หน้าแรก > วิถีการปฏิบัติ > บทกลอนแห่งสติ
บทกลอนแห่งสติ PDF Print

 

alt

         คาถา (Gatha) แปลว่า คำประพันธ์ อาจเป็นบทกลอนสั้นๆ ที่มีความหมาย ช่วยกำกับให้เรามีสติในกิจกรรมประจำวันมากขึ้น การน้อมจิตรำลึกตามความหมายของบทคาถาทำให้เราสามารถน้อมใจเราเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น เมื่อเราจะล้างมือ เราอาจท่องคาถาว่า
 
       
    “น้ำไหลผ่านอุ้งมือ
       
    ขออธิฐานให้ทุกคน
       
    ใช้สองมือในวิถีแห่งกุศล
       
    เพื่อถนอมรักษาพื้นโลก”

        การฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีสติอยู่กับการล้างมือเช่นนี้ จะทำให้เราได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าน้ำมีคุณค่าเพียงใด เราจะใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญการล้างมือจะมิใช่เพียงการล้างเพียงกาย แต่จะกลายเป็นการล้างใจไปด้วย