หน้าแรก > ติดต่อเรา > เยี่ยมเยือน
เยี่ยมเยือน PDF Print


การฝึกปฏิบัติเป็นชุมชนในบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์กลมกลืนจะช่วยหล่อเลี้ยงพลังแห่งสติของตัวเราและสมาชิกในสังฆะ เราจึงขอเชื้อเชิญทุกท่านเดินทางมายังสถานปฏิบัติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับสังฆะนักบวชและฆราวาส เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติ สร้างความเบิกบานและศานติ ช่วยให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะมองอย่างลึกซึ้ง แปรเปลี่ยนพลังนิสัยด้านลบ รดน้ำพลังนิสัยด้านบวก ลดทอนความทุกข์ในตนเองและความทุกข์ในสังคม

เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงในวิถีแห่งสติ เจริญสติกับกิจกรรมประจำวัน เช่น ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ยามเช้าและยามค่ำ เดินสมาธิ รับประทานอาหาร ทำงาน ออกกำลังกายหรือพักผ่อน

หมู่บ้านพลัมเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและประยุกต์หลักจริยธรรมด้วยการปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต นำมาซึ่งความสุขและให้ความหมายแก่ทุกกิจกรรมที่เราทำในแต่ละขณะ การปฏิบัติเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เราได้ละจากกิจกรรมทางเพศ งดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย งดใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต เพื่องดการเสพข้อมูลที่อาจนำอันตรายมาสู่จิตวิญญาณของเรา เรายังเกื้อกูลสรรพชีวิตด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่และนม

เพื่อบ่มเพาะพลังในการปฏิบัติ ขอเชิญท่านเดินทางเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันศุกร์เวลา15:00 - 16:30 น. เพื่อฟังการปฐมนิเทศน์การปฏิบัติ

ใช้ชีวิตอยู๋ในวัด 1 สัปดาห์

เข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ 15.00 - 16.30 น. - วันศุกร์ถัดไป

เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้ปฏิบัติควรให้เวลาตัวเองอย่างน้อย 1 สัปดาห์


ตารางปฏิบัติประจำวัน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรารางปฏิบัติของนักบวช

04.00 ตื่นนอน
04.45 นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านพระสูตร
06.00 เดินสมาธิ
07.00 อาหารเช้าในความเงียบ
09.00 ฟังธรรมบรรยายจาก DVD/ศึกษาด้วยตนเอง
11.30 อาหารกลางวัน ในความเงียบช่อง 20 นาทีแรก
13.00 พักผ่อน
15.00 ทำงานอย่างมีสติ หรือสนทนาธรรม
16.00 ออกกำลังกาย
17.00 อาหารเย็นในความเงียบ
18.30 ปฏิบัติกิจส่วนตัว
19.30 นั่งสมาธิ สวดมนต์ ฝึกปฏิบัติการกราบสัมผัสพื้นดิน
21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ


วันขี้เกียจ

หมู่บ้านพลัมปิดวันจันทร์เพราะเป็นวันขี้เกียจ เป็นวันที่เราปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ยังคงเจริญสติอยู่เสมอ เราอาจเบิกบานกับเพื่อนๆ เดินเล่น อ่านหนังสือ หรือเพียงแค่พักผ่อน ท่านอาจเบิกบานกับวันแห่งสติในวิถีของท่านเอง หรือท่านอาจเบิกบานกับการนั่งสมาธิที่ห้องสมาธิได้เช่นกัน  เราเชื้อเชิญให้ทุกท่านปฏิบัติอยู่ภายในหมู่บ้านพลัมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากวันพิเศษวันนี้อย่างเต็มที่

ที่พักและอาหาร
ผู้ปฎิบัติธรรมจะพักอยู่ร่วมกันในห้องพักรวม และใช้ห้องน้ำรวมโดยแยกที่พักชายและหญิง โดยเราจัดที่นอนและหมอนให้ กรุณานำถุงนอนของท่านมาเองหากท่านสะดวกเพื่อเป็นการลดพลังงานในการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

รับประทานอาหาร อาหารที่จัดให้เป็นอาหารเจทั้งสามมื้อ

การแต่งกาย

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

ขอความร่วมมือให้ท่านใส่ชุดสุภาพตลอดเวลาที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมเข่า ที่สะดวกต่อการนั่งบนพื้นเพื่อนั่งสมาธิหรือฟังธรรมบรรยาย

สิ่งที่ควรนำมา

  • ยากันยุง และไฟฉาย
  • ของใช้ส่วนตัว อาทิ ร่มสำหรับฤดูฝน เสื้อกันหนาว หมวกกันแดด กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว
  • ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
  • ถุงนอน หรือผ้าห่มส่วนตัว (หากท่านสะดวกในการนำมา)
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและรอรับอีเมล์ยืนยันการมาปฏิบัติธรรมของท่านก่อนเข้าปฏิบัติ
  • กรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในหมู่บ้านพลัม
  • หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองและผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย
  • กรุณางดใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่านจะได้เบิกบานกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรม

การเดินทางมาปฏิบัติ

กรุณาเดินทางมาถึงวัดในวันศุกร์ เวลา 1̀5:00 - 16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานอย่างมีสติของฝ่ายรับรองผู้ปฏิบัติ หรือหากมีความจำเป็นใด ๆ ชุมชนขอความเกื้อกูลจากผู้ปฏิบัติทุกท่านในการเดินทางมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก เนื่องจากชุมชนของเราฝึกสมาธิและสัมผัสความเงียบอันประเสริฐ ตั้งแต่ยามค่ำจนถึงเช้าวันใหม่

ท่านเดินทางกลับได้ทุกวันศุกร์หลังอาหารเช้า

การเดินทาง

หากท่านขับรถมาเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://www.thaiplumvillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=107

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย โดยการบริจาคตามศรัทธาที่จุดลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นักบวชผู้ดูแลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรืออาสาสมัคร

ภาษา: กิจกรรมต่างๆ จัดในภาษาเวียดนาม อังกฤษ เป็นหลักและภาษาไทยในบางกิจกรรม

การลงทะเบียน 

ขอให้ท่านแจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการมาปฏิบัติภาวนาร่วมกกัน โดยลงแจ้งที่ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง หมู่บ้านพลัมจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบในภายหลัง

ลงทะเบียน


สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it