หน้าแรก > รู้จักกับหมู่บ้านพลัม > หมู่บ้านพลัมประเทศไทย
หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย PDF Print


ความเป็นมา หมู่บ้านพลัมในประเทศไทย

ปี พ.ศ.2518 หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเพื่อร่วมประชุมอาศรมแปซิฟิกที่วัดผาลาด จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2519 หนังสือ The Miracle of Being Awake ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก ในชื่อ ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ กล่าวถึงการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยภาษาเรียบง่ายและใช้ได้จริง เป็นที่ประทับใจนักอ่านและนักปฏิบัติชาวไทย จึงมีการแปลและเผยแพร่หนังสือเล่มอื่นๆของท่านในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ.2545 จัดกิจกรรมภาวนาตามแนวทางหมู่บ้านพลัมครั้งแรกโดยมี พระภิกษุณีจีน่า และ พระภิกษุณีนิรามิสา เป็นผู้นำภาวนามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน (พระภิกษุณีนิรามิสาเป็นชาวไทยคนแรกที่บวชกับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ในประเทศฝรั่งเศส)

ปี พ.ศ.2550 หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เดินทางมานำภาวนาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ในชื่อหัวข้อ สู่ศานติสมานฉันท์

alt alt alt


หลังจากนั้นจึงมีการจัดภาวนาตามแนวทางหมู่บ้านพลัมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้งโดยนิมนต์พระธรรมาจารย์จากหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง เวียดนาม ฯ เพื่อมานำการภาวนา  กลุ่มสังฆะหมู่บ้านพลัมในประทศไทยค่อยๆ ก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวของมิตรสหายทางธรรมที่เคยเข้าร่วมงานภาวนาตามแนวหมู่บ้านพลัมและมีความปรารถนาจะสืบเนื่องการปฏิบัติ


สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย

ปี พ.ศ.2553 กลุ่มพี่น้องทางธรรมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดระดมทุนซื้อที่ดินเตรียมสร้างสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ณ บ้านสระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยคณะนักบวชได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ สถานที่ใหม่แห่งนี้แล้ว

  alt