หน้าแรก > ธรรมบรรยาย > ธรรมบรรยายโดยธรรมาจารย์ > สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัทฮันห์ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ PDF Printประกาศอย่างเป็นทางการ

ชุมชนหมู่บ้านพลัม
30 พฤศจิกายน 2557

ถึง สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งทั่วโลก
ถึง สถานปฏิบัติธรรม และสังฆะตามแนวทางหมู่บ้านพลัมทั่วโลก
ถึง เพื่อนที่รักยิ่ง

ในขณะที่งานภาวนาจำพรรษาภาคฤดูหนาวกำลังดำเนินต่อไป ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมต่างๆ ในทวีปยุโรป และอเมริกา  สภาวะของหลวงปู่ในโรงพยาบาลยังอยู่ในสภาพคงตัว

หลวงปู่ยังนอนพักผ่อนอย่างสงบสุขกับนาฬิกาดังติ๊กต๊อกข้างหมอนของท่าน และเราสัมผัสได้ว่าท่านกำลังพึ่งการตามลมหายใจด้วยความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งอันมีต้นตอจากห้วงลึกของจิตวิญญาณ (อลยวิญยาณ) ท่านใช้การตามลมหายใจอย่างมีสตินี้เป็นตัวนำทางในการเยียวยาตัวท่าน  คณะแพทย์มีความประหลาดใจอย่างยิ่งต่อระดับออกซิเจนในเลือดที่ปกติและสม่ำเสมอ  หลวงปู่คือผู้หายใจได้ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริงท่านเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราฝึกตามลมหายใจด้วยความตระหนักรู้อย่างเต็มเปี่ยมมากขึ้น ท่านเตือนสติให้พวกเรารู้ว่า แต่ละวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ คือความมหัศจรรย์ และเพียงการหายใจ ก็คือของขวัญอันประเสริฐ
ผลการแสกนสมองครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่า บริเวณเลือดออกในสมองลดลงเล็กน้อย อาการบวมยังคงมีอยู่แต่ไม่เพิ่มมากขึ้น  คณะแพทย์ได้ประชุมปรึกษา ประเมินทิศทางการรักษาและทบทวนวิธีที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายของหลวงปู่มากขึ้น เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การรักษาในขั้นต่อไป หลวงปู่ยังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากคณะพระอุปัฎฐากและคณะพยาบาล  พวกเรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทวิทยาของโรงพยาบาลที่มีจิตใจอันเปิดกว้างและมีความตั้งมั่นในขบวนการรักษาเยียวยาหลวงปู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อต้นปีนี้ หลวงปู่ได้ตอบรับคำเชิญของพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่จะเดินทางไปนครวาติกันในวันที่ ๑ และ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุน การให้ความร่วมมือระดับโลกในการยุติความเป็นทาสของยุคสมัยใหม่  ขณะนี้คณะภิกษุ ภิกษุณี จำนวน ๒๒ รูป รวมทั้งภิกษุณีเจิงคอม และภิกษุฟับอั๋น (ผู้อำนวยการสถาบันพุทธศาสนาประยุกต์แห่งยุโรป ในประเทศเยอรมัน) กำลังอยู่ ณ กรุงโรม เพื่อดำเนินรอยตามความปราถนาของหลวงปู่

พวกเราสำนึกในบุญคุณของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ส่งข้อความเกื้อกูล และเสริมสร้างพลังแห่งสติ และพลังแห่งความเมตตา กรุณา ถวายให้หลวงปู่  ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เรารู้ดีว่าการฝึกปฏิบัติเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยง และเยียวยาตัวเราเอง คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะดูแลหลวงปู่ และดูแลปัจจุบันขณะ

เนื่องด้วยความทุกข์เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  เราจึงสามารถแปรเปลี่ยนความทุกข์นั้นได้
เนื่องด้วยความสุขเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  เราจึงต้องบำรุง หล่อเลี้ยงความสุขนั้น
หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ด้วยรักและเชื่อมั่น
คณะภิกษุและภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัม
การรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและการฟื้นตัวของหลวงปู่ในครั้งต่อไป จะประกาศอย่างเป็นทางการที่
www.plumvillage.org, www.langmai.org, www.villagedespruniers.orgและwww.facebook.com/thichnhathanh

-----------------------
Official Announcement
Plum Village
November 30, 2014

To all Plum Village Practice Centers,
To all Practice Centers and Sanghas World Wide,
To our Dear Beloved Friends,

As the Winter Retreat continues to unfold in all our practice centers in Europe and America, Thay’s condition in the hospital remains stable.
Thay continues to rest peacefully with the ticking clock on his pillow, and we sense that he is relying on his deep awareness of breathing, rooted in Store Consciousness, to guide his healing process. Even the doctors have been surprised at the consistent level of oxygen in his blood. Thay is truly the best breather in the world, inspiring us to deepen our full awareness of the breath. Thay continues to remind us that each day we are alive is a miracle, and that simply to breathe is a gift.

The latest scan shows that Thay’s hemorrhage has slightly reduced in size. The edema is still present, but has not worsened. The doctors have met to re-evaluate their approach and review how to nourish Thay’s body more as we enter medium-term treatment. Thay continues to receive 24-hour care from his monastic attendants as well as hospital nurses. We are very grateful for the commitment of the hospital neurologists who are maintaining Thay’s healing process with open hearts and minds.

Earlier this year, Thay accepted an invitation from Pope Francis to go to the Vatican on December 1 & 2 to support a global initiative to end modern slavery. A delegation of 22 monks and nuns, including Sister Chan Khong and Thay Phap An (Director of our European Institute of Applied Buddhism in Germany) are now in Rome to realise Thay’s wish.

We continue to be grateful for your messages of support and the energy of mindfulness and compassion being generated for Thay. Wherever we are, we know that our practice of nourishing and healing ourselves is the best way we can all take care of Thay, and take care of the present moment.
Because suffering is impermanent, that is why we can transform it.
Because happiness is impermanent, that is why we have to nourish it.
-TNH, 10th June 2014

With trust and love,
The Monks and Nuns of Plum Village
Future reports on Thay health and recovery will be posted officially at www.plumvillage.org, langmai.org, villagedespruniers.net, and www.facebook.com/thichnhathanh.