หน้าแรก
2021 Thay Continuation's day PDF Print9 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

สถานการณ์คืบหน้า/สารจากคณะภิกษุภิกษุณีหมู่บ้านพลัมเนื่องในโอกาสวันสืบเนื่องของหลวงปู่

เรียนชุมชนที่รักและเคารพ

 

ขอส่งคำทักทายอันอบอุ่นมาจากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส พิธีอุปสมบทอันมีนามว่า ไปสู่ฝั่งโน้น ซึ่งได้จัดขึ้นที่นี่เพิ่งเสร็จสิ้นลง โดยมีสามเณรสามเณรีผู้เตรียมเข้าร่วมอุปสมบทมากกว่า 120 รูป พิธีนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อให้สามเณรและสามเณรีได้รับศีลปาติโมกข์ฉบับปรับปรุง และอุปสมบทเป็นภิกษุ-ภิกษุณีอย่างสมบรูณ์

 

ตาข่ายอัญมณีของพระอินทร์

 

ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากพิธีอุปสมบททั้งสองวัน (2-3 ต.ค.) เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทางออนไลน์ ในอารามของหมู่บ้านพลัม 6 แห่งใน 3 ทวีป (สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย) การถ่ายทอดพิธีรับศีลหลักๆ จะถ่ายทอดสดมาจากอารามเดียร์พาร์คในแคลิฟอร์เนียใต้ พระมหาเถระและพระมหาเถรีแห่งพระพุทธศาสนาของเวียดนามจากทั่วสารทิศในทวีปอเมริกาเหนือมารวมตัวกันที่นั่นเพื่อส่งมอบศีล อารามแต่ละแห่งจะมีจอภาพและระบบเสียง เพื่อรับการส่งมอบศีลจากอารามเดียร์พาร์ค โดยมีพระธรรมาจารย์อาวุโสประจำของแต่ละอารามได้เข้าร่วม ณ ที่อารามของตน เพื่อเกื้อกูลพลังร่วมของสังฆะให้เพิ่มพูนขึ้น

 

นับว่าเป็นช่วงเวลาในตำนานทีเดียว ที่คณะสงฆ์ของหลวงปู่ทั่วโลก อันเป็น “กายสืบเนื่อง” ของท่าน ได้มาอยู่ร่วมกันในสภาวะแห่งสติและสมาธิ อารามแต่ละแห่งสะท้อนกันและกันเป็นประกายดั่งตาข่ายอัญมณีของพระอินทร์ เรารู้สึกปีติปลาบปลื้มอย่างสุดซึ้ง เมื่อคณะสงฆ์ 200 รูปร่วมกันสวดปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรฉบับที่หลวงปู่ปรับปรุงใหม่ เสียงสวดในหอสมาธิน้ำนิ่งที่อารามบน ณ ประเทศฝรั่งเศส ประสานคล้องจองกับเสียงกลองและมหาสังฆะในหอสมาธิมหาสมุทรแห่งศานติ ณ อารามเดียร์พาร์ค หลวงปู่และคณะสงฆ์ทั้งหมดได้รับพลังทางจิตวิญญาณอย่างมหาศาลจากการมาอยู่ร่วมกันเช่นนี้

 

การดำรงอยู่อย่างศานติ

วันสืบเนื่องปีที่ 95 ของหลวงปู่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ เราจึงขอแบ่งปันความเป็นไปของหลวงปู่และสังฆะที่วัดตื่อเฮี้ยว ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ให้กับชุมชนนานาชาติได้รับทราบ หลวงแม่เจินคองม์ หลวงพ่อฟับเนียม หลวงพ่อฟับอึ๋ง หลวงแม่ดิ่นเงียม และหลวงแม่นิรามิสา ยังคงอยู่ดูแลหลวงปู่ที่เว้ร่วมกับทีมพระอุปัฏฐากวัยหนุ่มสาว เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในความรักและการอุทิศตนให้กับการดูแลพระอาจารย์ของพวกเรา

 

ในช่วงปีที่ผ่านมา สุขภาพของหลวงปู่อ่อนแอลง ยามฝนในฤดูใบไม้ร่วงมักจะสร้างปัญหาให้กับปอดและสุขภาพของหลวงปู่เสมอมา และก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ฤดูใบไม้ผลิปีนี้ หลวงปู่ไม่สามารถออกไปข้างนอกกระท่อม เพื่อไปชมอาณาบริเวณวัดได้มากเท่าปีก่อน แต่กระนั้นก็ตาม สังฆะรู้สึกยินดีเป็นยิ่งเมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดตื่อเฮี้ยวเสร็จสิ้นลง หลวงปู่สุขภาพดีพอที่จะออกไปชมอุโบสถได้  ไม่กี่เดือนมานี้ หลวงปู่พักผ่อนโดยหลับตาเกือบทั้งวัน แต่ท่านยังคงตื่นตัวตระหนักรู้ อยู่ตรงนั้นอย่างสงบสุขเสมอ เมื่ออากาศดี พระอุปัฏฐากจะช่วยพาหลวงปู่ออกไปที่ระเบียงของกระท่อมแห่งการรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเบิกบานกับแสงตะวัน โรคระบาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา ได้ทำให้นักบวชวัยเยาว์ที่เมืองเว้ ได้มีโอกาสใช้เวลากับหลวงปู่ในบรรยากาศอันเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเบิกบาน เหล่าสานุศิษย์รุ่นเยาว์รูปใหม่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยคณะพระอุปัฏฐาก บางคราวสามเณรสามเณรีวัยเยาว์จะมานั่งรอบกองไฟในสวนหน้ากระท่อมหลวงปู่ เบิกบานกับการร้องเพลงภาวนา ดนตรี และเสียงหัวเราะร่วมกัน

 

เราอยู่ที่นี่เพื่อเธอ

ด้วยอุปสรรคจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเวียดนาม ทั้งวัดตื่อเฮี้ยวและอารามภิกษุณีหยิ่วจร่าม ได้ปิดรับผู้มาเยือน นับว่าโชคดีที่ไม่เกิดการระบาดใหญ่ที่เมืองเว้ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในนครโฮจิมินห์ หลวงแม่เจินคองม์และภิกษุภิกษุณีท่านอื่นๆอีกหลายรูปได้นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมออนไลน์จากเมืองเว้ เพื่อเกื้อกูลสมาชิกในสังฆะให้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการปิดเมืองอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ คนในเวียดนามมากมายไม่มีอาหารรับประทานและไม่มีงานทำ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสังฆะนานาชาติผ่านโครงการสังคมสงเคราะห์เมตตาปัญญา (Love and Understanding) ของเรา คณะสงฆ์ของเราในประเทศเวียดนามพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก โดยแจกจ่ายอ๊อกซิเจน อาหาร ยา และเงินบริจาคตามข้างถนนที่เป็นทางสัญจร

เราตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า โรคระบาดนี้นำความทุกข์ร้อนมาสู่ผู้คนนับไม่ถ้วนทั่วโลก เรายังคงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะฝึกปฏิบัติอย่างพากเพียร อย่างหนักแน่น และด้วยความเมตตากรุณา เพื่อที่เราจะได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับพวกท่านทุกคนทั้งในขณะนี้และในอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เปิดหมู่บ้านพลัมที่ฝรั่งเศสอีกครั้งในเร็ววันนี้ และเรากำลังดำเนินการตามขั้นตอนอย่างแข็งขันเพื่อให้เป็นไปได้ ในฤดูใบไม้ร่วงนี้เราเริ่มเปิดวันแห่งสติให้กับผู้คนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันพุทธศาสนาประยุกต์แห่งยุโรป (EIAB) ในประเทศเยอรมนี อารามเดียร์พาร์ค ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอารามบลูคลิฟ ในรัฐนิวยอร์ค ได้พบวิธีการที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาร่วมงานภาวนาแบบพักค้าง พวกเราที่หมู่บ้านพลัมฝรั่งเศสก็หวังว่า จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันเมื่อสภาพการณ์เอื้ออำนวย ในระหว่างนี้ เรายังคงหาวิธีการต่างๆที่จะแลกเปลี่ยนคำสอน การปฏิบัติ และอยู่ตรงนั้นร่วมกับพวกท่านทางออนไลน์ 

วิถีใหม่ในการปฏิบัติร่วมกัน

งานภาวนาช่วงเข้าพรรษาในฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 นี้ มีชื่อว่า “อัญมณีแห่งวิถีหมู่บ้านพลัม”  ได้มีผู้เข้าร่วม 1,500 คนจากทั่วโลก ติดตามกิจกรรมดีๆน่าสนใจออนไลน์ เข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย ฝึกปฏิบัติภาวนา สนทนาธรรม และรับประทานอาหารอย่างมีสติร่วมกัน เรายังคงมอบทุนหลายร้อยทุนให้เพื่อนสหธรรมิกทั่วโลกได้เข้าร่วมงานภาวนาและได้รับประโยชน์จากคำสอน การค้นหาวิถีทางที่จะเกื้อกูลกันและกันในขณะที่เราผนวกรวมการฝึกสติเข้าไปในชีวิตประจำวันอย่างแน่นแฟ้น เป็นการเดินทางร่วมกันที่ทรงพลังยิ่ง

ฤดูใบไม้ร่วงนี้ เรายินดียิ่งที่จะเปิดตัวพอดแคสต์แรกของหมู่บ้านพลัม ในชื่อ ทางออก...อยู่ข้างใน (The Way Out Is In) ซึ่งจะเป็นการสนทนาเชิงลึกในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เกี่ยวกับการปฏิบัติและคำสอนของหลวงปู่ โดยจะมีตอนใหม่ทุกวันศุกร์ เราหวังว่า ท่านจะเข้ามารับฟังและเบิกบานกับการอยู่ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน แอพลิเคชั่น Plum Village ยังคงเติบโตและก้าวหน้า ยอดผู้ดาวน์โหลดแอพจนถึงทุกวันนี้มีจำนวนครึ่งล้านคน และมีจำนวน 70,000 คนใช้แอพนี้เป็นประจำ ทุกนาทีจะมีจำนวนคนประมาณ 350 คนกำลังใช้แอพเพื่อฟังบทนั่งสมาธิ เพลงภาวนา บทสวดมนต์ การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ หรือคำสอนต่างๆ  วิสัยทัศน์ของหลวงปู่เกี่ยวกับวัดออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงได้กำลังปรากฏขึ้นจริง

 

เดือนนี้ คณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งจะเป็นตัวแทนหลวงปู่เดินทางจากหมู่บ้านพลัมไปยังประเทศสกอตแลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม TED เคานต์ดาวน์ ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) คณะสงฆ์จะแบ่งปันคำสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับจริยธรรมและการตื่นรู้ให้กับบรรดาผู้นำ นักวิทยาศาสตร์ นักกิจกรรม นักธุรกิจ และจะสอนวิธีเดินอย่างมีสติ หายใจอย่างมีสติ รับประทานอาหารอย่างมีสติ รวมถึงศิลปะในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง หลวงปู่ปรารถนาอยู่เสมอที่จะจัดงานภาวนาแห่งสติก่อนการประชุมสุดยอดทางการเมือง และนี่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเติมเต็มวิสัยทัศน์ของหลวงปู่

 

ของขวัญแห่งการฟัง

เนื่องในโอกาสวันสืบเนื่องของหลวงปู่ในปีนี้ และเพื่อฉลองการเปิดตัวหนังสือใหม่ชื่อ Zen and the Art of Saving the Planet (เซนกับศิลปะแห่งการกอบกู้โลก) ซึ่งเป็นคำสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับการตื่นรู้ร่วมกัน เราขอเชื้อเชิญชุมชนทั้งหมดปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นของขวัญแด่หลวงปู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกรับฟังอย่างลึกซึ้งร่วมกัน ทั้งฟังตัวเอง ฟังคนที่เรารัก และฟังโลกใบนี้ การฝึกสติของตัวเราเองเป็นของขวัญอันทรงพลังที่สุดที่เราจะมอบให้เพื่อสืบเนื่องคำสอนและมรดกของหลวงปู่ในโลกนี้ เรารู้ว่า พระแม่ธรณีกำลังต้องการความรัก การเอาใจใส่ และการปกป้องจากพวกเราเป็นอย่างมาก หากเรามีศานติและมีปัญญาญาณในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง พวกเราแต่ละคนจะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลกของเรา

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ตรงนั้น และเดินร่วมกับเราบนหนทางนี้ เรารู้สึกขอบคุณอย่างล้นเหลือที่ท่านเกื้อกูลและเอื้อเฟื้อชุมชนสงฆ์ของเรามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรากำลังสืบทอดมรดกของหลวงปู่ต่อไปในอนาคต

 

ด้วยไมตรีจิต ระลึกรู้บุญคุณ และเชื่อมั่น

 

คณะภิกษุภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัม

 

อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่