ของขวัญอันล้ำค่า PDF Print

ของขวัญอันล้ำค่า

จดหมายในวาระขึ้นปีใหม่ 25 ธันวาคม 202
หลวงพี่ฟับยุม (Phap Dung ; Dharma Inclusiveness)
ชุมชนหมู่บ้านพลัม

กราบนมัสการหลวงปู่ที่รักยิ่ง
ธรรมะสวัสดี สังฆะทั่วทุกมุมโลก
ธรรมะสวัสดี พี่ๆ น้องๆ ทางธรรมทุกท่าน

พระแม่ธรณี* ที่รักของพวกเรายังคงอยู่ที่นี่เพื่อพวกเรา ใต้ฝ่าเท้าทั้งสองของเรา ท่านเป็นดั่งปาฏิหาริย์ เป็นดั่งอัญมณีในจักรวาลนี้ ท่านมอบความสดชื่นและการเยียวยา ท่านแสดงความอดทนอย่างไม่มีประมาณต่อพวกเรา ซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อมองผ่านประวัติศาสตร์ยาวนานของมนุษยชาติ ท่านเป็นตัวอย่างให้แก่เราในการแปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความเสมอภาคและยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็น ขณะนี้ท่านกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเรา ท่านกำลังเป็นทุกข์จากการกระทำต่างๆ ของพวกเราอันเกิดจากความโลภ ความแบ่งแยก ความกลัวและความสิ้นหวัง

ของขวัญจากการฝึกปฏิบัติ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เป็นโอกาสดีที่เราจะแสดงความรักและความห่วงใยต่อพระแม่ธรณี : โลกของเรา ด้วยการดูแลของตัวเราเอง ครอบครัวของเรา และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เราสามารถฝึกสติเพื่อเยียวยาและดูแลสภาพแวดล้อมภายในตัวของเราเอง ดูแลความรู้สึกและอารมณ์ของเรา เพื่อที่เราจะไม่สูญเสียตัวเองไปกับความกังวลในอนาคต หรือเสียใจกับอดีตที่ผ่านมา หรือสูญเสียตัวเองไปกับความรู้สึกและความคิดของเราในปัจจุบัน เราฝึกปฏิบัติในวิถีทางที่จะมีสันติสุข เป็นอิสระ และมีความสุข ณ ที่นี่ ในขณะนี้ เราฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เฉกเช่นเดียวกับเมื่อเราขับรถไปทำงาน, เตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัว, สวดมนต์กับเพื่อนๆ หรือพักผ่อนเมื่อได้กลับบ้าน เราสามารถฝึกการมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในความสัมพันธ์ต่อคนที่เรารัก ต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้าน เพื่อนในที่ทำงาน เพื่อหาวิธีการอันเหมาะสมเพื่อดูแลความสัมพันธ์ต่อกัน ให้คงไว้ซึ่งความใหม่อยู่เสมอและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ความห่วงใยเช่นนี้เป็นของขวัญอันล้ำค่า 

มีเพียงพอแล้ว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หลวงพี่ขอเชื้อเชิญทุกคนลองหาวิธีมอบของขวัญแก่กันและกันโดยไม่ต้องใช้เงินมากมายหรืออาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลย อันที่จริงแล้วของขวัญอันประเสริฐสุดก็คือการฝึกปฏิบัติของเรา มอบปัจจุบันขณะให้กันและกัน มอบความสามารถที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อเขา/เธออย่างแท้จริง มอบความเข้าใจและความรัก การจะมอบของขวัญเช่นนี้อาศัยความพากเพียร ความสร้างสรรค์ และการมองอย่างลึกซึ้งต่อคนที่เธอรัก 

เธอสามารถประดิษฐ์ของขวัญขึ้นมาเองหรือจะสร้างความประหลาดใจให้คนที่เธอรักด้วยข้อความที่เธออยากบอกมานานแล้วก็ได้
 
“ คุณพ่อที่รัก ผม/หนู รู้ว่าพ่ออยู่ที่นี่ และผม/หนูมีความสุขมาก”
“ ลูกที่รัก พ่อ/แม่ อยู่ตรงนี้เพื่อลูกเสมอนะจ๊ะ” 
“ ที่รัก ผม/ฉันขอโทษ ขอให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเถิดนะ” 
“ผืนโลกที่รัก ข้าพเจ้าขอแสดงความคารวะและพึ่งพาเธอ ข้าพเจ้ากราบเธอด้วยหัวใจ” 


โปรดจำไว้ว่า ความทรงจำต่อกัน ความห่วงใยเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ หากแสดงออกอย่างเหมาะสมก็จะซึมซาบสู่หัวใจและแปรเปลี่ยนความยากลำบาก ความเข้าใจและความกรุณานั้นหาซื้อไม่ได้ 

นี่คือการเชื้อเชิญผู้ฝึกปฏิบัติทุกท่าน ทั่วทุกมุมโลก ขอให้เราเข้าร่วมเทศกาลการต่อต้านอย่างสงบ เพื่อต่อต้านการบริโภคอย่างขาดสติ เพื่อกดดันเหตุทั้งหลายที่ทำให้เราสูญเสียตัวเองไปด้วยความหลงลืม

ขอให้พวกเราแปรเปลี่ยนวิถีทางที่เราใช้สำหรับเทศกาลนี้ ขอให้พวกเราแสดงความห่วงใยต่อผืนโลกอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้พวกเรากล่าวกับพระแม่ธรณีได้ว่า พระองค์เชื่อมั่นในตัวของพวกเราได้

โปรดแบ่งปันสิ่งนี้ต่อชุมชนที่กว้างขึ้นด้วยการเขียนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติของเธอ นี่คือการมอบของขวัญอันล้ำค่า ของขวัญจากเธอคือการฝึกปฏิบัติ ของขวัญจากการแปรเปลี่ยน โปรดแบ่งปันปัญญาของเธอ

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเธอ
หลวงพี่ฟับยุม (Phap Dung ; Dharma Inclusiveness)
ในนามของชุมชนหมู่บ้านพลัม

*พระโพธิสัตว์ธรณีตารา