Lyric of Plum Blossoms 1


1. สวัสดีสังฆะ

* เรายินดีที่พบเธอ ได้เจอะเจอสนทนา

คือเวลาอันล้ำค่า พวกเรามาอยู่รวมกัน

รวมกันเป็นเช่นสังฆะ มีธรรมะเบิกบานใจ

ร่วมรดน้ำเมล็ดพันธุ์ภายใน ให้ดวงใจมีศานติ

ลัน ลัน ลา…(ซ้ำ * )

สวัสดี...สังฆะ สังฆะ...สวัสดี

(สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ)

2. เพื่อนรัก ( Dear friends )

Dear friends, dear friends,

let me tell you how I feel.

You have given me such treasure,

I love you so.

Love, joy, inner peace,

like a Sunday morning breeze.

All my friends you are so welcome.

I love you so.

เพื่อนรัก เพื่อนรัก

อยากบอกเธอ....ให้รู้ว่า

เพื่อนนั้นดังทรัพย์อันล้ำค่า

เรา...แสนรักเพื่อน

รักกัน นั้นแสนสุข

สุขดั่งลมที่ลอยล่องไกล

พร้อมต้อนรับเพื่อนเต็มหัวใจ

เรา...แสนรักเพื่อน

3. ดั่งดอกไม้บาน (Flower Blooms)

I'm breathing in... I'm breathing out,

as flowers bloom. The mountain’s...height,

the river ’s...sight, the air that I breeze.....I fly.

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน

ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้ำฉ่ำเย็น

ดังนภากาศ อันบางเบา

4. ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (Happiness is here and now)

Happiness is here and now,

I have dropped my worries,

no where to go,nothing to do,

no longer in a hurry.

Happiness is here and now,

I have dropped my worries,

somewhere to go,something to do,

but not in a hurry.

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข

สุขเมื่อปล่อยวางความกังวล

ไม่ไปที่ไหน ไม่ทำเรื่องใด

เราจึงไม่...ต้องรีบเร่ง

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข

สุขเมื่อปล่อยวางความกังวล

จะไปที่ไหน จะทำเรื่องใด

แต่เราก็ไม่...ต้องเร่งรีบ

5. กลับบ้าน (I have arrived)

I have arrived, I am home.

In the here and in the now. (x2)

I am solid, I am free. I am solid, I am free.

In the ultimate I dwell. In the ultimate I dwell.

*ฉันได้กลับมา สู่บ้านฉัน

อยู่ตรงนี้ ที่ภายในบ้าน ( ซ้ำ * )

ฉันมั่นคง และเสรี

ฉันมั่นคง และเสรี

ที่ตรงนี้ ฉันดำรงอยู่

ที่ตรงนี้ ฉันดำรงอยู่

6. ใบไม้ต้นเดียวกัน (The leaves of one tree)

We are the leaf of one tree. (x2)

The time has come for all to live as one,

we are the leaf of one tree.

We are the wave of one sea. (x2)

The time has come for all to live as one,

we are the wave of one sea.

We are the star of one sky. (x2)

The time has come for all to live as one,

we are the star of one sky.

เราคือใบไม้ ต้นเดียวกัน ( ๒ ครั้ง)

เวลามีมาให้เรา ได้ใช้ร่วมกัน....เราคือใบไม้ ต้นเดียวกัน

เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน ( ๒ ครั้ง)

เวลามีมาให้เรา ได้ใช้ร่วมกัน...เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน

เราคือดวงดาว ฟ้าเดียวกัน ( ๒ ครั้ง)

เวลามีมาให้เรา ได้ใช้ร่วมกัน...เราคือดวงดาว ฟ้าเดียวกัน

7. ลมหายใจ (Breathing in , Breathing out)

Breathing in, breathing out (x2)

I am blooming as a flower,

I am fresh as the dew,

I am soild as a mountain,

I am firm as the earth,

I am free.

Breathing in, breathing out (x2)

I am water reflecting,

what is real, what is true,

and I feel there is space,

deep inside of me,

I am free, I am free, I am free.

หายใจเข้า หายใจออก ( ๒ ครั้ง )

เปรียบดอกไม้ ที่แย้มบาน

สดชื่นเหมือน น้ำค้างพร่างพราย

หนักแน่นเหมือน ภูผากว้างใหญ่

มั่นคงคล้าย ดังผืนดิน

ฉันปล่อยวาง

หายใจเข้า หายใจออก ( ๒ ครั้ง )

ดังผืนน้ำ สะท้อนเงา

ความถูกต้อง และความจริง

เปรียบเสมือน ความว่างเปล่า

อยู่ภายใน ตัวฉันเอง

ฉันสงบ ฉันสบาย ฉันปล่อยวาง

8. ดั่งกันและกัน (No coming , No going)

No coming, no going,

no after, no before.

I hold you close to me,

I release you to be so free,

Because I am in you,

and you are in me.

Because I am in you,

and you are in me.

ไม่มีมา...ไม่มีจากไป ....

ไม่ย้อนกลับ…ไม่คิดไกล...

จะโอบเธอ... ไว้เคียงกาย

หรือปล่อยเธอ...ให้เธอสบาย

เพราะใจฉันมีเธอ...และเธอ...ก็มีฉัน

เป็นเพราะใจฉันมีเธอ... และเรา...ดั่งกันและกัน

9. ดินแดนประเสริฐ (Here is the Pure land)

Here is the pure land, the pure land is here.

I smile in mindfulness and dwell in the present moment.

the Buddha is seen in an autumn leaf,

the Dharma is the floating cloud,

the Sangha body is everywhere,

my true home is right here.

Breathing in, flowers are blooming.

Breathing out, I am aware that bamboos are swaying,

my mind is free and I enjoy every moment.

นี่....คือ...ดินแดนประเสริฐ

สุขแท้..ณ ที่นี้

เมื่อฉัน.... ยิ้มด้วยความรู้สึก

มั่นคง...ดำรงที่ตรง... ฉันอยู่

ความเป็นพุทธะ ดั่งมวลแมกไม้

และธรรมดังเมฆขาว ลอยอยู่บนท้องฟ้า

กายแห่งสังฆะ นั่นมีอยู่... ในทุกที่

นี่คือบ้าน... ที่..แท้จริง

หายใจเข้า...มีมวลดอกไม้บาน

ไผ่โอนไหว ด้วยใจ..สุขเสรี...เมื่อกายได้รับรู้ ยามหายใจออก

เรามีความสุข...ได้ทุกขณะจริง

10. สุขทุกที (Happiness)

Whenever I wake up, I feel happy.

Aware of my eyes, I feel happy.

Aware of my health, I eel happy.

Because I have learnt to look deeply.

Whenever I walk, I feel happy.

Whenever I sit, I feel happy.

Whenever I rest , I feel happy.

Because I have learnt to look deeply.

เมื่อใดที่ฉันตื่น ก็สุขทุกที

เมื่อดวงตาฉันเปิด ก็สุขทุกที

เมื่อร่างกายแข็งแรง ก็สุขทุกที

เพราะมองลึกซึ้งได้ จึง..สุข..ทุก...ที

เมื่อเดินไปทางไหน ก็สุขทุกที

เมื่อใดที่นั่งลง ก็สุขทุกที

เมื่อใดที่พักผ่อน ก็สุขทุกที

เพราะมองลึกซึ้งได้ จึง..สุข..ทุก...ที

11. ด้วยความขอบคุณ (In Gratitude)

*In gratitude you have watered seeds of love in me,in gratitude;

In gratitude I will water seeds of love in someone too.

I... know you’re there for me, and... I am so happy.

(Repeat *)

And... when you suffer some, just... call and I will come.

*ขอบคุณใจเธอ ที่เธอรดน้ำฉัน

ปลูกรัก...ให้ฉัน ด้วยความขอบคุณ

ขอบคุณใจเธอ ฉันจะรดน้ำนั้น

มอบความรัก นั้นให้คน ทุกคน

ฉัน...รู้ เธออยู่ตรงนั้น และ...ฉันแสนสุขหัวใจ

(ซ้ำ*)

และ...วันใดเธอเศร้าใจ ฉัน...จะรีบไปหาเธอ

12. เกาะของฉัน (Island of the self)

Breathing in I go back

to the Island within myself.

There are beautiful trees within the Island,

there are clear streams of water, there are birds.

Sunshine and fresh air,

breathing out I feel safe.

I enjoy going back to my island.


หายใจเข้า ฉันกลับคืน...