top of page
Thay hut_001 copy.jpg
Calligraphy_TY_arrive.png

บ้านที่แท้จริง

           บ้านที่แท้จริงของเรา คือ ณ ที่นี่และขณะนี้ บ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วย เวลา สถานที่ เชื้อชาติ หรือชนชาติใด บ้านที่แท้จริงของเรานั้นไม่ใช่ความคิดที่ล่องลอย แต่คือบางสิ่งที่เราสามารถสัมผัสและมีชีวิตอยู่ในทุกขณะ ด้วยสติและสมาธิ เราสามารถหาบ้านที่แท้จริงได้ด้วยความเบาสบายอย่างเต็มเปี่ยมของร่างกายและจิตใจของเราในปัจจุบันนี้เอง

งานภาวนาที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตารากิจกรรม ปี 2567

1-5 พฤษภาคม     งานภาวนา Wake-up นานาชาติ

18 พฤษภาคม    วันแห่งสติ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน    งานภาวนาครอบครัวนักธุรกิจ (สำหรับผู้ใช้ภาษาเวียดนาม)

22 มิถุนายน    วันแห่งสติ สำหรับคนหนุ่มสาว (Wake-up) ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม    งานภาวนาสำหรับผู้ใช้ภาษาเวียดนาม

10-14 กรกฎาคม    งานภาวนาครอบครัวนักธุรกิจไทย

20 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม    เข้าพรรษา

26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม    ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

27 กรกฎาคม  วันแห่งสติ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

9 -16 สิงหาคม    ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

23 - 30 สิงหาคม   ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

24 สิงหาคม   วันแห่งสติ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

13 - 20 กันยายน    ฝึกปฏิบัติ 1 สัปดาห์

21 กันยายน    วันแห่งสติ สำหรับคนหนุ่มสาว (Wake-up) ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

11- 17 ตุลาคม   งานภาวนาออกพรรษา

19 ตุลาคม   วันแห่งสติ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

16 พฤศจิกายน   วันแห่งสติ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

6 - 13 ธันวาคม   งานภาวนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติ

25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2568  งานภาวนานานาชาติ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมทุกงาน

แบ่งปันจากหัวใจ

ติดต่อเรา

bottom of page