แนะนำหนังสือ Print


ต้องการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักงานหมู่บ้านพลัม
ติดต่อ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itGood Citizens

พลเมืองดี

การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

แปลโดย ไชยยันต์ ธนไพศาล

ราคา 175 บาท


Walk With Me (DVD)

ตามหาทางกลับสู่ 'บ้าน' ที่แท้จริง ในหมู่บ้านพลัม

ของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

จำนวน 1 แผ่น 289 บาท


กลับบ้านที่แท้จริง

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

จำนวน 189 หน้า

สำนักพิมพ์ Free Mind

ราคา 225 บาท


ความเงียบ พลังแห่งความเงียบสงบ ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล

จำนวน 139 หน้า

สำนักพิมพ์ Free Mind

ราคา 175 บาท

กลัว 

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล

จำนวน 168 หน้า

สำนักพิมพ์ Free Mind

ราคา 170 บาท

ปลูกรัก

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล สดใส ขันติวรพงศ์

จำนวน 168 หน้า

สำนักพิมพ์ ศยาม

ราคา 130 บาท

อยู่ร่วมกันอย่างเบิกบาน

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล ไชยยันต์ ธนไพศาล

จำนวน 192 หน้า

พิมพ์โดย มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

ราคา 140 บาท
เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง

ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล ร. จันทเสน

ราคา 190 บาท
เล่น เป็น เด็ก
คู่มือสอนการภาวนา การฝึกสติสำหรับเด็กๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์ และชุมชนหมู่บ้านพลัม
ผู้แปล ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
จำนวน 256 หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม


ราคา 295 บาท

เราคือโลก โลกคือเรา
ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์
ผู้แปล ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส
จำนวน 159 หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

ราคา 125 บาท

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
alt ของฝากจากหลวงปู่
รวมธรรมบรรยาย โดย ติช นัท ฮันห์ หมู่บ้านพลัม
จำนวน 248 หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
เดือนปีที่พิมพ์ มีนาคม 2554
ราคา 200 บาท

ธรรมบรรยาย ในหนังสือนี้รวบรวม จากบทเทศน์ของ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ในหลายวาระโอกาส ในหลายประเทศกล่าวถึง การกลับสู่ความสุข การดูแลความทุกข์ การดูแลตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และ การดูแลโลกของเรา
เป็นหนังสือเล่มพิเศษนี้ ไม่ได้เกิดจากการ แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ของหลวงปู่เหมือน หนังสือทั่วไป แต่เกิดจากการเห็นประโยชน์ของบทเทศน์นั้น กลุ่มอาสาสมัครชาวไทย จึงช่วยกันแปล และเรียบเรียง ขออนุญาติ สังฆะหมู่บ้านพลัมนานาชาติ แล้วตีพิมพ์ ในวารสารพลัม จากนั้นจึงพัฒนามา เป็นหนังสือเล่มนี้


alt 21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม เล่ม 1
ผู้เขียน สหรัฐ เจตมโนรมย์
หนังสือธรรมะนำเที่ยวลำดับที่ 1 จากผู้เขียนห้าวันที่ฉันตื่นฯ ที่จะชวนไปหายใจ... ไกลถึงหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส
จำนวน 280 หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
เดือนปีที่พิมพ์ มีนาคม 2554
ราคา 220 บาท


alt 21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม เล่ม 2
ผู้เขียน สหรัฐ เจตมโนรมย์
หนังสือธรรมะนำเที่ยวลำดับที่ 2 จากผู้เขียนห้าวันที่ฉันตื่นฯ ชวนไปเดินเล่นกับลมหายใจในสัปดาห์ที่สองของงานภาวนา ณ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส
จำนวน 336 หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
เดือนปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2555
ราคา 235 บาท21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม เล่ม 3
ผู้เขียน สหรัฐ เจตมโนรมย์
หนังสือธรรมะนำเที่ยวลำดับที่ 2 จากผู้เขียนห้าวันที่ฉันตื่นฯ ชวนไปเดินเล่นกับลมหายใจในสัปดาห์ที่สองของงานภาวนา ณ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส
จำนวน หน้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม
เดือนปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2555
ราคา 250 บาทalt

ศิลปะแห่งอำนาจ The Art of Power
ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล จิตร์ ตัณฑเสถียร, สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
ราคา 250 บาท

>> แนะนำหนังสือ
เพชรตัดทำลายมายา
The Diamond that cuts through Illusion ติช นัท ฮันห์
ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล สดใส ขันติวรพงศ์
ราคา 120 บาทสามเณร เรื่องราวของรักแท้
ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล สดใส ขันติวรพงศ์
ราคา 150 บาทศิลปะแห่งการสื่อสาร
ติช นัท ฮันห์  เขียน / พระจิตร์ จิตตสวโร  แปล
ราคา 195 บาท
แผ่นดินหอม

บันทึกส่วนตัวของ ติช นัท ฮันห์ (ปี ค.ศ. ๑๙๖๒ - ๑๙๖๖)

นุชจรีย์ ชลคุป แปลและเรียบเรียง

ราคา 170 บาท


ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ The Miracle of Being Awake

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล พระประชา ปสนนธมโม
ราคา 95 บาท
สันติสุขทุกลมหายใจ Peace is every breath

วิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล จิตร ตัณฑเสถียร

ราคา 175 บาท
เมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ เล่ม 1-3

Old Path White Clouds

วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล สันติสุข โสภณสิริ, รสนา โตสิตระกูล

ราคาเล่มละ 180 บาท

ปัจจุบันเป็นเวลาอันประเสริฐ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ส. ศิวรักษ์

ราคา 110 บาท

อาศรมกลางเมฆ

Herimitage among the Clouds

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ไกรวรรณ สีดาฟอง

ราคา 115 บาท
ศานติในเรือนใจ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์

ราคา 120 บาท
ดวงตะวัน ดวงใจฉัน

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล วิศิษฐ์ วังวิญญู

ราคา 90 บาท

ตะวัน ในพุงฉัน

ผู้เขียน หลวงพี่ซูซาน

ภาพประกอบโดย หลวงพี่สายฝน

แปลโดย อรุณจิตรา

แรงบันดาลใจจากคำสอนของ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

ราคา 90 บาท

คำสอนว่าด้วยรัก Teachings on Love 

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล นัยนา นาควัชระ

ราคา 200 บาท


เดิน วิถีแห่งสติ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล รสนา โตสิตระกูล

ราคา 55 บาท


ต้องการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักงานหมู่บ้านพลัม
ติดต่อ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it