หน้าแรก > บทเพลงแห่งหมู่บ้านพลัม
บทเพลงภาวนาแห่งหมู่บ้านพลัม PDF Print

ขับขานบทเพลงภาวนา

         การภาวนาด้วยบทเพลงเป็นการใช้บทเพลงเป็นสื่อนำที่จะพาใจกลับเข้ามาสู่กาย  เนื้อเพลงส่วนใหญ่มาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เพลงภาวนาจึงมีประสิทธิภาพสูงในการหล่อเลี้ยงความเบิกบาน และรดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเรา

         เบิกบานไปกับ บทเพลงภาวนาแห่งหมู่บ้านพลัม ให้เสียงเพลง เป็นดั่งสายน้ำที่ฉ่ำเย็น ราดรด บำรุงให้ เมล็ดพันธุ์แห่งความสงบสุข ศานติ ได้เติบโตเบ่งบานขึ้น กลางใจทุกคน ...