สนับสนุนเรา Print

alt

หมู่บ้านพลัมประเทศไทยเป็นชุมชนแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรากฐาน เราดำรงอยู่ได้ด้วยความเกื้อกูลจากผู้ที่ศรัทธาและมุ่งหวังที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งผู้ศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของนักบวช ซึ่งเราระลึกเสมอว่า สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนของขวัญจากหัวใจของผู้ถวายทุกท่าน

การให้ทานเป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเบิกบานและความสุขให้แก่ชีวิตของเรา ทานในที่นี้ หมายถึงทั้งการให้วัตถุสิ่งของ หรือการแบ่งปันเวลา พลังงาน ประสบการณ์และปัญญาของเรา

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เราขอเชื้อเชิญให้ท่านร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ นำเงินใส่ตู้บริจาคในหอสมาธิ ณ อาวาสที่ท่านเข้าพัก เพื่อช่วยสนับสนุนค่าอาหารและค่าน้ำค่าไฟของท่านตลอดช่วงเวลาที่ท่านมาร่วมปฏิบัติ

หากท่านศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

การสนับสนุนมูลนิธิหมู่บ้านพลัมและกิจกรรมในสถานปฏิบัติธรรม

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัม (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเผยแผ่คำสอนตามวิถีหมู่บ้านพลัม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-12889-9

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อคณะนักบวช (เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การศึกษาของนักบวช)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง เลขที่ 331-4-48520-6

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา (เพื่อเป็นค่าจัดกิจกรรมภาวนาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาสถานปฏิบัติธรรม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-24898-6

หมายเหตุ: มูลนิธิฯ ยังมิได้ขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณะกุศล ใบอนุโมทนาจึงไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

www.thaiplumvillage.org

Facebook: หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม: 174, 176 บ้านสระน้ำใส หมู่ 7 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130