งานภาวนาครอบครัว “หนทางสู่ความสุข” Print

alt

งานภาวนาครอบครัว “หนทางสู่ความสุข”
วันศุกร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555
ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

        สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ขอเชิญกัลยาณมิตรผู้สนใจ ร่วมเบิกบานกับการภาวนาเจริญสติในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางปฏิบัติแห่งหมู่บ้านพลัม ในงานภาวนาครอบครัว “หนทางสู่ความสุข” นำภาวนาโดยพระธรรมาจารย์จากสังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฮ่องกง และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-23ตุลาคม พ.ศ. 2555ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ &รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

        งานภาวนาครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาอันงดงาม ที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน สัมผัสกับปัจจุบันขณะในแต่ละก้าวย่างให้เพื่อให้ความเบิกบานเกิดขึ้นในใจ เราจะเรียนรู้เพื่อฟังอย่างลึกซึ้ง พูดอย่างมีสติด้วยวาจาแห่งรัก การฝึกปฏิบัติเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขศานติในความสัมพันธ์ เราจะร่วมกันมองสรรพสิ่งด้วยความเป็นจริงอย่างที่เป็น ซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความรักความเมตตาต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว และต่อโลกของเรา

        ทางคณะผู้จัดขอแจกแจงรายละเอียดต่างๆของงานภาวนา พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสนับสนุน เกื้อกูลงานภาวนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติ
        การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัมนั้น เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวัน ผ่านการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆังแห่งสติ การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ การสนทนาธรรม เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมภาวนาประจำวัน
05:00 น.    ตื่นนอน

05:30 น.    นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินวิถีแห่งสติ
07:30 น.    อาหารเช้าในความเงียบ
09:00 น.    บรรยายธรรม โดยพระธรรมาจารย์
11:30 น.    อาหารกลางวันร่วมกันเป็นสังฆะ
13:30 น.    ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)
                 สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย     
                 ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ
17:30 น.    น้ำปานะ/อาหารเบายามเย็น
19:30 น.    นำเสนอ: ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ; วิธีเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์;
                 สวดเพลง; กราบสัมผัสพื้นดิน; การสร้างสังฆะ นั่งสมาธิ สวดมนต์
22:00 น.    สัมผัสความนิ่งเงียบภายในและภายนอกเข้านอน
           

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมภาวนา
•    ผู้สมัคร ต้องสามารถอยู่ร่วมได้จนจบกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19–23 ตุลาคม 2555วันแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. วันสุดท้ายกิจกรรมเสร็จเวลา 15.30 น โดยประมาณ
•    แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาว (กรุณางดกางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย)
•    มีอาหารมังสวิรัติบริการวันละ 3 มื้อ
•    กรุณาเตรียมร่ม/หมวกไฟฉาย เสื้อกันหนาว (อากาศในหอปฏิบัติธรรมค่อนข้างเย็น)กระติกน้ำ ยากันแมลง เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย
•    ห้องพัก: พักห้องละ 3-4ท่าน หากท่านประสงค์จะพักร่วมกับครอบครัว (สมาชิก 3-4 ท่าน) กรุณาสมัครในคราวเดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดห้องพัก  ผู้ที่สมัครมาท่านเดียวหรือสองท่าน จะได้รับการจัดให้พักร่วมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ (แยกหญิง-ชาย)คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรื่องที่พักของท่านตลอดงานภาวนา
•    การภาวนาของเด็กและวัยรุ่น : ในขณะที่ผู้ใหญ่ฟังบรรยายธรรมร่วมกัน เด็กๆ จะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติกับคณะนักบวชและอาสาสมัคร ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมเพื่อการเจริญสติที่เหมาะกับวัยของเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่อาจมีส่วนร่วมด้วยการสลับเวลากันเป็นอาสาสมัคร นอกจากจะได้มีกิจกรรมร่วมกับลูกๆแล้ว ท่านยังจะได้เกื้อกูลการปฏิบัติของเพื่อนผู้ปกครองท่านอื่นอีกด้วย
•    ในกรณีที่เด็กๆของท่านต้องการความดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ท่านผู้ปกครองโปรดเกื้อกูลคณะทำงานด้วยการช่วยดูแลเด็กๆของท่านระหว่างงานภาวนา

การเดินทาง
ทางคณะผู้จัด ได้จัดรถรับ-ส่งไว้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยรับจากอาคารอัมรินทร์พลาซ่า สถานีรถไฟฟ้าชิดลมเวลา 7.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม และจะส่งกลับ ณ จุดเดิมประมาณเวลา 18.30 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม

หากท่านต้องการเดินทางตนเอง กรุณาศึกษาแผนที่ http://www.hillsidecountry.com/location.html

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (สำหรับผู้ใหญ่พักห้องละ 3-4 คน)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (สำหรับน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี พักร่วมกับผู้ปกครอง)
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (สำหรับผู้ใหญ่พักห้องละ 2 คน)

ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ที่ www.thaiplumvillage.org   

>> ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ <<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook: หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
โทร 02-885-5980, 085-128-8044, 087-697-0965 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00)
[English] +66(0)87-697-0965 (Mon-Fri 9.30-18.00)

หมายเหตุ:
* ไม่รับสมัครหรือสำรองที่ทางโทรศัพท์
** การสำรองที่พักจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้กรอกใบสมัคร ชำระค่าสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครเรียบร้อย
*** สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานภาวนาได้ ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หรือโอนค่าลงทะเบียนไปเพื่อดำเนินการอื่นใด