top of page
< กลับ

งานภาวนาช่วงออกพรรษา 2566

Ink3_edited.png

24 - 29 ตุลาคม 2566

วันที่

Ink3_edited.png

หมู่บ้านพลัม

สถานที่

เปิดวันที่ 15 กันยายน

Ink3_edited.png

การลงทะเบียน

ธรรมสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักพวกเราเหล่านักบวชชายหญิงและผู้ฝึกปฏิบัติจากสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเรากำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานภาวนาช่วงออกพรรษานี้ โดยงานภาวนาครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่  24 ตุลาคม 2566  ไปจนถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทยเปิดลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2566 สำหรับเพื่อนพี่น้องที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาวนา ต่อไปนี้รายละเอียดบางส่วนที่เราอยากให้ท่านได้ทราบ:


 • ภาษา: งานภาวนาในครั้งนี้จะใช้ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีแปลภาษาไทย

 • จำนวนผู้เข้าร่วมงานภาวนา: ประมาณ 300 คน

 • วิธีการลงทะเบียน: กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยลิงก์ด้านล่างนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  15 กันยายน 2566 (ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • เพื่อนคนไทยกรุณาลงทะเบียนฉบับภาษาไทยเพื่อเกื้อกูลกันและกัน เราจึงมีระบบคิวสำรอง (waiting list) สำหรับเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะรอยืนยันเข้าการร่วมงาน หากมีเพื่อนที่ลงทะเบียนไว้ขอยกเลิก โดยเราจะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนคิวสำรองให้ท่านทราบทางอีเมลอีกครั้ง

 • วันเดินทางมาถึง: วันที่ 24 ตุลาคม 2566 (โปรดจองเที่ยวบินที่จะมาถึงสนามบิน ก่อนเวลา 15.00 น.)

 • วันเดินทางกลับ: วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00" (โปรดจองเที่ยวบินที่จะออกเดินทาง หลังเวลา 14.30 น.)

 • หมายเหตุ:

ก. การลงทะเบียน

เพื่อเข้ามายังสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทยในการมาเยือนหมู่บ้านพลัม ขอความเกื้อกูลทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียน:กรุณาคลิกที่ลิงก์ดังต่อไปนี้: หายใจและยิ้ม และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน โดยลิงก์ดังกล่าวจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน: อีเมล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ในแอพพลิเคชั่น Viber หรือ Zalo (สำหรับเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อความสะดวกในการติดต่อตอนรับท่านที่สนามบินในประเทศไทย) เลขบัตรประชาชน และข้อมูลติดต่อของเพื่อนหรือญาติพี่น้องของท่านในกรณีฉุกเฉิน (อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ) 

2. หลังจากลงทะเบียนในลิงก์ด้านบนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งว่าการลงทะเบียนสำเร็จ ส่วนรายละเอียดการเข้าร่วมจะจัดส่งให้ก่อนเริ่มงาน

3. ประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง: หากท่านเดินทางมากจากต่างประเทศ เราขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันสุขภาพและประกันการเดินทางสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยข. จุดนัดพบสำหรับบริการรับ-ส่ง

1. วันเดินทางมาถึง:

สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะ “ขึ้นรถที่สนามบิน”รถที่หมู่บ้านพลัมจัดเตรียมไว้ จะไปรับที่ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง ใน วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. -  16.00 น.

โดยเราขอแนะนำให้ท่านเลือกเที่ยวบินที่จะมาถึงประเทศไทยก่อนเวลา 15.00 น. และหากเป็นไปได้กรุณาเลือกเที่ยวบินที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 12.00 น.  เพื่อที่หลังจากที่เรารับท่านขึ้นรถแล้ว ท่านจะได้มีเวลาพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

หลังจากที่พวกเราได้ต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบแล้ว รถของเราจะเดินทางตรงไปยังหมู่บ้านพลัมทันที ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยเราจะแวะจอดเพื่อเข้าห้องน้ำที่จุดพักรถที่กำหนดหนึ่งครั้ง


สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่าจะ “เดินทางมายังหมู่บ้านพลัม ด้วยตนเอง”:ขอให้ท่านเดินทางมาถึงหมู่บ้านพลัม ภายใน วันที่ 24 ตุลาคม 2566  ตั้งแต่ เวลา 14.30 น. -  17.00 น.

โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนด หรือเดินทางมาถึงก่อนหรือหลังวันดังกล่าว


ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการรถรับส่ง (สนามบิน <--> หมู่บ้านพลัม)อัตราค่าบริการรถรับส่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเที่ยว (หรือประมาณ 1,200 บาทต่อคนสำหรับการเดินทางไปและกลับ)

หากเราจำเป็นต้องจัดหารถแท็กซี่ให้กับท่าน ค่าบริการรถจะอยู่ที่ประมาณ 2,300-2,400 บาทต่อคัน ซึ่งหากท่านโดยสารมากับเพื่อนคนอื่นๆ ก็สามารถหารค่าแท็กซี่กันได้


2. วันเดินทางกลับ:

หลังจบงานภาวนา จะมีรถเพื่อพาท่านไปส่งที่สนามบิน (สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง) โดยรถรับส่งของเราจะออกจากสถานปฏิบัติธรรมฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ เวลา 08.00 น.

เราจึงขอแนะนำให้ท่านเลือกจองเที่ยวบินที่จะออกเดินทางจากสนามบินประมาณ 6 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่ท่านออกจากหมู่บ้านพลัมเป็นอย่างน้อย เพื่อเผื่อเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านพลัมไปยังสนามบิน และอีก 2 ชั่วโมงสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน ดังนั้น หากท่านเดินทางออกจากหมู่บ้านพลัมในเวลา 08.00 น. เราก็ขอแนะนำให้ท่านจองเที่ยวบินที่จะออกเดินทางหลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไปค. ข้อควรปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันในสถานปฏิบัติธรรม

 • ขอความกรุณาทุกท่านไม่ออกไปนอกหมู่บ้านพลัมตลอดงานภาวนา ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น

 • กรุณาดูแลรักษาความสะอาดห้องพักและพื้นที่ของท่านอย่างสม่ำเสมอ

 • หากท่านมียาประจำตัวที่ต้องรับประทานเป็นประจำ

 • โปรดนำยานั้นติดตัวมาด้วยผู้เข้าร่วมงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาด้วย


ง. การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เงินที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนั้นมาจากเงินบริจาค  

ขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงสถานปฏิบัติธรรมของท่าน โดยในงานภาวนานี้ประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 900 บาทต่อวัน และสำหรับเด็ก ๆ อายุ 6-12 ปี 420 บาทต่อวัน

นอกจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเองแล้ว ท่านยังสามารถบริจาคเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายวันของเหล่านักบวช เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ อีกด้วย 

ขอขอบคุณในโพธิจิตของท่านและขออวยพรให้ท่านมีความสุขศานติตลอดงานภาวนาและสืบเนื่องการปฏิบัติต่อไปในทุกขณะของชีวิต

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนได้ที่ห้องลงทะเบียนเมื่อมาถึงหมู่บ้านพลัมแล้ว


 ข้อมูลเพิ่มเติม

จ. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ :

 • โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อที่ท่านจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทยหากท่านตรวจพบว่าการติดเชื้อโควิด 19 ก่อนที่จะเดินทางมาถึงสถานปฏิบัติธรรมฯ เราขอให้ท่านยกเลิกการเดินทางครั้งนี้ไปก่อน แล้วทางเราจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับการร่วมปฏิบัติภาวนาให้ท่านใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ได้โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล website@thaiplumvillage.org 

 • ด้วยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงขึ้นจนทางเราไม่สามารถเปิดรับผู้มาเยือนได้ และจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมเช่น งานภาวนาต่างๆ เราขอแจ้งว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักของท่านได้ เราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้ หากกิจกรรมดังกล่าวถูกยกเลิก เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ท่านรับทราบเราขอความกรุณาจากท่าน

 • เนื่องจากสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ได้รับเงินสนับสนุนใดๆ จากสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ เราดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาเป็นหลัก ดังนั้น หากท่านมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวใดๆ (ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อโควิด 19 ด้วย) ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในช่วงที่ท่านอยู่ในงานภาวนาและอยู่ในประเทศไทย เราขอให้ท่านจำเกื้อกูลด้วยการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเอง

 • คลิกที่นี่ สำหรับแผนที่สถานปฏิบัติธรรม หมู่บ้านพลัม ประเทศไทยหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานภาวนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถานปฏิบัติธรรมฯ โปรดติดต่อเราได้ที่อีเมล website@thaiplumvillage.org 


ด้วยขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขและเบิกบานตลอดงานภาวนา 

ทีมลงทะเบียน หมู่บ้านพลัมประเทศไทยด้วยลมหายใจและรอยยิ้ม

bottom of page