หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ
การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ PDF Print

 

         การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ เป็นการฝึกปฏิบัติประสานร่างกายกับลมหายใจ ท่าของการเคลื่อนไหวที่ใช้ฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย 10 ท่า

 

Dim lights Embed Embed this video on your site
 

alt

alt