กลุ่มสังฆะแปดค่ำ PDF Print


ความเป็นมา

กลุ่มสังฆะขึ้นแปดค่ำ เกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนสมาชิกกลุ่มหนึ่ง ที่มีโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาวนา "สู่ศานติสมานฉันท์" คราวที่หลวงปู่ติช นัท ฮันท์ เดินทาง มาเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ด้วยความประทับใจและอยากสืบต่อ การปฎิบัติตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมให้ต่อเนื่อง

เนื่องจากกลุ่มของเรามีเพื่อนชาวต่างชาติร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นกลุ่มสังฆะของเราจึงเป็นแบบ Bilingual (Thai/Eng) โดยใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงาน ของวันขึ้นและแรม 8 ค่ำ (วันพระ) ของทุกเดือน มาร่วมหล่อเลี้ยงและเกื้อกูลการปฎิบัติให้แก่กันและกัน

วัน-เวลา-สถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมเจริญสติ ปี 2561

ทุกวันขึ้น 8 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ ของทุกเดือน เวลา 18.30 น. - 20.00 น.

สถานที่ 

ร.พ. บำรุงราษฎร์ สุขุมวิทซอย 3 กรุงเทพฯ at Horizon Cancer Center, Bumrungrad Hospital

หรือ Tower Park Condo  or at the multipurpose room, Tower Park Condo.

เครื่องหมาย * หมายถึงไม่ใช่แปดค่ำ * not half moon
HMS -2018 Schedule
January - April
We will meet at Horizon Cancer Center at 6.30pm-8.00pm every half-moon-day (or nearly) of the month.
January
Tuesday 9 (Half-moon-waning)
Wednesday 24 (Half-moon-rising)
February
Thursday 8 (Half-moon-waning)
Thursday 22 (Half-moon-rising)
March
Friday 9 (Half-moon-waning)
April
Monday 9 (1-day after Half-moon-waning)
Monday 23 (1-day after Half-moon-rising)

กิจกรรม

กิจกรรมจะเป็นแบบเปิดกว้าง สมาชิกในกลุ่มสังฆะร่วมกันกำหนดว่า ต้องการฝึกปฎิบัติ อะไรในแต่ละครั้ง โดยกิจกรรมหลักจะเป็นการเดินสมาธิ นั่งสมาธิ สนทนาธรรม และ ทวนศีล โดยมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ผ่อนพักตระหนักรู้ สวดมนต์ เบิกบานกับเสียงเพลง แห่งหมู่บ้านพลัม เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้ง

ติดต่อสอบถาม

คุณต้น
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

คุณช่อ

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.. การถือเอาสังฆะเป็นที่พึ่ง หมายความว่า เธอวางใจชุมชน ซึ่งสมาชิกมีความหนักแน่น มั่นคงในการจะปฏิบัติเจริญสติ ด้วยกัน เธอไม่จำเป็นต้อง ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ แค่อยู่ใน สังฆะที่ผู้คนมีความสุข มีชีวิต อย่างลึกซึ้ง อยู่กับปัจจุบัน ในทุกขณะจิต แค่นี้ก็พอแล้ว วิธีเดิน นั่ง กิน วิธีทำงาน และ วิธียิ้มของแต่ละคน ล้วนเป็น แรงบัันดาลใจ ให้แก่เราได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ โดยเธอไม่ต้องใช้ความ พยายามแต่อย่างใด ..

จากหนังสือ "ปลูกรัก"
ติช นัท ฮันห์