หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ
การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ PDF Print

 

alt


         การรับประทานอาหารอย่างมีสติ เป็นการฝึกสมาธิที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง เรามอบการดำรงอยู่ของเราต่ออาหารทุกมื้อ เมื่อเราตักอาหารเราก็เริ่มต้นการฝึก  ฝึกตระหนักถึงธาตุต่างๆ เช่น สายฝน แสงแดด ผืนแผ่นดิน อากาศ และความรัก ที่มาประกอบรวมกันเป็นอาหารอันมหัศจรรย์มื้อนี้ จากอาหารมื้อหนึ่ง เราสามารถมองเห็นถึงจักรวาลทั้งมวลที่เกื้อหนุนการดำรงอยู่ของเรา

         เราตระหนักถึงเพื่อนๆ ในสังฆะเมื่อตักอาหาร เราตักในปริมาณพอดี ก่อนรับประทาน ระฆังแห่งสติจะถูกเชิญสามครั้ง เราสามารถเบิกบานกับการหายใจเข้าออกด้วยคำอธิษฐาน 5 ประการ


         1  อาหารนี้เป็นของกำนัลแห่งจักรวาล พื้นดิน ท้องฟ้า สรรพชีวิต และการทำงานหนัก ด้วยความรัก ความเอาใจใส่
         2  ขอให้เรารับประทานอาหารอย่างมีสติ และด้วยความระลึกรู้บุญคุณ เพื่อให้เรามีคุณค่าเพียงพอที่จะรับอาหารนี้
         3  ขอให้เราตระหนักรู้ และเปลี่ยนแปรสภาพจิตที่ไม่ก่อประโยชน์ โดยเฉพาะความโลภ
         4  ขอให้เราถนอมรักษาความเมตตากรุณาให้คงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารในวิธีที่จะสามารถลดทอนความทุกข์ของสรรพชีวิต ถนอมรักษาโลกของเรา และช่วยยับยั้งสภาวะโลกร้อน
         5  เราย่อมรับอาหารนี้ เพื่อที่เราจะได้บำรุงรักษาความรักฉันท์พี่น้องสร้างสังฆะ และหล่อเลี้ยงอุดมคติ แห่งการรับใช้สรรพชีวิต


         เราควรเคี้ยวอาหารจนกระทั่งอาหารละเอียด ซึ่งช่วยเหลือระบบย่อยอาหาร  และเบิกบานกับการรับประทานร่วมกันของกัลยาณมิตร การรับประทานอาหารด้วยวิธีนี้นั้นช่วยให้เรามีความสงบ สันติ และมั่นคง

         เราจะรับประทานอาหารในความเงียบประมาณ 20 นาที เพื่ออยู่ตรงนั่นอย่างเต็มเปี่ยมกับอาหารที่รับประทาน หลังจากนั้น เมื่อเสียงระฆังแห่งสติ 2 ครั้งดังขึ้น เราอาจจะเริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือเริ่มลุกจากโต๊ะเพื่อไปล้างภาชนะ

         หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเฝ้าสังเกตว่า เรารับประทานอาหาร เสร็จแล้ว ขณะนี้ชามของเราว่างเปล่า และความหิวได้ถูกระงับไปแล้ว เราสำนึกถึงบุญคุณว่า เราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีอาหารบำรุงเลี้ยงร่างกาย ช่วยสนับสนุนเราบนหนทางแห่งความรัก และความเข้าใจ

alt

alt