top of page
< กลับ

งานภาวนาในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566

เดินร่วมกันบนหนทางแห่งความเบิกบาน

Ink3_edited.png

25 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2565

วันที่

Ink3_edited.png

หมู่บ้านพลัม

สถานที่

ปิดรับลงทะเบียน

Ink3_edited.png

การลงทะเบียน

นะโมพระศากยมุนีพุทธเจ้า

ถึงเพื่อนที่รักทุกท่าน


บรรดาหลวงพี่ที่หมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานภาวนาสิ้นปีในหัวข้อ “เดินร่วมกันบนหนทางแห่งความเบิกบาน” หนทางแห่งการตื่นรู้ คือหนทางแห่งความเบิกบาน ขณะที่เราเดินบนหนทางนี้ เรามีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติที่มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ มีความเป็นอิสระ และความสามารถที่จะนำความเบิกบาน และความสงบศานติมาสู่ชีวิต นั่นเรียกว่า สังฆะ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้กล่าวว่า“สังฆะที่รักยิ่ง กำลังเดินร่วมกันบนหนทางแห่งความเบิกบาน” การมาจากทุกทิศทั่วโลก อยู่ร่วมกันเพื่อฝึกปฏิบัติแปรเปลี่ยนความทุกข์ บ่มเพาะความสุข ความเบิกบาน และสัมผัสถึงความเป็นอิสระจากภายใน นั่นคือพวกเรากำลังสร้างสังฆะที่งดงาม และเพราะเหตุนี้หนทางที่เรากำลังเดินนั้นจึงเป็นหนทางแห่งความเบิกบานอย่างแท้จริง


การเข้าร่วมงานภาวนาในช่วงสิ้นปีนี้ที่หมู่บ้านพลัมประเทศไทย เราจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ และบ่มเพาะความสุข ความเบิกบานร่วมกันตลอดระยะเวลา 7 วันของงานภาวนา แต่ละย่างก้าวแห่งสติของเรา จะมีส่วนช่วยสร้างพลังงานร่วมแห่งความสงบศานติของสังฆะ นอกจากนี้ในกิจกรรมประจำวัน เราจะมีโอกาสได้นั่ง และหายใจในภาวะแห่งสติ ทำงานร่วมกันในความรักฉันพี่น้อง และมีช่วงเวลาพักผ่อนที่ความเบิกบานร่วมกันในสปิริตของความเปิดกว้าง และไม่แบ่งแยก ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังนั้นในงานภาวนานี้ พวกเราแต่ละคนจะเป็นหนึ่งหน่วยของความสุข และร่วมกันเราจะสร้างสังฆะพุทธบริษัทสี่ที่งดงาม เดินร่วมกันบนหนทางแห่งความรักและความเข้าใจ มีชีวิตที่ศานติสุข


งานภาวนาในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่จะเริ่มในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และการลงทะเบียน ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thaiplumvillage.org


คณะนักบวชหมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ และอยู่ร่วมกับทุกท่านในการสร้างชุมชนที่งดงาม นำความสุข ความเบิกบาน และความเป็นอิสระไปสู่ทุกสรรพชีวิต“ดอกบัวนี้เพื่อเธอ พุทธะในอนาคต”

คณะนักบวชทีมจัดงานภาวนา

หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

ธรรมสวัสดีเพื่อนที่รัก

คณะนักบวชหมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีที่จะแจ้งข่าวงานภาวนาช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ หัวข้อ “Walking Together on the Joyful Path – เดินร่วมกันบนหนทางแห่งความเบิกบาน” ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย


นี่คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับเพื่อนที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานภาวนา

  • ภาษา: ภาษาหลักคือ ภาษาอังกฤษ และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น

  • จำนวนผู้เข้าร่วม: 500 คน

  • ลิงก์ลงทะเบียนจะเปิดในวันที่: 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

  • วันเดินทางมาถึง: 25 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 17.00 น.

  • วันเดินทางกลับ: 1 มกราคม 2566 หลังอาหารกลางวัน

  • กรุณาเข้าร่วมตลอดงานภาวนาให้ครบทั้ง 7 วัน


 

การเดินทาง

  • เดินทางด้วยตัวเอง: ขอให้ท่านมาถึงหมู่บ้านพลัมในเวลา 14.30 น. – 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ศึกษาเส้นทางการเดินทาง >> ที่นี่ <<

  • เดินทางมากับรถบัส หรือรถตู้ที่จัดให้: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม1,200 บาท สำหรับการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ – หมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง

  • วันที่ 25 ธันวาคม 65: ขึ้นรถที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยเราจะทำการนัดหมายเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

  • วันที่ 1 มกราคม 66: รถจะออกจากหมู่บ้านพลัมเวลา 13.00 น. และส่งที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง


หมายเหตุ: เมื่อขึ้นรถแล้ว เราจะตรงไปยังหมู่บ้านพลัม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง รถจะหยุดเข้าห้องน้ำ 1 ครั้งในจุดที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว


 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานภาวนา (สำหรับคนไทย*)

1. ลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูล >> คลิกที่นี่ <<

ระบบลงทะเบียนจะเปิดในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน

2. ใบรับรองการฉีดวัคซีน: ท่านต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของทั้งสองเข็ม

3. การตรวจ ATK

เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านพลัมแล้ว ทางเราจะขอตรวจ ATK และอุณหภูมิร่างกายของท่านอีกครั้งหนึ่ง (ค่าตรวจ 200 บาท) หากผลเป็นบวกท่านจะได้รับการกักตัวที่ homestays ใกล้หมู่บ้านพลัม เมื่อผลการตรวจ ATK ครั้งต่อไป แล้วผลเป็นลบ ท่านถึงจะได้รับอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าอาหาร ในช่วงเวลาการกักตัว เราจะมีการติดต่อดูแลกัน และให้การสนับสนุนเช่นยา และอาหาร

*หากท่านมากับเพื่อนชาวต่างชาติ กรุณาลงทะเบียนแยก


 

วิถีการอยู่ร่วมกันในระหว่างที่ท่านอยู่ในงานภาวนา

1. กรุณาไม่ออกนอกบริเวณสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพ

2. แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

3. กรุณาทำความสะอาดบริเวณที่พักของท่านอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของสถานปฏิบัติธรรม

4. หากมียาประจำตัวหรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรค กรุณานำยาเหล่านั้นมาด้วย

5. หากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ขอให้ท่านยินดีที่จะนอนเต๊นท์ที่ทางเราเตรียมไว้ให้


 

การบริจาค

1. ​หมู่บ้านพลัมประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาค เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนๆชาวไทยจะสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเอง 4,200 บาท สำหรับการเข้าภาวนาตลอด 7 วัน อย่างไรก็ตามท่านสามารถบริจาคตามกำลังได้เช่นกัน

2. เงินบริจาคนี้ นอกจากจะเป็นไปเพื่อตัวเธอเองแล้ว ยังช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักบวช ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าบำรุงสถานที่ โดยโอนเงินไปที่ บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัม เพื่อคณะนักบวช ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง เลขบัญชี 331-4-48520-6


 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ​

สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ดำเนินงานด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนั้นหากท่านประสบปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาส่วนตัวอื่นใดในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ขอให้ท่านยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง


หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ thaiplumvillage@plumvillage.org

ด้วยความขอบคุณ และหวังว่าทุกท่านจะมีช่วงเวลาในงานภาวนาวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่มีความสุข และความเบิกบาน


ทีมลงทะเบียน หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

ด้วยลมหายใจ และรอยยิ้ม

bottom of page