หน้าแรก > ธรรมบรรยาย > ธรรมบรรยายโดยธรรมาจารย์ > สุขภาพของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๗
สุขภาพของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๗ PDF Print


English language is in below

ประกาศอย่างเป็นทางการ

เรื่อง สุขภาพของหลวงปู่

ชุมชนหมู่บ้านพลัม ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ถึงสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งทั่วโลก
ถึงสถานปฏิบัติธรรมและสังฆะตามแนวทางหมู่บ้านพลัมทั่วโลก
ถึงเพื่อนที่รักยิ่ง

ขณะนี้หลวงปู่กำลังอยู่ในโรงพยาบาลที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้มีชื่อเสียงที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ท่านกำลังอยู่ในที่เหมาะสม และได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุด ผลการตรวจล่าสุดคณะแพทย์รายงานว่าหลวงปู่แสดงให้เห็นว่าอาการดีขึ้น โดยในช่วงวิกฤตของการฟื้นตัวที่ผ่านมา อาการเจ็บป่วยคงตัวไม่มีอาการป่วยหนักขึ้นในตัวท่าน สมองส่วนที่มีเลือดออกไม่มีการขยายตัว และสัญญาณชีพปกติ

เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน หลวงปู่ลืมตาได้เป็นครั้งแรกหลังจากมีอาการเลือดออกในสมอง ท่านมองไปยังพระอุปัฏฐากชั่วครู่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวท่าน หลวงปู่ยกมือซ้ายขึ้นแตะพระอุปัฏฐากที่อยู่ข้างกายท่าน หลังจากนั้นหลวงปู่ลืมตาขึ้นอีกหลายครั้ง และใช้ท่าทางสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอบสนองโดยพยักหน้าและส่ายหน้าได้หลวงปู่พักและนอนหลับอย่างสงบสุขได้หลายชั่วโมงต่อวัน คณะแพทย์เฝ้าดูอย่างระมัดระวังและคาดว่าอาการของหลวงปู่น่าจะดีขึ้นต่อไปได้ แต่ก็เตือนพวกเราว่า หลวงปู่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ตลอดเวลา

เปิดงานภาวนาจำพรรษาช่วงฤดูหนาว

พุทธบริษัทสี่ของหมู่บ้านพลัม มารวมตัวกันในเช้านี้ ณ หอปฏิบัติธรรมน้ำนิ่ง วัดบนหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศสเพื่อเปิดงานภาวนาจำพรรษาช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ และร่วม“พิธีอธิษฐานจำพรรษาและเข้าพึ่งกันและกัน”พวกเราทราบดีว่าหลวงปู่ได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเมื่อท่านเห็นบรรดาลูกศิษย์ของท่านทั้งฆราวาสและนักบวชมารวมตัวกันเพื่อฝึกปฏิบัติจำพรรษา และเข้าพึ่งกันและกันตลอดระยะเวลา ๙๐ วันในปีนี้วัดบนมีฆราวาสมากถึง ๖๐ คน ซึ่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา พร้อมพระภิกษุ ๕๒ รูป และสามเณร ๑๘ รูปได้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจำพรรษาและเข้าพึ่งกันและกันพวกเราจะกราบเรียนหลวงปู่ถึงข่าวอันงดงามนี้  ซึ่งเป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่บำรุงหล่อเลี้ยงท่าน วัดหมู่บ้านพลัมทั่วโลกตามปรกติ จะจัดงานภาวนา ๓ เดือนนี้เพื่อลงลึกในการปฏิบัติ พร้อมบำรุงหล่อเลี้ยงความรักฉันพี่น้อง และชุมชนของเรา


พลังแห่งการเกื้อกูลสนับสนุนร่วมกัน
พวกเราตระหนักและรู้สึกขอบคุณอย่างเปี่ยมล้นสำหรับความรักและการปฏิบัติจากเพื่อนทุกคนทั่วโลกที่ช่วยเกื้อกูลการฟื้นตัวของหลวงปู่สังฆะและบรรดากลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติได้รวมตัวกันเพื่อส่งพลังแห่งความสงบสุขนี้ถวายแด่หลวงปู่หลวงปู่สามารถรับพลังนี้ได้อย่างชัดเจนทุกลมหายใจแห่งสติ และทุกก้าวย่างแห่งสติของเราได้บำรุงหล่อเลี้ยงหลวงปู่  ขอให้เราทุกคนยังคงเบิกบานกับท้องฟ้าสีครามเพื่อหลวงปู่ เบิกบานกับอากาศยามเช้าอันสดชื่น และทางเดินเล็กๆตามธรรมชาติให้หลวงปู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้พวกเรามีความสุขเบิกบานต่อกันและกัน ต่อคนที่เรารัก และสามัคคีกันเพื่อหลวงปู่

หากเป็นไปได้เราอาจจะอุทิศหนึ่งวันเพื่อรับประทานอาหารมังสวิรัติ อันเป็นวิธีที่จะสร้างพลังแห่งความเมตตากรุณาถวายหลวงปู่ เราอาจกลับมาคืนดีกับคนที่เรารัก หรือปลดปล่อยความเสียใจที่มีต่อใครบางคนและเขียนจดหมายรักถึงเขา และในทำนองเดียวกันกับการปฏิบัติช่วงจำพรรษาภาคฤดูหนาวนี้ของหมู่บ้านพลัม ท่านสามารถร่วมฝึกปฏิบัติกับพวกเราได้ โดยเข้าร่วมกับสังฆะท้องถิ่นของท่านมากขึ้นเกื้อหนุนพลังแห่งสติร่วมกันบริโภคน้อยลงและใช้เวลาในโลกออนไลน์น้อยลง


ด้วยรักและเชื่อมั่น
คณะภิกษุและภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัม
การรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและการฟื้นตัวของหลวงปู่ในครั้งต่อไป จะประกาศอย่างเป็นทางการที่
www.plumvillage.org, www.langmai.org, www.villagedespruniers.orgและwww.facebook.com/thichnhathanh

-------


Official Announcement

Re: Thay’s health situation

Plum Village, 15 November, 2014

To all Plum Village Practice Centers,
To all Practice Centers and Sanghas World Wide,
To our Dear Beloved Friends,

Thầy is now in a hospital with a highly reputable neurologist monitoring his progress. He is in the right place with the best possible care and attention. New tests have been done. Doctors report that Thầy is showing good progress in terms of remaining stable and not having major changes in his condition during this critical part of his recovery. The area of hemorrhage has not grown and his vital signs are normal.

In the early morning, Saturday, November 15, Thầy opened his eyes for the first time since his cerebral hemorrhage, to look at his attendants for a brief moment. He was very conscious and attentive to what was happening around him, lifting his left hand to touch the attendant next to him. Since then, he has also opened his eyes several times and his gestures of communication are clearer, nodding or shaking his head to respond. Thầy has been able to rest and sleep peacefully for several hours each day. The doctors are cautiously optimistic and remind us that Thầy’s condition is still in a critical stage and conditions can change at any moment.

Winter Retreat Opens
The Fourfold Sangha of Plum Village gathered this morning in the Still Water Meditation Hall of the Upper Hamlet to formally open the Winter Retreat and to participate in the “Face To Face and Request for Refuge Ceremony”. We know that it has always nourished our Teacher to see all his students, lay and monastic, gather to practice and take refuge in each other for 90 days. At least in Upper Hamlet this year, we have broken a record high with 60 lay friends taking refuge, 52 Bhikkhus and 18 Novices. We will share this wonderful news and spiritual food to nourish Thầy. All our monasteries around the globe will also host the three month retreat as usual, to deepen our practice and nourish our community and our brotherhood and sisterhood.

Collective Support
We are aware and grateful for the love and practice that people are offering from all around the world to support Thầy’s recovery. Sanghas and groups of practitioners are gathering to send their peaceful energy to our Teacher. He is clearly receiving this energy. Each of our mindful breaths and mindful steps is nourishing Thầy. Please continue to enjoy the blue sky for Thầy, the fresh morning air and the small pathways in nature for Thầy. Especially, please enjoy each other, your loved ones, and our togetherness for Thầy.

If possible, you can dedicate a day to eat vegetarian as a way to generate compassion to send to Thầy. You can reconcile with your loved ones, or to let go of your resentment of someone and write them a love letter. And in the same Winter Retreat spirit being practiced at our monasteries, you can participate in your local Sangha more, support the collective energy of mindfulness, consume less and reduce your time online.

With trust and love,

The Monks and Nuns of Plum Village

Future reports on Thay health and recovery will be posted officially at plumvillage.org, langmai.org, villagedespruniers.org, and www.facebook.com/thichnhathanh.