top of page
< กลับ

งานภาวนาบุคลากรทางการแพทย์ 1-5 ธ.ค. 2566

Ink3_edited.png

1 - 5 ธันวาคม 2566

วันที่

Ink3_edited.png

หมู่บ้านพลัม

สถานที่

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Ink3_edited.png

การลงทะเบียน

Healthcare Retreat 1-5 Dec 2023

งานภาวนาบุคลากรทางการแพทย์ 1-5 ธ.ค. 2566

“Nourishing Ourselves, Nourishing the World” หล่อเลี้ยงเรา หล่อเลี้ยงโลก

 


การใส่ใจต่อความทุกข์ของผู้อื่น เป็นพลังตามธรรมชาติที่หยั่งรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน พวกเราหลายคนมีแรงบันดาลใจและปรารถนาที่จะทำงานเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ จึงมาประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่เรากำลังพยายามช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ตัวเราเองก็มีความทุกข์ของตนเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ดูแลตัวเองให้ดี ก็อาจจะทำให้เราหมดแรง และหมดไฟในการทำงาน และในที่สุดก็จะไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยรวมทั้งตัวเราเองด้วย


ในงานภาวนาครั้งนี้ พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การดูแลและหล่อเลี้ยงตนเองด้วยพลังแห่งความกรุณาซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของพวกเรา พวกเราจะฝึกปฏิบัติร่วมกันเพื่อสัมผัสและหล่อเลี้ยงความกรุณา และช่วยบรรเทาความทุกข์ของตัวเราเอง เมื่อเราสามารถบ่มเพาะพลังแห่งความกรุณา ความสุข และความเบิกบานภายในตัวเราให้เกิดขึ้นได้แล้วนั้น เราก็สามารถที่จะแบ่งปันพลังเหล่านั้นตลอดจนวิถีการปฏิบัติเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นรอบ ๆ ตัวเรา และแผ่ขยายไปยังสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ได้


ด้วยการหล่อเลี้ยงพลังแห่งความกรุณาภายในตนเองนี้ เราจะสามาถแปรเปลี่ยนโลกแห่งความทุกข์ให้กลายเป็นโลกแห่งสันติสุข อิสรภาพ และความเบิกบาน

ธรรมสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รัก

หมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีที่จะแจ้งข่าวงานภาวนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

• วันที่: วันศุกร์ที่ 1- วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

• สถานที่: หมู่บ้านพลัมประเทศไทย อ.ปากช่อง

• ผู้เข้าร่วมงานภาวนา: 100 คน

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

• ภาษา: ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

• การเดินทาง: ท่านสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว หรือมากับรถตู้ที่เราจัดไว้ (มีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท ไป-กลับ)

• วิธีการลงทะเบียน: กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/ZpcLY58kyvEzvyUM8 

• ข้อมูลเพิ่มเติม:

ก. จุดนัดพบสำหรับบริการรับ-ส่ง

สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่า “มากับรถตู้”

• จุดขึ้นรถ: ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ในวันที่ 1 ธ.ค. รถออกเวลา 6.30 น. และในวันสุดท้าย 5 ธ.ค. รถจะออกจากหมู่บ้านพลัมเวลา 13.30 น. ไปส่งที่เดิม

• หลังจากที่พวกเราได้ต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบแล้ว รถของเราจะเดินทางตรงไปยังหมู่บ้านพลัมทันที ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยเราจะแวะจอดเพื่อเข้าห้องน้ำที่จุดพักรถที่กำหนด

• ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการรถรับส่ง (กรุงเทพ <--> หมู่บ้านพลัม)อัตราค่าบริการรถรับส่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเที่ยว (หรือประมาณ 1,200 บาทต่อคนสำหรับการเดินทางไปและกลับ)

สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่า “เดินทางมาด้วยตนเอง”

• ขอให้ท่านเดินทางมาถึงหมู่บ้านพลัม ตั้งแต่ เวลา 10:00 - 10.30 น.


 

ข. การเตรียมตัว และข้อควรปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันในสถานปฏิบัติธรรม

1. ผู้สมัคร อยู่ร่วมได้จนจบกิจกรรม

2. แต่งกายสุภาพตามสบาย

3. พวกเราจะรับประทานอาหารมังสวิรัติวันละสามมื้อ (ไม่รับประทานนมและไข่)

4. ขอความกรุณาทุกท่านไม่ออกไปนอกหมู่บ้านพลัมตลอดงานภาวนา ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น

5. กรุณาดูแลรักษาความสะอาดห้องพักและพื้นที่ของท่านอย่างสม่ำเสมอตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้

6. หากท่านมียาประจำตัวที่ต้องรับประทานเป็นประจำ โปรดนำยานั้นติดตัวมาด้วย


 

ค. การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

• สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนั้นมาจากเงินบริจาค  ขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาของท่าน เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงสถานปฏิบัติธรรม โดยในงานภาวนานี้ประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่านอยู่ที่ 1,000 บาทต่อวัน (1-5 ธันวาคม จำนวน 4 คืน รวมเป็น 4,000 บาท)

• นอกจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเองแล้ว ท่านยังสามารถบริจาคเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายวันของเหล่านักบวช เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อีกด้วย ขอขอบคุณในโพธิจิตของท่านและขออวยพรให้ท่านมีความสุขศานติตลอดงานภาวนาและสืบเนื่องการปฏิบัติต่อไปในทุกขณะของชีวิต

 

 

ง. ตัวอย่างกิจกรรมภาวนาเบื้องต้น (อาจปรับเปลี่ยนในรายละเอียดตามความเหมาะสม)

 

04.30 น.         ตื่นนอน

05.15 น.         นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินในวิถีแห่งสติ

06:15 น. เดินในวิถีแห่งสติ

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.15 น.         เจริญสติกับการทำงาน

09.15 น. ภาวนาด้วยบทเพลง

09.30 น.       ธรรมบรรยาย

11.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)

15.00 น.         สนทนาธรรม

16.30 น. ออกกำลังกาย

17.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.30 น.         นั่งสมาธิ และกราบสัมผัสผืนดิน

21.30 น.         ความเงียบอันประเสริฐ

 ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานภาวนานี้

ขอให้ติดต่อมาที่อีเมล retreat@thaiplumvillage.org

ขอให้ท่านมีความสุขและเบิกบานตลอดงานภาวนา ด้วยความขอบคุณ


ด้วยลมหายใจและรอยยิ้ม

ทีมลงทะเบียนหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

bottom of page