หน้าแรก > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
มูลนิธิหมู่บ้านพลัม PDF Print


alt

มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

E-mail:
สั่งซื้อหนังสือและสื่อธรรม  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


เดินทางไปหมู่บ้านพลัมหรือสนใจร่วมปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านพลัม อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา  อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    


หมู่บ้านพลัมปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป  
สถานปฏิบัติธรรม PDF Print

alt


สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทยตั้งอยู่ที่174,176 หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส ต. โป่งตาลอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมาห่างจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร


เส้นทางขับรถ

จากกรุงเทพ วิ่งขึ้นถนนมิตรภาพ (หมายเลข2) ถึงอ.ปากช่อง เลี้ยวเข้าถนนธนะรัชต์ (หมายเลข 2090)  วิ่งถึงหลักกิโลเมตรที่ 14 สังเกตทางซ้าย มีป้ายสภอ.หมูสี  เลี้ยวซ้ายตามทางจนเจอวงเวียน แล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดท่าช้าง  วิ่งตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกบุ่งเตย เจอโรงเรียนพฤกษาวิทยา /โรงเรียนบ้านสระน้ำใส /วัดถ้ำสระน้ำใส เลี้ยวซ้ายเข้าซอยทองหล่อ ตรงไปอีก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอย บ้านภูสวยสระน้ำใส อีก 700 เมตร ถึงหมู่บ้านพลัม :)


การเดินทางโดยรถตู้สาธารณะ

ไปที่ท่ารถตู้จำนงค์ทัวร์ ตรงข้ามหมอชิตค่ะ (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก[จตุจักร]) อยู่อาคาร A ช่องขายตั๋วที่ A1 ช่องจอดที่12 รายละเอียดอื่นๆ ตามรูปตั๋ว

กรุณาแจ้งว่าให้ส่งที่หมู่บ้านพลัม บ้านสระน้ำใส ต.โป่งตาลอง  ค่าโดยสาร 500 บาทต่อท่าน
ระยะเวลา 3.5-4 ชั่วโมง รถเวลา 11 และ 12 นาฬิกา เดินทางมาส่งที่หมู่บ้านพลัม
สอบถามข้อมูลรถตู้จำนงค์ทัวร์ได้ที่ กรุงเทพ โทร 080-981-9603  
ปากช่อง โทร 089-616-1952 รถบริการทุกวัน จาก 04:00-20:00 น. (กรุณาติดต่อรถตู้เพื่อสอบถามเวลาเดินทางเท่านั้น รถตู้บริการไม่สามารถตอบคำถามเรื่องงานภาวนาได้ ขอให้สอบถามจากอีเมล์ด้านล่างเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลการปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านพลัม กรุณาติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

จากสนามบิน

  • การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปหมอชิต

ท่านสามารถเดินทางโดยแอร์พอร์ตลิงค์ไปสถานีพญาไท แล้วต่อรถไฟฟ้าบีทีเอสไปยังสถานีหมอชิตแล้วเดินทางต่อไปสถานีขนส่งหมอชิต

 
เยี่ยมเยือน PDF Print


การฝึกปฏิบัติเป็นชุมชนในบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์กลมกลืนจะช่วยหล่อเลี้ยงพลังแห่งสติของตัวเราและสมาชิกในสังฆะ เราจึงขอเชื้อเชิญทุกท่านเดินทางมายังสถานปฏิบัติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับสังฆะนักบวชและฆราวาส เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติ สร้างความเบิกบานและศานติ ช่วยให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะมองอย่างลึกซึ้ง แปรเปลี่ยนพลังนิสัยด้านลบ รดน้ำพลังนิสัยด้านบวก ลดทอนความทุกข์ในตนเองและความทุกข์ในสังคม

เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงในวิถีแห่งสติ เจริญสติกับกิจกรรมประจำวัน เช่น ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ยามเช้าและยามค่ำ เดินสมาธิ รับประทานอาหาร ทำงาน ออกกำลังกายหรือพักผ่อน
หมู่บ้านพลัมเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและประยุกต์หลักจริยธรรมด้วยการปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต นำมาซึ่งความสุขและให้ความหมายแก่ทุกกิจกรรมที่เราทำในแต่ละขณะ การปฏิบัติเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เราได้ละจากกิจกรรมทางเพศ งดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย งดใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต เพื่องดการเสพข้อมูลที่อาจนำอันตรายมาสู่จิตวิญญาณของเรา เรายังเกื้อกูลสรรพชีวิตด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่และนม


ขณะนี้ปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป


โปรแกรมการปฏิบัติธรรม

  • วันแห่งสติ (ทุกวันอาทิตย์ - ท่านสามารถเริ่มปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันศุกร์ และเดินทางกลับวันอาทิตย์)

เราขอเชื้อเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวัน โดยมีตารางกิจรรมดังนี้

ตัวอย่างกิจกรรมวันแห่งสติ

4:00 ตื่นนอน

4:45 นั่งสมาธิและสวดมนต์

6:00 เดินสมาธิ 

7:00 อาหารเช้าแบบพิธีการ

9:00 ฟังธรรมบรรยาย 

11:30 อาหารกลางวัน 

13:00 พักผ่อน 

15:00 สนทนาธรรมกลุ่มย่อย 

16:30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

เพื่อบ่มเพาะพลังในการปฏิบัติ ขอเชิญท่านเดินทางเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันศุกร์เวลา15:00 - 16:30 น. เพื่อฟังการปฐมนิเทศน์การปฏิบัติ

ใช้ชีวิตอยู่ในวัด (1 -2สัปดาห์) เริ่มเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์

โดยปกติ ผู้ปฏิบัติควรมีเวลาใช้ชีวิตในวัด เพื่อร่วมปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการฝึกปฏิบัติอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ปฏิบัตินานกว่า 2 สัปดาห์ ท่านจะต้องเขียนจดหมายแสดงปณิธานในการปฏิบัติ เสนอต่อสังฆะเพื่อขออนุญาตอยู่ร่วมปฏิบัติในชุมชน

ตัวอย่างตารางปฏิบัติประจำวัน

4:00 ตื่นนอน 

4:45 นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านพระสูตร 

6.00 เดินสมาธิ 

7:00 อาหารเช้าในความเงียบ

9:00  ฟังธรรมบรรยายจาก DVD /ศึกษาด้วยตนเอง

11:30 อาหารกลางวัน ในความเงียบช่วง 20 นาที่แรก

13:00 พักผ่อน

1̀5:00 ทำงานอย่างมีสติ หรือสนทนาธรรม

16.00 ออกกำลังกาย

17:00 อาหารเย็นในความเงียบ

18.30 ปฏิบัติกิจส่วนตัว

19.30 นั่งสมาธิสวดมนต์ /ฝึกปฏิบัติการกราบสัมผัสพื้นดิน

21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ


วันขี้เกียจ
หมู่บ้านพลัมปิดวันจันทร์เพราะเป็นวันขี้เกียจ เป็นวันที่เราปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ยังคงเจริญสติอยู่เสมอ เราอาจเบิกบานกับเพื่อนๆ เดินเล่น อ่านหนังสือ หรือเพียงแค่พักผ่อน ท่านอาจเบิกบานกับวันแห่งสติในวิถีของท่านเอง หรือท่านอาจเบิกบานกับการนั่งสมาธิที่ห้องสมาธิได้เช่นกัน  เราเชื้อเชิญให้ทุกท่านปฏิบัติอยู่ภายในหมู่บ้านพลัมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากวันพิเศษวันนี้อย่างเต็มที่

ที่พักและอาหาร
ผู้ปฎิบัติธรรมจะพักอยู่ร่วมกันในห้องพักรวม และใช้ห้องน้ำรวมโดยแยกที่พักชายและหญิง โดยเราจัดที่นอนและหมอนให้ กรุณานำถุงนอนของท่านมาเองหากท่านสะดวกเพื่อเป็นการลดพลังงานในการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

รับประทานอาหาร อาหารที่จัดให้เป็นอาหารเจทั้งสามมื้อ

การแต่งกาย

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

ขอความร่วมมือให้ท่านใส่ชุดสุภาพตลอดเวลาที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมเข่า ที่สะดวกต่อการนั่งบนพื้นเพื่อนั่งสมาธิหรือฟังธรรมบรรยาย

สิ่งที่ควรนำมา

  • ยากันยุง และไฟฉาย
  • ของใช้ส่วนตัว อาทิ ร่มสำหรับฤดูฝน เสื้อกันหนาว หมวกกันแดด กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว
  • ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
  • ถุงนอน หรือผ้าห่มส่วนตัว (หากท่านสะดวกในการนำมา)
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและรอรับอีเมล์ยืนยันการมาปฏิบัติธรรมของท่านก่อนเข้าปฏิบัติ
  • กรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในหมู่บ้านพลัม
  • หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองและผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย
  • กรุณางดใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่านจะได้เบิกบานกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรม

การเดินทางมาปฏิบัติ

กรุณาเดินทางมาถึงวัดในวันศุกร์ เวลา 1̀5:00 - 16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานอย่างมีสติของฝ่ายรับรองผู้ปฏิบัติ หรือหากมีความจำเป็นใด ๆ ชุมชนขอความเกื้อกูลจากผู้ปฏิบัติทุกท่านในการเดินทางมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก เนื่องจากชุมชนของเราฝึกสมาธิและสัมผัสความเงียบอันประเสริฐ ตั้งแต่ยามค่ำจนถึงเช้าวันใหม่

ท่านเดินทางกลับได้ทุกวันศุกร์หลังอาหารเช้า

การเดินทาง

หากท่านขับรถมาเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://www.thaiplumvillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=107

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย โดยการบริจาคตามศรัทธาที่ห้องลงทะเบียนหน้าที่พักนักบวชหญิงอาคาร 2 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรืออาสาสมัคร

ภาษา: กิจกรรมต่างๆจัดในภาษาเวียดนาม อังกฤษ เป็นหลักและภาษาไทยในบางกิจกรรม

การลงทะเบียน 

ขอให้ท่านแจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการมาปฏิบัติภาวนาร่วมกกัน โดยลงแจ้งที่ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง หมู่บ้านพลัมจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบในภายหลัง

หมู่บ้านพลัมรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ทุกวันศุกร์


หมู่บ้านพลัมปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป 


สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
สนับสนุนเรา PDF Print

alt

หมู่บ้านพลัมประเทศไทยเป็นชุมชนแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรากฐาน เราดำรงอยู่ได้ด้วยความเกื้อกูลจากผู้ที่ศรัทธาและมุ่งหวังที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งผู้ศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของนักบวช ซึ่งเราระลึกเสมอว่า สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนของขวัญจากหัวใจของผู้ถวายทุกท่าน

การให้ทานเป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเบิกบานและความสุขให้แก่ชีวิตของเรา ทานในที่นี้ หมายถึงทั้งการให้วัตถุสิ่งของ หรือการแบ่งปันเวลา พลังงาน ประสบการณ์และปัญญาของเรา

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เราขอเชื้อเชิญให้ท่านร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ นำเงินใส่ตู้บริจาคในหอสมาธิ ณ อาวาสที่ท่านเข้าพัก เพื่อช่วยสนับสนุนค่าอาหารและค่าน้ำค่าไฟของท่านตลอดช่วงเวลาที่ท่านมาร่วมปฏิบัติ

หากท่านศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

การสนับสนุนมูลนิธิหมู่บ้านพลัมและกิจกรรมในสถานปฏิบัติธรรม

ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัม (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเผยแผ่คำสอนตามวิถีหมู่บ้านพลัม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-12889-9

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อคณะนักบวช (เพื่อเป็นค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การศึกษาของนักบวช)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง เลขที่ 331-4-48520-6

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา (เพื่อเป็นค่าจัดกิจกรรมภาวนาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาสถานปฏิบัติธรรม)

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-24898-6

หมายเหตุ: มูลนิธิฯ ยังมิได้ขึ้นทะเบียนองค์กรสาธารณะกุศล ใบอนุโมทนาจึงไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

www.thaiplumvillage.org

Facebook: หมู่บ้านพลัมประเทศไทย

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Перевязка - это небольшой хищный зверь, похожий на песца. Образ жизни перевязок достаточно интересен, но при этом загадочен.

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม: 174, 176 บ้านสระน้ำใส หมู่ 7 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130