หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > เสียงระฆังอันประเสริฐ
เสียงระฆังอันประเสริฐ PDF Print

alt

เสียงระฆัง เป็นดั่งเสียงแห่งพระพุทธองค์ เรียกเรากลับมามีสติ ดึงใจกลับสู่กายของเรา

ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆัง ทุกคนจะหยุดพูดคุยกัน หยุดการเคลื่อนไหว และหยุดทุกสิ่งที่เรากำลังทำ รวมทั้งความคิดในหัวสมอง และกลับมาตามลมหายใจเข้า-ออก ผ่อนคลายร่างกาย

"ฟังสิ ฟังสิ เสียงระฆังอันประเสริฐ นำฉันกลับมาสู่บ้านที่แท้จริง"

 

alt alt

alt การหายใจ เป็นพื้นฐานของชีวิต ช่วยให้ร่างกายดำรงอยู่และยังช่วยสงบอารมณ์ความคิดภายในจิตใจด้วย การหายใจเข้า-ออก อย่างมีสติ เป็นกุญแจสำคัญในการประสานกายและจิตให้เป็นหนึ่ง และเป็นเครื่องมือสำคัญที่เรียบง่ายที่สุด ที่นำมาซึ่งพลังแห่งสติในทุกๆ ขณะของชีวิต

    o ในพระสูตรว่าด้วยลมหายใจ (อานาปานสติสูตร) สอนเราในข้อแรกว่า
             หายใจเข้า ฉันรู้ว่า ฉันหายใจเข้า
             หายใจออก ฉันรู้ว่า ฉันหายใจออก

    o  เราสัมผัสลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่บังคับลมหายใจ

 

alt

การหยุดและกลับมาสู่ลมหายใจ จะช่วยให้เราฟื้นฟูความสงบและสันติภายใน ด้วยความเป็นอิสระนี้ เราจึงสามารถทำงานด้วยความเบิกบาน อยู่กับสถานการณ์และเพื่อนตรงหน้าได้อย่างจริงแท้มากขึ้น

เราสามารถใช้เสียงของโทรศัพท์ เสียงระฆังจากโบสถ์ เสียงนกร้อง เสียงใบไม้ไหว เสียงร้องของเด็ก หรือแม้กระทั่งเสียงดังของเครื่องยนต์ เสียงหวอของรถดังเพลิง และเสียงหวอของรถฉุกเฉิน เป็นเสียงระฆังแห่งสติของเราได้ทั้งนั้น

alt