รวมกันเป็นหนึ่งเดียว PDF Print


ธรรมบรรยายงานภาวนา ครูผู้เป็นสุขจะเปลี่ยนแปลงโลก
(Happy Teacher will Change the World)
๘ เมษายน ๒๕๕๖ ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ความเห็นอันถูกต้อง (Right View)

เธอจะมีความสุขไม่ได้ถ้าเธอไม่มีความรักและความเข้าใจในตัวของเธอเอง ความรักและความเข้าใจนั้นเป็นสองสิ่งที่ควรจะปฏิบัติและบ่มเพาะขึ้นมา

เมื่อใครสักคนกล่าวหาเธอ กล่าวร้าย พูดไม่ดี แต่ถ้าเธอเห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีความทุกข์มากจึงได้ทำเช่นนั้น เธอจะไม่โกรธเขา เธอจะไม่เป็นทุกข์เพราะคำพูดของเขา ความเข้าใจแรกคือความเข้าใจต่อความทุกข์และหากเธอเข้าใจตัวเองเธอจะทุกข์น้อยลง การบ่มเพาะความเข้าใจเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการเจริญสมาธิ คนที่ปฏิบัติจะบ่มเพาะความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในหัวใจ ความสุขประกอบขึ้นด้วยความเข้าใจและความรัก ไม่ได้ประกอบด้วยความมั่งคั่ง ชื่อเสียง เงินทอง หรือความสัมพันธ์ทางเพศ

ความเห็นที่ถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ ; Right View) คือความเห็นที่ประกอบด้วยความคิดอันไร้ซึ่งการแบ่งแยก ความเห็นที่ถูกต้องหมายความว่า เราเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเราไม่ได้แยกออกมาย่างโดดเดี่ยว เป็นเอกเทศ นี่คือคำสอนเรื่องอนัตตา เมื่อเรามองกลับมาที่ตัวเรา เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่แยกออกมาโดดเดี่ยว เธอมาจากคุณพ่อ-คุณแม่ของเธอ คุณพ่อปรากฏอย่างเต็มเปี่ยมในตัวของเธอ ในเซลล์ของเธอ เธอคือความสืบเนื่องของคุณพ่อ เหมือนสายฝนคือผู้สืบทอดของก้อนเมฆ สายฝนไม่ใช่ตัวตนที่แยกขาดจากก้อนเมฆ เมื่อเธอมองสายฝนอย่างลึกซึ้ง เธอจะเห็นก้อนเมฆในสายฝน เมื่อเธอดื่มชาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติ เธอจะเห็นก้อนเมฆในน้ำชา หากไม่มีก้อนเมฆย่อมไม่มีสายฝน และเมื่อไม่มีสายฝน น้ำชานี้ก็คงไม่มีอยู่ 

การปฏิบัติภาวนาคือการมองอย่างลึกซึ้ง ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงกัน เธอก็อยู่ในตัวฉัน ฉันก็อยู่ในตัวเธอ ความสุขของเขาก็คือความสุขของฉัน ความทุกข์ของเขาก็คือความทุกข์ของฉันด้วย ความสุขและความทุกข์ไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคล ถ้าเรามองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งนี้ เราต้องหยุดการกระทำที่จะก่อทุกข์ต่อกันและกัน นี่คือปัญญารู้แจ้งที่จะถอดถอนการแบ่งแยก ความโกรธ เกลียด เราจะเข้ามาหากันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ไม่ใช่เพียงพ่อกับลูกที่ต้องการความเห็นที่ถูกต้องเพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์ ประเทศชาติของเราก็ต้องการความเห็นที่ถูกต้องเพื่อให้เราทุกคนมีความสุข