หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > Healing Ourselves – Healing the World.
Healing Ourselves – Healing the World. PDF Print


ธรรมสวัสดีเพื่อนที่รัก

English please mindfully scroll down.


ตามที่ได้ทราบกันแล้วว่า สังฆะหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จะจัดงานภาวนาออนไลน์ในวันที่ 1-5 พฤษภาคมนี้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก


นับเป็นโอกาสดีที่เธอจะได้พบกับนักบวชทั้งชายและหญิงหลังจากพวกเราไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน นี่จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เธอจะได้ฝึกปฏิบัติและสัมผัสบรรยากาศงานภาวนาในบ้านของเธอ


ลิงก์ที่แนบมา http://bit.ly/2021HealingOurselves บอกเล่าเนื้อหาของงานภาวนาและคำแนะนำในการลงทะเบียน กรุณาอ่านอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เธอเบิกบานกับงานภาวนาที่บ้านอย่างเต็มเปี่ยม


นี้คือครั้งแรกที่สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทยจัดงานภาวนาออนไลน์ ดังนั้น กรุณาอ่านคำแนะนำอย่างถี่ถ้วน หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาเกื้อกูลพวกเราด้วยการส่งอีเมลถึงทีมลงทะเบียน ได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต้อนรับเธอสู่กิจกรรมพิเศษนี้


ยิ้มขอบคุณ

ทีมจัดงานภาวนาออนไลน์

หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย


Dear friends,


As you have noticed, Thai Plum Village Sangha is going to organize an online retreat that starts from May 1 to 5, 2021. English is the main language of the retreat. This is an opportunity for you to meet with brothers and sisters after a long time; especially, this will be a special time that you practice and feel the atmosphere of the retreat right at home.The link http://bit.ly/2021HealingOurselves provides all retreat contents and registration instructions. Please read the information carefully to help you fully enjoy the retreat at home.


This is the first time that Thai Plum Village Sangha organize an online retreat; therefore, please read the guidelines carefully. If we have any mistakes, please kindly support us by sending an email to the registration team at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


We look forward to welcoming you to this special event.


Thank you!

Thai Plum Village Online Retreat organization team