หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > การกราบสัมผัสพื้นดิน
การกราบสัมผัสพื้นดิน PDF Print

 

alt         การฝึกปฏิบัติกราบสัมผัสพื้นดิน เป็นการกลับไปสู่ผืนแผ่นดิน รากเหง้า บรรพบุรุษของเรา และรับรู้ว่า เรามิได้โดดเดี่ยว หากแต่เชื่อมต่อกับกระแสธารแห่งจิตวิญญาณและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เราสืบสายมาจากท่าน ท่านเหล่านั้นยังอยู่กับเราและสืบสายต่อไปยังลูกหลานของเราด้วย เราสัมผัสพื้นดินเพื่อปลดปล่อยความคิดที่แยกขาดเราออกจากสรรพสิ่ง และเพื่อเตือนตัวเองว่า เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินและเป็นส่วนหนึ่งของสรรพชีวิต

         เมื่อสัมผัสพื้นดิน เรารู้สึกถึงความนอบน้อมถ่อมตนและเรียบง่ายของเด็กตัวน้อยที่อยู่ข้างใน เมื่อสัมผัสพื้นดิน เราสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ประดุจดังต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ ฝังรากหยั่งลึกดูดน้ำจากผืนแผ่นดิน เราหายใจเอาความแข็งแกร่งและมั่นคงของผืนดินเข้าไป และนำความทุกข์ อารมณ์โกรธ เกลียด กลัว ไม่รู้จักพอ และโศกเศร้าออกมา

         เราหันหน้าต่อพระรัตนตรัย อันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มือของเราประสานกัน พนมมือกลางอกดั่งดอกบัว ให้เราก้มตัวกราบลงกับพื้นอย่างช้าๆ ขณะนั้นแขนและขาทั้งสอง รวมทั้งหน้าผากของเราสัมผัสพื้นดินอย่างผ่อนคลาย ในขณะที่เรากำลังสัมผัสพื้นดินอยู่นั้น ให้เราหงายมือขึ้นเพื่อเป็นการเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีความลับอันใด ที่จะต้องปิดบัง ภายหลังการปฏิบัติสัมผัสพื้นดินสามหรือห้าครั้ง เราจะสามารถปลดปล่อยความทุกข์ของเราได้อย่างมากมาย ความรู้สึกเหินห่างกับบรรพบุรุษ พ่อ แม่ ลูก หลาน และเพื่อนของเรา ถูกเชื่อมร้อยให้กลับมาหากัน

 

 

บทกราบสัมผัสพื้นดิน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ 1  ด้วยความสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะ บรรพบุรุษทุกท่าน ผู้เป็นครอบครัวทางสายเลือดของลูก
ครั้งที่ 2  ด้วยความสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะ บรรพบุรุษทุกท่าน ผู้เป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณ
ครั้งที่ 3  ด้วยความสำนึกในบุญคุณ ลูกขอกราบคารวะ ผืนแผ่นดิน และบรรพบุรุษผู้ก่อสร้างผืนแผ่นดิน
ครั้งที่ 4  ด้วยความกตัญญู และ การุณย์ ลูกขอกราบคารวะ และขอส่งพลังไปยังเหล่าบุคคลผู้เป็นที่รักของลูก
ครั้งที่ 5  ด้วยความเข้าใจ และ การุณย์ ลูกขอกราบคารวะ เพื่อที่จะสมานรอยร้าวกับผู้ที่ทำให้ลูกเป็นทุกข์

 

 

 

บทกราบสัมผัสพื้นดิน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ 1 ลูกขอสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษผู้สืบสานสายเลือดและบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ
ครั้งที่ 2 ลูกขอสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมนุษย์ทุกคน และสรรพชีวิตทั้งผองในโลกนี้
ครั้งที่ 3 ลูกขอปล่อยวางความคิดที่ว่า ตัวลูกดำรงอยู่เพียงในร่างกายนี้ และช่วงชีวิตของลูกนั้นจำกัด