การสนทนาธรรม Print

 

alt          การสนทนาธรรม เป็นโอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากปัญญาความเข้าใจอันลึกซึ้งของสังฆะ ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติซึ่งกันและกัน  เป็นเวลาพิเศษที่เราจะได้แบ่งปันความสุขความเบิกบาน และความยากลำบาก รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเจริญสติของเรา และฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

        โปรดให้การแบ่งปันของเรา อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ มากกว่าพูดถึงทฤษฎีและความคิดที่จับต้องไม่ได้  การนั่งร่วมกัน การฟังอย่างลึกซึ้ง และการแบ่งปันด้วยวาจาแห่งรัก ทำให้เราตระหนักถึงการเชื่อมโยงที่แท้จริงกับผู้อื่น

 

ฟังอย่างลึกซึ้ง

        การฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การรับฟังด้วยจิตใจทั้งหมดของเรา เพื่อที่จะเข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ง และหาทางช่วยเหลือ นี่คือ ศิลปะแห่งการฟังของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
        ๐  ตั้งสติมั่นคง รับฟังอย่างเปิดใจ และรักษาความรักไว้เสมอ
        ๐  ฟังอย่างสงบ และไม่โต้แย้ง หรือพูดขัดจังหวะ แม้คำพูดของอีกฝ่ายจะเต็มไปด้วยความเข้าใจผิด แต่ก็จะไม่พูดอธิบายทันที ปล่อยให้เขาได้ปลดปล่อยเพื่อระบายความทุกข์
        ๐  ผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง อาจเป็นหลายวัน เมื่ออีกฝ่ายจิตใจสงบลงดีแล้ว เราจึงชี้แจงความถูกต้อง ด้วยวาจาแห่งรัก

วาจาแห่งรัก    

        การปฏิบัติอันสำคัญ ที่มีรากฐานมาจากประเพณีพื้นฐานพุทธศาสนา นั่นคือ การปฏิบัติเพื่อรักษาศีลข้อ ๔ และ มรรค ๘ ในข้อสัมมาวาจา
        ๐  ใช้ถ้อยคำสุภาพ จากการฝึกสติ ความเข้าใจ และความรัก
        ๐  ไม่กล่าวตำหนิ ประณาม ด่าทอ หรือ ตัดสิน เพียงแต่กล่าวความรู้สึกของเราเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจเรา หรือเพื่อให้อีกฝ่ายได้หายจากความคิดเห็นผิดๆ
        ๐  ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำ ปวดร้าว หรือเสียใจ

alt