หน้าแรก > ธรรมบรรยาย > ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์
ธรรมบรรยายโดยหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์
พระพุทธองค์อยู่บนรถคันนี้ไหม PDF Print

"การที่เธอมีพระพุทธรูป ก็ไม่ได้หมายความว่ามีพระพุทธองค์ประทับอยู่บนรถ พระพุทธรูปมิใช่พระพุทธองค์ ไม่ว่าพระพุทธรูปนั้นจะทำด้วยพลาสติกหรือหยกก็ตาม

เพียงแค่มีใครสักคนหนึ่งในรถหายใจและมองในวิถีแห่งสติ พระพุทธองค์ที่แท้จริงก็จะปรากฎขึ้น
"

พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์
แปลโดย หนึ่งฤทัย คำจร

Read more...
 
ความไม่กลัว : Fearlessness PDF Print"ไม่มีใครมอบความไม่กลัวให้แก่เธอได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยในขณะนี้ข้างๆเธอก็ตาม

เธอต้องฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวของเธอเอง ถ้าเธอปฏิบัติเจริญสติจนเป็นนิสัย เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้น เธอจะรู้ได้ด้วยตัวของเธอเองว่าต้องทำเช่นไร
 
"

บทนำจากหนังสือ Fear

Read more...
 
ประตู ๓ บาน เพื่อการหลุดพ้น PDF Print"เมื่อเธอมองเข้าไปในดอกไม้นี้ เธอเห็นว่าจักรวาลทั้งหมดรวมกันอยู่ในดอกไม้ และเธอจะสัมผัสกับจักรวาลในดอกไม้นี้ได้

ดอกไม้เต็มไปด้วยจักรวาล เต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง มีความว่างจากสิ่งเดียวเท่านั้น คือว่างจากตัวตนแยกออกมาเป็นอิสระ
"


ธรรมบรรยาย ภาวนาครอบครัว: เราคือหนึ่งเดียว

๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

Read more...
 
ความงามของการเปลี่ยนแปลง PDF Print"
อีก ๓๐๐ ปีข้างหน้าเธอก็จะกลายเป็นผงถ่าน คนที่เธอรักก็จะกลายเป็นผงฝุ่น เมื่อเธอสัมผัสกับความเป็นอนิจจังเช่นนี้ เธอก็จะเกิดปัญญาและรู้ว่า เป็นสิ่งที่โง่เขลามากที่เราทำตัวของเราให้เป็นทุกข์ต่อกัน "


ธรรมบรรยาย งานภาวนาครอบครัว: เราคือหนึ่งเดียว
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ วังรี รีสอร์ท


Read more...
 
ความคิดอันถูกต้อง (Right Thinking) PDF Print"เมื่อสมองของเราเต็มไปด้วยความคิด เราจะออกจากความคิด ตัดความคิดเหล่านั้นได้อย่างไร "

Q&A
ปาฐกถาธรรม เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Read more...
 
เรืองราวของลอร่า PDF Print"เธอมีเวลาเพื่อจะใช้ชีวิต เธอมีเวลาสำหรับความรัก มีเวลาดูแลคนที่เธอรัก มีเวลาสำหรับดูแลตัวเอง หรือไม่ "


ปาฐกถาธรรม เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Read more...
 
อำนาจ ๓ ประการเพื่อความสำเร็จ PDF Print"
อำนาจแรกคืออำนาจที่จะตัดทิ้ง เป็นอำนาจของการปลดปล่อย

 

อำนาจที่สองคืออำนาจที่จะเข้าใจ อำนาจนี้จะมอบเสรีภาพให้กับเรา

 

อำนาจที่สามคืออำนาจที่จะรัก เธอมีความสามารถที่จะรักฝ่ายตรงข้าม รักคนผู้นั้น รักผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ "


ปาฐกถาธรรม เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Read more...
 
สมานฉันท์ได้อย่างไร PDF Print"ก่อนหน้านี้เราคิดว่า มีเพียงเราที่เป็นเหยื่อและเป็นทุกข์ แต่ขณะนี้เธอรู้แล้วว่าอีกฝ่ายก็เป็นตกเป็นเหยื่อและเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นกัน เราต่างตกเป็นเหยื่อของความกลัว ความโกรธ ความระแวง ด้วยกัน  

เมื่อเธอเห็นความทุกข์ ความเศร้าโศกสิ้นหวัง ของอีกฝ่าย ความโกรธในหัวใจของเธอจะหายไป เธอจะเริ่มมองเขาด้วยสายตาของความกรุณา เพราะเธอเห็นความทุกข์นั้น เธอเข้าใจความทุกข์นั้นแล้ว
 
"

ปาฐกถาธรรม เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Read more...
 
บ้านคือหนทาง PDF Print

"หนทางและจุดหมายมิใช่สองสิ่งที่แตกต่างกัน ไม่มีเส้นทางไหน พาเรากลับบ้านได้ เพราะ บ้านคือหนทาง เมื่อเราเริ่มก้าวย่างไปบนเส้นทางนี้แล้ว เราก็ได้กลับบ้านในทันที นี่คือการฝึกปฎิบัติในวิถีของหมู่บ้านพลัม"

จดหมายวันคริสต์มาส จากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 

แซมสุดา เข้มงวด และ ครอบครัว แปล

Read more...
 
คุณครูผู้เป็นสุข PDF Print"ครูต้องเรียนรู้ที่จะมองอย่างลึกซึ้ง เด็กๆ เหล่านั้นอาจมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยาก ถ้าในครอบครัวของเขามีคุณพ่อ-คุณแม่ที่มีความสุข เด็กๆ ก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ เขาคือเหยื่อของความทุกข์ เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะไม่โกรธเด็กที่ดื้อรั้นและอารมณ์รุนแรง เรารู้ว่าเขาคือเหยื่อของสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง แล้วความกรุณาก็จะบังเกิดขึ้น 
"

ธรรมบรรยาย ครูผู้เป็นสุขจะเปลี่ยนแปลงโลก
(Happy Teacher will Change the World) 

๕ เมษายน ๒๕๕๖ ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Read more...
 
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว PDF Print


"การปฏิบัติภาวนาคือการมองอย่างลึกซึ้ง ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงกัน เธอก็อยู่ในตัวฉัน ฉันก็อยู่ในตัวเธอ ความสุขของเขาก็คือความสุขของฉัน ความทุกข์ของเขาก็คือความทุกข์ของฉันด้วย---ถ้าเรามองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งนี้ เราต้องหยุดการกระทำที่จะก่อทุกข์ต่อกัน นี่คือปัญญารู้แจ้งที่จะถอดถอนการแบ่งแยก ความโกรธ เกลียด เราจะเข้ามาหากันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว"

ธรรมบรรยาย ครูผู้เป็นสุขจะเปลี่ยนแปลงโลก

(Happy Teacher will Change the World)

๘ เมษายน ๒๕๕๖ ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3