หน้าแรก > พลัมในสื่อ > บทสัมภาษณ์
บทสัมภาษณ์
ใจเป็นดั่งแรงเทียน PDF Print
alt
ใจเป็นดั่งแรงเทียน
สัมภาษณ์ เจริญ ตรงวรานนท์
คัดจาก คอลัมน์สัมภาษณ์ จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
มนสิกุล โอวาทเภสัชช์: เรื่อง/ อนันต์ จันทรสูตร์: ภาพ
Read more...
 
ชีวิตนักบวช ก้าวย่างสู่อิสรภาพ PDF Print
ท่านติช นัท ฮันห์
ชีวิตนักบวช ก้าวย่างสู่อิสรภาพ
สัมภาษณ์ ภิกษุณีมิรามิสา
คัดจาก คอลัมน์สัมภาษณ์ นิตยสารสารคดี ฉบับ 223 เดือนกันยายน 2546
นิรมล มูนจินดา, วาสนา ชินวรากร : สัมภาษณ์
Read more...
 
สนทนาเรื่องประเทศไทย PDF Print
สนทนาเรื่องประเทศไทย กับ ติช นัท ฮันห์
บทสนทนาที่กล่าวถึงเมืองไทยในหลากหลายเรื่อง รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายไปได้ ซึ่งคงเป็นสิ่งที่สังคมไทยทุกวันนี้ต้องการมากที่สุด
ASTVผู้จัดการรายวัน 14 พฤศจิกายน 2553

 

Read more...