วิถีชีวิตนักบวช PDF Print

 

 

ท่านติช นัท ฮันห์

ชีวิตนักบวช ก้าวย่างสู่อิสรภาพ
สัมภาษณ์ ภิกษุณีมิรามิสา
คัดจาก คอลัมน์สัมภาษณ์ นิตยสารสารคดี ฉบับ 223 เดือนกันยายน 2546
นิรมล มูนจินดา, วาสนา ชินวรากร : สัมภาษณ์

ตอนที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

สันติสุข กับ ฉันติดสุข
แลกเปลี่ยนจากหัวใจจากสามเณรน้อยถึงคนรุ่นใหม่
โดย สามเณรฟับเหยียน

ตอนที่ 1 | 2