top of page

กุหลาบประดับดวงใจ

27 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม : ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการตักบาตร ฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ โดย หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

.

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

เวลา 07.00 - 16.30 น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

.

กำหนดการ

7:00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง-มังสวิรัติ

7.45 น. รับประทานอาหารเช้า (เตรียมมาเอง)


08.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2

08:45 น. นั่งสมาธิ


08:50 น. ธรรมบรรยาย เรื่องกุหลาบประดับดวงใจ โดยภิกษุณี นิรามิสา พระธรรมาจารย์อาวุโส


09:45 น. พิธีกุหลาบประดับดวงใจ

อ่านบทความ/ ภาวนากับบทเพลง/ กลัดกุหลาบประดับใจ


11:30 น. รับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ


13:00 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14:15 น. แบ่งกลุ่มสนทนาธรรม


16:00 น. เดินสมาธิ

16.30 น. จบกิจกรรม


ลงทะเบียนเข้าร่วมในพื้นที่ https://bit.ly/3w28UD4 (วันกิจกรรม ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วม หลังเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โปรดแสดงผลตรวจ atk ภายใน 48 ชม. ที่หน้าห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2)

.

เวลา 8.50 น. รับชมถ่ายทอดสดฟังธรรมบรรยายได้ทาง Facebook กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ ได้ที่ https://bit.ly/3DV7GfK

และ Youtube หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ https://bit.ly/3jzK6vH

.

หมายเหตุ วันกิจกรรม เปิดให้ ยืนยัน การเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.00 - 09.00 น. หน้าห้องปฎิบัติธรรมเท่านั้น (หากมาหลังเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ทาง inbox เพจกิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

댓글


bottom of page