2021 Lunar New year PDF Print

“คาถากลอนคู่” เทศกาลปีใหม่เวียดนาม 2564

นั่งอย่างอิสระ บนผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ เดินอย่างศานติ ในทุกที่ทั่วผืนโลก


(English please scroll down.)

พวกเรามีความสุขอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันคาถากลอนคู่ของหมู่บ้านพลัม เพื่อเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่เวียดนาม ที่กำลังจะมาถึง - ปีฉลู

คาถาเพื่อการปฏิบัตินี้คือของขวัญอันสุนทรีย์ที่เราสามารถพิมพ์ออกมาและติดไว้รอบ ๆ ห้องนั่งเล่นของเราหรือในที่ทำงาน เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้เราเจริญสติ

เราสามารถภาวนาคาถาแต่ละบรรทัดพร้อมไปกับการหายใจของเรา เช่น ในขณะที่เราหายใจเข้า พิจารณา “นั่งอย่างอิสระบนผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์” ในขณะที่เราหายใจออก  พิจารณา “เดินอย่างศานติในทุกที่ทั่วผืนโลก” ถ้อยคำเหล่านี้ไม่ใช่คำประกาศ แต่เป็นปณิธานในการดำเนินชีวิตที่เราปรารถนาจะหล่อเลี้ยง

ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทั่วโลก เราพิมพ์ภาพลายพู่กันเหล่านี้ (คงรูปทรงข้าวหลามตัด) แปะลงบนกระดาษสี และนำไปติดไว้บนผนังรอบ ๆ ห้องอาหาร หอสมาธิ และห้องพัก เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เวียดนาม เราแต่งห้องให้มีสีสดใส ด้วยการห้อยประดับคาถาบนก้านดอกเหมยและดอกท้อ

ประเพณีโบราณ ที่ปรับปรุงใหม่โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

คาถากลอนคู่สำหรับปีใหม่เป็นประเพณีแต่โบราณกาลในทางตะวันออก โดยเฉพาะในเวียดนามและจีน โดยปกติใช้เป็นกระดาษสีแดง ติดไว้บนขอบประตู ขื่อประตู และแม้กระทั่งบนเครื่องมือทำการเกษตรเพื่อนำความโชคดีมาสู่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ลายพู่กันที่เขียนโดยผู้นำทางจิตวิญญาณได้รับความนิยมเป็นพิเศษ การเขียนบทกลอนคำคู่แบบโบราณในตัวอักษรจีนเป็นศิลปะที่อาศัยความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนที่มีลีลาสอดประสานที่ลึกซึ้งและกระชับ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เวียดนาม หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ได้ริเริ่มประเพณีการเขียนลายพู่กันอย่างเรียบง่ายเป็นคาถากลอนคู่ มอบให้สังฆะเป็นแรงบันดาลใจและหล่อเลี้ยงการเจริญสติตลอดปี ท่านได้สร้างสรรค์บทคาถากลอนคู่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนาม (แทนที่จะเป็นอักษรภาษาจีนโบราณ) สังฆะหมู่บ้านพลัมมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สืบเนื่องประเพณีอันงดงามนี้

 

ขอเชื้อเชิญทุกท่านร่วมฝึกปฏิบัติกับพวกเรา

เธอสามารถพิมพ์และติดคาถากลอนคู่บนตู้เย็น ประตู หรือใกล้ ๆ กับสวิตช์ไฟ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจที่เป็นมงคลให้เธอมีสติกับข้อความ และเริ่มต้นใหม่กับตัวเธอเองด้วยการนำคาถาเหล่านี้ไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เธอสามารถคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ซึ่งเธอจะนำไปติดและฝึกปฏิบัติกับข้อความนั้น ๆ เธออาจจะติดคาถาไว้บนขอบประตูเพื่อเธอจะได้มองเห็นเมื่อเธอก้าวเท้าออกไปเผชิญกับวันใหม่ หรือแม้แต่บนกระจกในห้องน้ำ

ที่หมู่บ้านพลัม เรามักติดคาถาในรูปทรงข้าวหลามตัด 2 แผ่น เป็นคู่ใกล้ ๆ กัน (ข้างบน ข้างล่าง ข้าง ๆ - อย่างไรก็ได้) - มักติดบนประตู หน้าต่าง หรือผนังห้อง

เราหวังว่าคาถากลอนคู่บทใหม่นี้จะสร้างแรงบันดาลใจและบำรุงหล่อเลี้ยงเธอและคนที่เธอรักในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ลายพู่กันของปีนี้เขียนโดย พระภิกษุมิตรธรรม (Br. Phap Huu)

สามารถดาวน์โหลดบทกลอนภาษาอังกฤษได้ที่ https://plumvillage.org/articles/2021-lunar-new-year-parallel-verses/


2021 Lunar New Year “Parallel Verses”

Sitting in freedom on this sacred land. Walking in peace everywhere on Earth.

We are very happy to announce the new Plum Village parallel verses to celebrate the upcoming Lunar New Year – year of the Ox.

These practice phrases are a poetic gift that we can print out and post around our living quarters or at work as a reminder to practice mindfulness.

While reciting these phrases we can combine each line with our breathing. For example, we can contemplate “Sitting in freedom on this sacred land” as we breathe in, and contemplate “Walking in peace everywhere on Earth” as we breathe out. These words are not a declaration, but a living aspiration we wish to nurture.

In Plum Village practice centers all around the world, we print out these calligraphies (keeping the diamond form), paste them onto colored cards, and pin them up around the dining halls, meditation halls and living quarters in preparation to celebrate the Lunar New Year. We hang them (with the help of a little cotton thread) from early-blossoming Japonica and Plum branches that we bring in to brighten our rooms.

 

Ancient tradition, renewed by Thich Nhat Hanh

Poetic couplets for New Year are an ancient tradition in the East, especially in Vietnam and China. Often on red paper, they are pasted on door-frames, lintels, and even farm tools to bring good luck for the year to come. Calligraphies by spiritual masters are especially popular. The traditional couplet written in Chinese characters is a masterful art – a kind of profound and concise “written form of counterpoint”.

Thich Nhat Hanh has established a tradition, on the eve of the Lunar New Year, of offering the sangha a simple poetic couplet in calligraphy that can inspire and nurture our mindfulness practice throughout the year. Thay’s innovation has been to offer the couplet in English, French and Vietnamese (rather than in Chinese characters). The Plum Village Community is very happy to continue this beautiful tradition.

 

Join us in this practice

You can print out and post the couplets on your fridge, doors or near light switches as an auspicious reminder to be mindful of their message, and renew ourselves by applying them in our daily lives. You can get creative with how and where to post and practice the phrases. You could post them on the doorframe as you step out to face your day, or even on the bathroom mirror.

In Plum Village, we always post the two complementary diamonds as a pair, near each other (above, below, beside – it doesn’t matter which) – typically on doors, windows or walls.

We hope this brand-new couplet will bring you and your loved ones inspiration and nourishment in the New Year to come. This year the calligraphy is by Thay Phap Huu.

Download English and Vietnames verses https://plumvillage.org/articles/2021-lunar-new-year-parallel-verses/