หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > การนั่งสมาธิ
การนั่งสมาธิ PDF Print

alt

          การนั่งสมาธิ เหมือนการกลับบ้านเพื่อใส่ใจและดูแลตัวเอง เหมือนพระพุทธรูปบนแท่นบูชา ที่ฉายความสงบสันติแห่งพระพุทธเจ้า เราสามารถฉายความสงบและมั่นคงออกไปได้เช่นกัน

นั่งหลังตรง มั่นคง และ ผ่อนคลาย เบาสบาย ไม่เกร็ง

    หายใจเข้า ฉันรู้ว่า ฉันหายใจเข้า
    หายใจออก ฉันรู้ว่า ฉันหายใจออก
            เข้า – ออก
    หายใจเข้า ฉันเห็นตัวฉันเอง เป็นดังดอกไม้
    หายใจออก ฉันรู้สึกสดชื่น
    เข้า ดอกไม้ – ออก สดชื่น

          การนั่งสมาธินั้นเป็นโอกาสดีในการบำบัดเยียวยา เราตระหนักรู้ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด และความขุ่นเคือง หรือ ความเบิกบาน ความรัก และสันติภาพ ไม่ว่าจะอย่างไร ทั้งดีใจหรือเสียใจ เราอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้โดยไม่หลงใหลเคลิบเคลิ้มไป หรือผลักไส กดดัน หรือแสร้งทำว่าความคิดเหล่านั้นไม่มีอยู่  เราเฝ้าสังเกตความคิดด้วยการยอมรับ และด้วยดวงตาแห่งความกรุณา  แม้ว่าจะเกิดพายุร้ายขึ้นในใจ เราก็สามารถที่จะเป็นอิสระและมั่นคงได้

 

alt

 

นั่งเฉยๆ ในความมั่นคง และเบิกบานในขณะนั้น ด้วยความตระรู้ในลมหายใจ

alt