอ:

“ฉันยิ้มให้ชีวิต ในตัวฉันและรอบๆ ตัวฉัน” รอยยิ้มบนริมฝีปากของเราคือความเป็นอิสระ เราเป็นอิสระจากอดีตและอนาคต และเรามีชีวิตอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในปัจจุบันขณะ ทำไมเราจึงไม่สร้างประสบการณ์ที่การยิ้มของเราดุจดั่งความเป็นอิสระอันล้ำค่าที่เรามอบให้แก่ตนเองและผู้อื่นในปีนี้

ขอให้เราทุกคนร่วมกันสืบเนื่องการปฏิบัติ สร้างศานติและความเป็นอิสระในทุกย่างก้าวและทุกรอยยิ้ม


สุขสันต์วันตรุษเวียดนามจากหมู่บ้านพลัมประเทศไทยComments


bottom of page