top of page
Facebook_6.jpg

วันแห่งสติ

"วันแห่งสติ"

วันแห่งสติ ในวิถีของหมู่บ้านพลัม คือการฝึกเจริญสติตลอดทั้งวันในชุมชน
ร่วมกัน ทั้งนักบวชและผู้ฝึกปฏิบัติของหมู่บ้านพลัม พวกเรามารวมกัน
เพื่อฟังธรรมบรรยาย และสมาธิอย่างมีสติ เดินอย่างมีสติ
รับประทานอาหารอย่างมีสติ ยิ้มและหายใจร่วมกัน

 

ธรรมบรรยาย โดยพระธรมาจารย์จากหมู่บ้านพลัม หรือบันทึกวีดีโอ
จากหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

 

ในช่วงปฏิบัติระหว่างวันจะมีการแนะนำการฝึกปฏิบัติไปด้วย
วันแห่งสติที่หมู่บ้านพลัมจึงไม่มีโครงสร้าง เหมือนชั้นเรียนหรือ เวิร์คชอร์บ

 

วันแห่งสติ ณ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย จัดขึ้นทุก ๆ วันอาทิตย์
นอกจากนั้นยังมีการจัดถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊คและยูทูป ตามโอกาส

 

นอกจากนั้นยังมีวันแห่งสติ ในกรุงเทพมหานคร ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพ  

 

วันแห่งสติในกรุงเทพ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

วันแห่งสติ ณ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพ ตัวอย่างกำหนดการ

07.00 น. ตักบาตรอาหารมังสวิรัติแห้ง

07.45 น. รับประทานอาหารเช้า(นำอาหารของท่านมาเอง)

08.45 น. พิธีสวดทบทวนข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ

09.45 น. ภาวนากับบทเพลง

10.00 น. ธรรมบรรยาย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (แจกอาหารกล่อง)

13.00 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14.00 น. แบ่งกลุ่มสนทนาธรรม

15.30 น. เดินในวิถีแห่งสติ

16.30 น. จบกิจกรรม

แผนที่สวนโมกข์กรุงเทพ กดที่นี่

Schedule BIA

วันแห่งสติ ณ หมู่บ้านพลัม

ขอบคุณที่ท่านสนใจ เนื่องจากหมู่บ้านพลัมประเทศไทยปิด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราจึงยังไม่ได้เปิดให้เข้าร่วมวันแห่งสติ

ตัวอย่างกิจกรรม

4:00       ตื่นนอน

4:45       นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านพระสูตร

6:00       เดินสมาธิ

7:00       รับประทานอาหารเช้าแบบพิธีการ

9:00       ธรรมบรรยาย

11:30     รับประทานอาหารกลางวัน

13:00     พักผ่อน

15:00     สนทนาธรรม

วันแห่งสติออนไลน์

คณะนักบวชชายหญิงแห่งหมู่บ้านพลัมประเทศไทยขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่รักทั่วโลกที่เกื้อกูลพวกเราอย่างไม่ย่อท้อตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เราปรารถนาที่จะได้ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เราเจริญในธรรมยิ่งขึ้น  จึงขอเชื้อเชิญเพื่อน ๆ ให้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติด้วยกันกับคณะสงฆ์และเพื่อน ๆ ฆราวาสจากทั่วโลก

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 4:45 น. 

และธรรมบรรยายใรช่วง 9:00-11:00 น.

โดยภาษาที่ใช้มีทั้ง ภาษาอังกฤา ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม 

โดยสามารถติดตามตารางกิจกรรมวันแห่งสติได้ ผ่านเฟสบุ๊คของ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย 

bottom of page