top of page

"ความสุขในถ้วยชา" 22 มิถุนายน 2567


วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาว Wake Up Day

สำหรับเพื่อน ๆ อายุ 18-40 ปี

โดยหมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 มิถุนายน 2024 ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ (BIA)

"ความสุขในถ้วยชา"

ชวนเพื่อนๆ มาฝึกปฏิบัติด้วยการดื่มชาอย่างเต็มเปี่ยม

การภาวนาด้วยการดื่มชา เป็นวิธีการเจริญสติอันมีความหมายอย่างลึกซึ้งรูปแบบหนึ่ง

ในถ้วยชาประกอบด้วยพระแม่ธรณี มีจักรวาลอยู่ในใบชาและน้ำ อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนภายในกาน้ำชานี้

เมื่อเราประคองถ้วยชาไว้ในมือ จิบชาแต่ละครั้งด้วยสติอันเต็มเปี่ยม เราจะสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างลึกซึ้ง กับถ้วยชาของเรา และสัมผัสกับชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม

------


ตารางกิจกรรม Schedule

9:45 ลงทะเบียน Registration

10:00 ภาวนาด้วยบทเพลง และแนะนำการภาวนาด้วยการดื่มชา Singing Meditation and Introduction to the practice of Tea Meditation

11:30 รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติร่วมกัน Mindful Lunch

13:00 ฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ Total Relaxation

14:00 เรียนรู้พิธีการดื่มชาร่วมกันในวิถีหมู่บ้านพลัม Tea Ceremony

15:30 เดินสมาธิ Walking Meditation

16:00 จบกิจกรรม End

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนวันงานเพื่อการเตรียมอาหารกลางวันตามจำนวนผู้เข้าร่วม

ขอให้ผู้เข้าร่วมนำถ้วยส่วนตัวสำหรับดื่มชามาด้วย เรามีเตรียมชาไว้ให้

แล้วมาพบกันในงานนะ


Comentários


bottom of page